Dopis ministru Jiřímu Pospíšilovi ve věci Romana Smetany

Vážený pane ministře,

Olomoucký řidič autobusu Roman Smetana byl odsouzen k nepodmíněnému trestu 100 dní odnětí svobody za kreslení po předvolebních plakátech. Nedomníváme se, že tímto svým gestem vyjadřujícím jeho politické postoje byl spáchán trestný čin.

Jako občané sledujeme s krajním znepokojením narůstající případy, kdy úřední byrokracie platí víc než zdravý rozum. Kde prostá legrace je justiční cestou kvalifikována jako těžší zločin než mnohá krádež či ublížení na těle. Kdy lidé, kteří malují tykadla obrázkům politiků, protože jim nevěří, jsou státem ocejchováni jako rozvraceči veřejného pořádku. Nejsou snad podobné činy spíše signálem politikům a strážcům pořádku, aby se zamysleli nad svou důvěryhodností? Připadá Vám stejně jako nám absurdní, že k tomuto trestu odsoudila Romana Smetanu manželka dotčeného politika Ivana Langra? Nepředpokládáme, že byste třeba Vy osobně poslal do vězení člověka, který z rozvernosti či frustrace na Váš billboard namaloval tykadla.

Případ Romana Smetany je směšný, smutný, trapný a alarmující, a o to více v kontextu s kauzou Romana Týce a dalšími rozsudky nad akty občanské nespokojenosti. Je i dalším signálem, že se česká společnost posouvá k ultrakonzervativním hodnotám a výkladu práva, které byly jejímu liberálnímu založení vzdálené. V takové společnosti žít nechceme. Přejeme si politiky a soudce, kteří dokáží odlišit podstatné od nepodstatného a kteří ctí svobodu projevu, byť může být vyjadřována kontroverzním způsobem.

Obracíme se na Vás proto s výzvou, abyste ve jménu spravedlnosti co nejdříve podal stížnost pro porušení zákona dle § 266 a násl. Zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch Romana Smetany.

Udělený trest je nepřiměřený společenské škodlivosti, kterou Smetana svými kresbami docílil. Nezpochybňujeme, že Roman Smetana mohl svým jednáním způsobit škodu na majetku, ale tu zaplatil, a má jít o záležitost občanskoprávní, ne kriminální.

Věříme, že naší žádosti ve jménu spravedlnosti a svobody občanského projevu vyhovíte a stížnost ve prospěch Romana Smetany podáte, ať už o ni stojí nebo ne.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem

Ondřej Liška, Tereza Brdečková, František Nejedlý


Ondřej Liška, Tereza Brdečková, František Nejedlý    Kontaktujte autora petice