Kaštanka

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Kaštanka


Nepřihlášený uživatel

#1

2016-05-16 08:52

Hmm, tady zase někdo brání pokroku ...

...

#2 Ví signatáři co podepisují?

2016-05-16 16:00

Petice připouští pouze jediný způsob projevu - souhlas podpisem. Jako projev svého svobodného názoru na věc uvádím tento komentář. Domnívám se totiž, že většina signatářů neví za co se podpisem petice staví.

Neví, že prvním bodem se spolek snaží vymístit veřejně prospěšnou stavbu z veřejného pozemku na pozemky svých sousedů, konkrétních soukromých vlastníků zahrádek v blízkosti trati, aby to ve svém okolí iniciátoři měli "pěkné" - viz články v královéhradeckém Deníku. I za cenu vyvlastnění majetku souseda.

Neví, že se druhým bodem spolek snaží vymístit stávající trať do Kuklen pod okna svých sousedů a iniciuje zábor pozemků konkrétních soukromých vlastníků přibližně na dvou kilometrech případné novostavby zaústění trati od Pardubic.

Neví co je obsahem záměru (na vývěsce stavebního úřadu dosud oficiálně nic ke stavbě nebylo, ale spolek již ví co je obsahem?), čímž nemůže posoudit, zda má být opravdu rušeno zmíněné dětské hřiště.

Neví, že se spolek peticí snaží zablokovat věci, které jsou obsahem územního plánu města i návrhů nového územního plánu a snaží se prosadit jeho změnu na úkor jiných. Něco na způsob "vykupte nebo vyvlastněte pozemek souseda, líbil by se nám tam ve veřejném zájmu park...".

Neví, že zablokováním stavby nedojde ke zkrácení jízdní doby a ke zvýšení četnosti a pravidelnosti vlaků mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Neví, že tak nebude realizována přestavba podjezdu pod nádražím, nutná k tomu, aby zásobování a zákazníci nového nákupáku u Koruny nemuseli pouze přes město.

Obávám se, že zde dochází k manipulaci s lidmi, kterým není lhostejné životní prostředí v Hradci Králové, za účelem naplnění zájmů několika jednotlivců kolem spolku. Také Vás využili?

NESOUHLASÍM, se zásahem do soukromého vlastnictví, je-li k dispozici veřejný pozemek. Požadavek na využití majetku souseda považuji minimálně za neslušný.

NESOUHLASÍM s obsahem této petice a s manipulací veřejností ze strany iniciátorů.


Nepřihlášený uživatel

#3

2016-05-16 18:37

České dráhy svojí cenovou politikou a úrovní služeb klesly pro mne úplně na dno a považuji je za nejhorší způsob dopravy osob v České republice.
Nákladní vlaková doprava se mi zdá velmi efektivni a nechápu, proč se tak málo využívá. Železniční koridor směrem na Prahu se mi zdá velmi vhodný i pro směr na Pardubice.

Nepřihlášený uživatel

#4 Re:

2016-05-16 19:59

#3: -  

 cos to tady vyblil? Jsi jel s CD naposledy před 20 lety, ne?


Nepřihlášený uživatel

#5 Re:

2016-05-17 03:58

#3: -  jenže zdvojkolejňování není nápad ČD nýbrž SŽDC


Nepřihlášený uživatel

#6 Trať

2016-05-17 07:23

Trať byla postavena v r. 1857 - kdy byly postaveny ty domky kolem Opatovické? Škoda, že už dávno není dvojkolejná, nestala by se nehodu u Stéblové a dnes bychom tu neřešili pár stromů (které se zase mohou vysadit)

Petr

#7 petice

2016-05-17 15:19

Petice je podle mě blbost.

Kde jinde by se měla trať rozšiřovat než na veřejných pozemcích. Pár stromů se vykácí, ale to se bohužel nedá nic dělat. Dají se vysadit jiné třeba na druhé straně...


Nepřihlášený uživatel

#8 Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-05-17 15:42

#2: ... - Ví signatáři co podepisují? 

