Řešení dopravní situace v ulici Pod Jankovem, Praha - Koloděje

Podatel:   Martin Schwarzmayer, Pod Markétou 75, Prah 22 - Hájek u Uhříněvsi

                                                                            

Adresát:

Magistrát hl. m. Prahy

Mariánské nám. 2/2,

Praha 1, 110 01

Petice za bezpečnější dopravu v ulici Pod Jankovem v městské části Praha - Koloděje

podle čl. 18 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina zákl. práv a svobod, a podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Petiční výbor zastupuje  Martin Schwarzmayer

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby došlo k úpravě, resp. změně dopravy, dopravní situace a samotné komunikace v ulici Pod Jankovem, Praha-Koloděje, 190 16, zejména v místě její zatáčky podél obory kolodějského zámku (dle GPS se jedná o místo: 50.0573953N, 14.6251939E). Zatáčka je velmi prudká, komunikace je v tomto místě úzká a přímo na ní navazuje hluboký příkop. Při její východní straně je poté zeď obory, která výrazně snižuje viditelnost do zatáčky.

Skutečnost, že je tato zatáčka velmi problematická a nebezpečná, je mezi místními obyvateli známá. Stejně tak ji vnímá řada odborníků na dopravu, což vyplývá, např. z webového portálu www.opojisteni.cz, na kterém je uvedena jako jedna z nejrizikovějších v Praze1, dále pak ji za nebezpečnou označuje např. i webový portál www.portalridice.cz.

Nehodovost v daném místě a jeho bezprostředním okolí dokládá statistika nehodovosti, dostupná na adrese https://nehody.cdv.cz/ anebo na adrese https://nehody.policie.cz/, kde jsou evidovány nehody ze strany Policie ČR a z níž plyne, že v uplynulém roce došlo v tomto místě k 18 dopravním nehodám, z toho 7x havárie (nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, atd.), 11x dopravní nehoda za účasti 2 vozidel (5x čelní, 3x zezadu, 3x boční), 2x lehké zranění.

Nejproblematičtější je zatáčka pro projíždějící, tzv. tranzitní řidiče, kteří místo neznají a dále pro řidiče bez rozsáhlejších zkušeností za volantem, a to v průběhu celého roku, zejména pak v zimních měsících, kdy je vozovka mokrá a kluzká, anebo dokonce pod sněhem.

Hluboký příkop na straně vozovky je problémem nejenom v případě samotné nehody, kdy zde auta často vyjíždějí mimo vozovku a obrací se na bok či na střechu, ale např. i v případě napadaného sněhu, kdy příkop není vidět, a i opatrně jedoucí řidiči, kteří se snaží v bezpečné vzdálenosti vyhnout protijedoucímu vozidlu, do sněhem pokrytého příkopu často vjedou.

Jakkoli jsou místní obyvatelé znalí daného místa a v tomto ohledu vždy přizpůsobují své řízení daným podmínkám, jsou i oni ohroženi na zdraví, životech a majetku právě zejména tranzitními řidiči, kteří se zde snadno dostanou do protisměru či mimo vozovku.

Předmětné místo je velmi nebezpečné pro každého, kdo se v jeho blízkosti pohybuje a kdo jej projíždí.

Tímto Vás žádáme o řešení dané situace a o podstoupení veškerých nezbytných kroků ke zlepšení bezpečnosti a dopravy v ulici Pod Jankovem v městské části Praha – Koloděje.

 

Děkujeme.

Za petiční výbor: Martin Schwarzmayer, Pod Markétou 75, Prah 22 - Hájek u Uhříněvsi

 

Petice_v2.0-9_.jpgPetice_v2.0-10_.jpgPetice_v2.0-14_.jpg

 

Petice_v2.0-11_.jpg

Petice_v2.0-13_.jpg

 

 


Martin Schwarzmayer    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martin Schwarzmayer bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...