Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti výstavbě výkrmny prasat a dochovu selat ve Vrbce (Budyně nad Ohří)

Areál firmy Zepos a.s. (Agro Jesenice) v k.ú. Vrbka u Roudníčku je již dlouhodobě opuštěný a chovatelsky nevyužívaný. Společnost Agro Jesenice plánuje významné zvýšení výkrmu prasat a odchovu selat (díky dotačním titulům). Společnost sice prohlašuje chce využít opuštěné objekty v kú. Vrbka u Roudníčku, aby zde nedocházelo k chátrání a devastaci, ale plánuje provést jejich demolici a vystavět zde nový, velkokapacitní výkrmný a dochovný komplex. Plánovaná kapacita výkrmny a odchovny prasat je 6120

Vytvořeno: 2020-05-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 177 174
30 dní 177 174

Čeští občané a občanky proti izraelské anexi

For English scroll down    V Praze 25. května 2020  Vážený pane ministře, při poslední videokonferenci s ministry zahraničí EU k Blízkému východu konané 15. května 2020 jste ve vztahu k hrozbě izraelské anexe části okupovaného Západního břehu Jordánu uvedl, že „Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, podporuje dvoustátní řešení v souladu s mezinárodněprávními kritérii. Konečná dohoda a parametry mírového uspořádání musejí být výsledkem přímých rozhovorů mezi Izraelem a Palestinou.“  Nav

Vytvořeno: 2020-05-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 175 167
30 dní 175 167

Petice za referendum o vystoupení z Evropské unie

Schválení povinných kvót pro přerozdělení imigrantů Evropskou unií představuje zásadní porušení suverenity a nezávislosti České republiky. Jde o akt srovnatelný s událostmi března 1939 a srpna 1968. Po tomto násilí k právům naší země bude následovat útok na demokratická práva a svobodu občanů. Půjde především o znemožnění referenda jako projevu vůle občanů. Je dnes zřejmé, že probíhá cílená destrukce českého státu. Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) již třikrát prosazovalo v Parlam

Vytvořeno: 2015-09-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 80349 78776
30 dní 167 163

Chceme otevřený Tišnov

Nelehká doba, kterou právě prožíváme, klade na každého z nás vysoké nároky. Zároveň však může být příležitostí, jak spoustu věcí změnit. Navrhujeme proto zrušení obecně závazné vyhlášky města Tišnova, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města. Přijetím této vyhlášky se utlumil kulturní a společenský život v našem městě. Ve městě, které bylo po dlouhá léta přirozeným společenským centrem celého regionu. Přijatá omezení zasáhla nejenom do svobod občanů města, ale také

Vytvořeno: 2020-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 383 380
30 dní 151 150

Otevřený dopis spolku Milion chvilek pro demokracii od skupiny Covidens

Otevřený dopis spolku Milion chvilek pro demokracii od skupiny Covidens   Vážený pane Mináři, vážení „chvilkaři“,   nejprve bychom vám všem chtěli poděkovat, za práci, kterou jste od vzniku spolu Milion chvilek pro demokracii odvedli. Byli jste to vy, kdo probudil společnost a dokázal zaplnit nejprve Staroměstské, potom Václavské náměstí a nakonec i Letnou. Uvědomujeme si, kolik práce za vámi všemi je a velice si jí ceníme. Společnost byla probuzená a doufala, že éra Miloše Zemana a Andreje Babi

Vytvořeno: 2020-05-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 139 134
30 dní 139 134

Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

     Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                            My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální

Vytvořeno: 2020-05-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 124 117
30 dní 124 117

Za zrušení zákazu účasti netuzemských farmářů na farmářských trzích v Praze

My, níže podepsaní občané hl.m. Prahy a jiní návštěvníci farmářských trhů na území hl.m. Prahy tímto žádáme Radu hl.m Prahy o zrušení změny § 2 odst. 2 písm. d) nařízení č. 9/2011, tržního řádu, datované 20.4.2020, kterou se z účasti na farmářských trzích od 5.5.2020 vylučují malí výrobci mimo tuzemských, vylučující i výrobce ze sousedních a ostatních členských zemí EU, kteří doteď na trzích dlouhodobě prodávali. Jsme za farmářské trhy rádi a ceníme si převahu českých výrobků, ale je fér nabízet

Vytvořeno: 2020-05-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 123 119
30 dní 123 119

Petice rodičů za otevření škol do konce školního roku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za otevření škol ve školním roce 2019/2020“ My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o otevření škol po konci nouzového stavu, ideálně ještě tento školní rok. Cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s bezprecedentním prodlužováním zavření škol na základě pouhé obavy do září 2020. Voláme

Vytvořeno: 2020-04-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 34974 34883
30 dní 122 122

Dopis senátorům ohledně razantnějšího postupu vůči premiérovi a vládě.

Už se na to nemůžu dívat, tak jsem poslal dopis senátorům: Vážené dámy senátorky a pánové senátoři, Jsem velmi znepokojen a nespokojen s tím, co se v České republice v posledních letech a zvláště v posledních týdnech a dnech, děje. Premiér Babiš a potažmo celá vláda si uzurpuje stále větší moc, než jim náleží. Nad osudy nás všech. Místo aby nám obětavě sloužili, když jsou našimi zaměstnanci, tak zjevně převážnou část svého pracovního času tráví vymýšlením toho, jak by nás zase podvedli a omez

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 119 119
30 dní 119 119

Uzavření škol do konce školního roku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za uzavření škol v školním roce 2019/2020“ My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o uzavření škol do konce školního roku. Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion žáků. Tito žáci se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD. Z dův

Vytvořeno: 2020-04-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 102448 102169
30 dní 119 119