 SOUHLASÍM, SOUHLASÍM S PETICÍ

Podle "expertů" se zavedením dvojkolejky zrychlí trať v " NĚKTERÝCH  PŘÍPADECH  AŽ o 8 MINUT". Má cenu kvůli tomu:

-kácet Kaštanku

-ničit dětské hřiště

-budovat podjezdy a betonové zdi

-vytvořit z Poděbradovy-Habrmanovy ulice zásobovací trasu pro obchodní dům u nádraží - kolikátý už????

-ohrožovat na této trase zvýšenou dopravou děti z 2 ZŠ a 1 MŠ

-zničit oblíbenou cyklistickou a běžeckou oblast

........... a to za stovky milionů? Nenašlo by se v HK vhodnější místo, kam investovat?

Nesouhlasím se svévolným znehodnocováním osobního majetku a se znehodnocením kvality bydlení obyvatel stavbou dotčených

Proto S PETICÍ SOUHLASÍM

 

...

#9 Re: Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-05-17 18:20

#8: - Re: Ví signatáři co podepisují? 

Jakákoliv stavba sebou nese omezení komfortu těch, kterých se dotkne. Po dokončení ale může komfort a bezpečí stejných lidí proti tomu, co je teď, také zvýšit. Rozumím Vašim obavám a jsem pro, aby tato problematika byla řešena tak, aby ovlivnění okolí stavbou bylo minimálizováno. Ale o tomto se v petici nemluví ani náznakem, a o tomto příslušný spolek podle toho, co uvádí na svém webu, nejedná. O to se úspěšně stará město prostřednictvím týmu svých úředníků, kteří o obsahu stavby léta velmi pečlivě a svědomitě jednají ve snaze vytěžit pro město maximum.

To, co bylo dosud prezentováno organizátory petice, je o požadavku na vymístění tratě jinam, protože konkrétní osoby obtěžuje. Nejlépe do Kuklen, když už nejde zrušit úplně. Tomu se dá rozumět, i proto, že v ceně nemovitosti hraje roli více faktorů. Vážným problémem petice z mého pohledu ale je požadavek na vymístění na pozemky nebo pod okna sousedů, a to, že je to založeno na deklaraci ochrany aleje. Požadování osobního prospěchu na úkor druhých formou petice na základě nevědomosti veřejnosti.

Svévole? Obávám se, že se rozcházíme v terminologii. Je svévolí záměr, který je po desetiletí opakovaně potvrzován řádně zvolenými vládami z různých částí spektra politických stran jako součást Dopravní politiky České republiky a územního plánování krajů? Je svévolí stavba, která je zanesena v aktuálním i v navrhovaném územním plánu, který byl řádně projednáván s veřejností podle stavebního zákona? Je svévolí i obsah kteréhokoliv platného zákona či nařízení?

Stavba za stovky milionů se nestaví na základě nápadu správce nebo dopravce, jak je i zde v komentářích mylně prezentováno. Za svévoli by se možná dalo považovat, pokud by se politici stotisícového města na základě petice několika jednotlivců (ne referenda) rozhodli blokovat realizaci záměru, který je v souladu s obsahem platného územního plánu města i krajů, a způsobili tak České republice škody na vracených dotacích za již realizovaný úsek z důvodu nesplněných parametrů celé stavby mezi Pardubicemi a Hradcem.

Finanční zdroje jsou určeny na konkrétní stavbu. Nebude-li jisté čerpání, budou přesunuty jinam, aby se včas vyčerpaly. Například na novostavbu železniční trati mezi Pardubicemi a Chrudimí nebo na rekonstrukci nádraží v Pardubicích. Nebo kamkoliv jinam na jinou železniční stavbu někde po republice. Hradec má možnost nechat si zaplatit ze státního věci, které má stavba přinést, a v rámci finančních možností stavby získat co se dá. Nebo s ostudou odmítnout. Nebude-li stavba realizována, peníze pro Hradec, které v budoucnu nemusí být, se rozplynou. Osobně mi to přijde škoda.

Respektuji Váš názor a souhlas s peticí, ať už z jakýchkoliv důvodů, Vám nerozmlouvám - je to Vaše věc. Jsem rád, že máte dostatek informací o obsahu stavby a omyl ve Vašem případě nehrozí. ;-)

 


Nepřihlášený uživatel

#10 Re: Re: Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-05-17 20:09

#9: ... - Re: Re: Ví signatáři co podepisují? 

 Oprava - rychlost vlaku po zavedení dvojkolejky  Hradec Králové - Pardubice se zrychlí o 3 minuty!!! 

Lenka

#11 Nesouhlasim

2016-05-18 18:30

 Nesouhlasim s petici....dvoukolejna trat je planovana dlouhodobe, proc si mistni z Kastanky vzpomneli az ted, kdyz je prestavba v procesu.

Nesouhlasim s tim, ze tvurci petice chteji prestehovat stavbu do Kuklen, kde se chysta vystavba nove silnice podel trati. A take tam bydli lide. 

Jak by se asi mistnim libilo, kdyby v Kuklenach zalozili petici na premisteni trati do Kastanky? 


Nepřihlášený uživatel

#13 Re: Re: Re: Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-05-19 20:02

#10: - Re: Re: Re: Ví signatáři co podepisují? 

 Tři minuty z +- 18 min u Sp jsou luxus ;) A né jenom že to zrychlí dopravu, ale zvětší to i kapacitu a to ne jenom pro dopravu HK-PCE(-CHR), ale i pro náhradní trasu PCE-PHA :)


Nepřihlášený uživatel

#14 Re: Re: Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-05-21 16:54

#9: ... - Re: Re: Ví signatáři co podepisují? 

 Osobní vůlí je zde patrně myšlena svévole námi volených spoluobčanů. Nebo snad už nejsme demokratická společnost ochotná diskutovat a zvažovat svědomité plánování? Z mého pohledu to svědomité a zodpovědné není. Jsou z toho příliš cítit peníze a zisk na úkor občanů. 


Nepřihlášený uživatel

#15

2016-05-25 15:40

V kaštanové aleji jsem vyrůstala a prožila dětství.Proč by měla padnout jen kvůli další koleji,když po jedné jezdí sem a tam prázdný vlak.Je to na hlavu postavené a nechápu proč by kolej nemohla být na druhé straně,zřejmě kvůli tenisovým kurtům,které v dnešní době mají větší váhu ,než příroda-a to je hodně smutný !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nepřihlášený uživatel

#16 Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-05-26 05:14

#2: ... - Ví signatáři co podepisují? 

 Z Vámi uvedeného je vidět, že jste si neprostudoval přiloženou dokumentaci a komentujete vlastně něco, o čem nevíte. Ten kdo to podepsal si to jiště prostudoval.

H...

#17

2016-05-26 18:22

Kdo z vašeho spolku je připraven nést hmotnou a morální zodpovědnost v případě, že další spadlý strom způsobí pádem hmotnou škodu nebo někoho zabije???

Kaštanka potřebuje nutně omladit.

Spolek "Kaštanka" by měl založit fond pro náhradu škod způsobených spadlými stromy. Nebylo by to fér?

H...

#18 Kdo ponese hmotnou a morální zodpovědnost za škody způsobené spadlými stromy???

2016-05-26 18:23

Druhý spadlý strom

H...

#19 Kdo ponese hmotnou a morální zodpovědnost za škody způsobené spadlými stromy???

2016-05-26 18:28

Kdo by chtěl zde být a v tomto okamžiku na místě dobadu koruny kaštanu?

H...

#20 Volně pobíhající psy

2016-05-26 18:44

Vzhledem k tomu, že spousta majitelů psů v přítmí kaštanky pouští volně běhat svoje psy (a to i bojová plemena) a to hlavně bez náhubku, jsem pro zákaz vodění psů do kaštanové aleje. Kaštanové alej by měla být přírodním biotopem a ne psím záchodem. Několikrát jsem se stal svědkem, jak majitel dobrmana nechal psa volně pobíhat a několik metrů dál byla školka s asi 15 malými dětmi. A kdo by v tomto okamžiku chtěl být v kůži paní učitelky? Aby se majitel psa nestal eventuálně svědkem něčeho nehezkého, tak si hrál s telefonem...

 


Nepřihlášený uživatel

#21 Re: Re: Ví signatáři co podepisují?

2016-06-01 06:46

#8: - Re: Ví signatáři co podepisují? 

 Správně. K tomu není co dodat! Souhlasím 

Petr
Nepřihlášený uživatel

#22 Souhlasím s peticí ! ! !

2016-06-01 17:14

Souhlasím. Dvojkolejka můžeš vést na Prahu je tam proto lepší možnost, širší, mene se to dotkne lidí, jelikož trať vede skoro mimo domů, možnost úpravy bez kácení kaštanů, ničení dětského hřiště, ohyzdnosti ve formě protihlukove stěny a dalších a dalších věci.Vyrostl jsem tam. Kaštany jsme sbírali do školy pro zvířata na zimu a dělají to děti dál. Buďte rádi že jsou aspoň venku a ne doma u počítačů. A jestliže se skácí jedna řada aleje odejde časem i tak druhá, vždyť ty stromy jsou velké a ty kořeny jsou rozsáhlé! A zasadit jinde nové by bylo super, jenže minimálně 30 let jim bude trvat než nahradí staré! Všude čtu, že se zrychlí doprava o 3minuty! Komu to pomůže? Dejte peníze raději na jine lepší věci!


Nepřihlášený uživatel

#23 Re: Souhlasím s peticí ! ! !

2016-06-04 07:39

#22: Petr - Souhlasím s peticí ! ! ! 

 Víte, Kaštanka v současné podobě je ohrožením i pro provoz po stávající koleji - stromy obou řad v případě pádu mohou dopadnout přesně tam a jejich stav možná i naznačují fotky s popadanými větvemi. V případě, že se tak stane, lze jen doufat, že v okamžiku pádu nebude v blízkosti vlak jedoucí těch 100 km/h, které jet může. Dojde-li k takové nehodě a k újmám na majetku a případně i zdraví přepravovaných lidí, půjde Kaštanka obratem k zemi bez ohledu na jakoukoliv stavbu. Ptám se jen, zda je nutné čekat na to, až k nehodě dojde, a čí bude odpovědnost za takto vzniklé škody a újmy. Vlastníka Kaštanky, který zanedbal údržbu, protože měl obavu z politické neprůchodnosti takového kroku? Vlastníka dráhy, který k odstranění stromů v rámci dobrých vztahů nevyzval? I Vaši blízcí mohou být v tom vlaku, který nemusí dopadnout dobře...

Jak správně píšete, půjde-li dolů řada u kolejí, velmi pravděpodobně odejde i řada druhá, která je ze strany od silnice prořezaná, aby neohrožovala provoz po silnici (tam je to narozdíl od dráhy zřejmě v pořádku), a roste jen tak, jak jí umožní silnější řada stromů podél koleje. Domnívám se, že náhrada Kaštanky novou výsadbou začíná být na místě bez ohledu na stavbu a jednou k ní bude muset tak jako tak dojít, protože staré stromy začnou své okolí svým stavem ohrožovat víc než je únosné. Přihlédnout bychom také měli k různým klíněnkám a podobně, šířícím se morem hrozícím vyhubením jírovce po celé Evropě.

Chápu snahy všech, kteří k této aleji mají citový vztah, protože je spojena s jejich životem, a názor jim rozhodně neberu ani nerozmlouvám, ale ptám se jak dlouho by tam ta alej mohla vydržet, pokud jí stavba za nějaké tři čtyři roky nepošle k zemi, a na čí odpovědnost. Můj názor je, že osud Kaštanky se stavbou bohužel souvisí pouze okrajově (stavba je pouze prostředkem pro realizaci politicky průchodného řešení "horkého bramboru" aleje, o který se nikdo nechce spálit) a i v případě nerealizace stavby může dojít přirozeným vývojem k zániku aleje. Čas bohužel nezastavíme a nevhodnou volbu druhu stromů do aleje (resp. nebo pozdější nevykácení řady podél koleje, aby nebránila rozvoji stromů u silnice) v okamžiku tehdejší výsadby nezměníme.

Vedení trati Kuklenami není obsahem územního plánu a je zásahem do majetku soukromých osob na cca dvou kilometrech novostavby. V okamžiku, kdy Kaštanka stojí na veřejném pozemku je jakékoliv vyvlastňování soukromých pozemků nerealizovatelné.Také svůj pozemek dobrovolně za tabulkovou cenu ve prospěch zachování veřejné aleje nedáte.

Ničení dětského hřiště a protihlukové stěny jsou jen zneužívaní strašáci - podle zveřejněného materiálu na webu spolku Kaštanka dětské hřiště bude pouze přesunuto o kousek vedle a zřízeno jako fungl nové. Nějaké nezničitelnné ohrazení trati mi přijde na místě, zvláště pokud jsou tam již dnes dva černé přechody. Na nové koleji a zvláště v zimě na snéhu slyšíte pouze chvění troleje a vlak na Vás letí rychlostí kolem 40 m/s- sakra rychle, pokud zakopnete nebo jste hůře pohyblivý. Pro bezpečnoost dětí, které si tudy s rodiči nebo bez nich krátí cestu do školy, je to naprosto nezbytné, zvláště při dvoukolejném provozu, kdy po obou kolejích může vlak přijet z libovolné strany.

Peníze půjdou buď do této trati nebo do jiné trati v ČR. Jejich přesměrování na "lepší věci" není možné. HK je může buď využít (a vyřešit si další problémy - podjezd pod nádražím, podchod na Honkově, podjezd na Kuklenské pro bezbariérový přístup složek IZS za trať bez čekání na přejezdu a snadnější prostupnost přes trať, Kaštanka a náhradní výsadba za ni na veřejných pozemcích po čtvrti...) nebo odmítnout.

Ta problematika prostě není tak jednoduchá jak se zdá na první pohled a kontext je možná trochu ohýbán - některými záměrně, jinými z nevědomosti.


Nepřihlášený uživatel

#24 Re: Re: Souhlasím s peticí ! ! !

2016-06-06 08:49

#23: - Re: Souhlasím s peticí ! ! ! 

Velmi pěkně napsané! Včetně té věty "Vedení trati Kuklenami není obsahem územního plánu a je zásahem do majetku soukromých osob na cca dvou kilometrech novostavby." na kterou tu všichni odpoví, že "to už je v Kuklenách! Tam můžete vzít pěkně popořadě každému 5 metrů ze zahrádky, to tady nikoho netrápí, my chceme jen svoje kaštany."

Tom

#25 Re:

2016-09-26 09:58

#3: -   Cestování vlakem je nejvíc ekologické. Nemohu souhlasit, že to je nejhorší druh dopravy. Pokude to není nutné, vždy raději jedu vlakem než autem, ač bych mohl. . Uroveň cestování se i díky konkurenci nesrovnatelně zlepšila. Vždy bude ale část lidí , kteří budou raději smrdět autem, aby si svůl zadeček dovezli od domu k domu, ač pak půl hodiny hledají parkování.  Je proto třeba podporovat zvýšení bezpečnosti a rychlosti této dopravy a samozřejmě i za cenu částečného omezení osobních zájmů při stavbě. Děsí mě, jak může vždy pár jednotlivců peticemi bránit veřejnému a obecnému  zájmu. Někdy jsou petice racionální a pomůžou dobré věci. Tady se zneužívá nevědomosti lidí. Drtivá většina signatářů nezná přesné záměry investora a tak stačí říci, že bude zrušeno hřiště a hned každý podepíše. Kaštanová alej  je krásná ale evidentně přestárlá a musí se obměnit tak jako tak.  Připomíná mě to záměr města opravit ohyzdné povrchy Velkého náměstí a hned se najde pár jednotlivců, kteří zorganizují petici, že tam chtějí mít co nejvíce parkování aby mohli vystavovat svá auta, které , dle petice, považují za šperky, které lidi obdivují. To už je zrůdnost. Já vždy zaparkuji v Gajerkách či  v pivovaře a nemám problém dojít 3 minuty pěšky. Organizátoři přesvědčí k podpisu všechny své známé z celé republiky, kterých se to vůbec netýká. Opět pár lidí shodí veřejný obecní zájem. Je to bohužel až bezbřehost demokracie. V Německu je veřejný zájem daleko lépe chráněn státem. Dálnice se staví a dodatečně se řeší soudní spory kolem pozemků. V lidech je programově egoismus. Ať se postaví trať ale jen kolem sousedů. Když už musí chcípnout koza, tak jen sousedova.