Nejnovější petice

Zrušení přijímaček na SŠ pro 9. ročník

Domácí příprava není 100% jako když jsme s učiteli. A tak vás žádám o podpis této petice o zrušení přijímaček, aby měl každý právo na to mít budoucnost takovou jakou si zaslouží a přeje. 

Vytvořeno: 2020-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8

Jsme pro udělení státního významenání MUDr. PhD Soně Pekové presidentem ČR

Za její práci, odvahu, zodpovědnost, přístup a lidskost, která není MUDr Pekové vůči Nám ani světu lhostejná. Podařilo se ji vyvinout nový test na  koronavirus COVID-19, který je hrozbou pro celý svět a díky němu odhalila  případy nákazy. I přes zákaz, který dostala ji to neodradilo a aniž by věděla jaký to bude mít dopad, odezvu a následky, tak nadále na vývoji testu pracovala, neboť v tu chvíli byli a nadále jsou na prvním místě lidé, proto si myslíme, že by měla dostat státní vyznamenání od p

Vytvořeno: 2020-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Zrušení nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest u dětí od 0-4 let

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme ministerstvo zdravotnictví o zrušení  nosit při pohybu a pobytu na všech místech ochranné prostředky dýchycích cest a to u dětí ve věku 0-4 roky. U takto malých dětí hrozí udušení popřípadě uškrcení a mohou si tak způsobit smrtelné zranění.  Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se nošení ochraných prostř

Vytvořeno: 2020-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

Propuštění vězňů k rodinám kvůli CORONAVIRU

Podpořte prosím propuštění našich milovaných partnerů, patrnerek, otců, maminek, sourozenců a kamarádů z věznic, odkud se k nám živí kvůli KORONAVIRU nemusejí nikdy vrátit. Každý z nich si odpykavá trest podle zásluhy, ano, ale nemoct se už třeba s rodinou nedejbože rozloučit, takový trest si nezasloužíme nikdo. <3

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1692 1580

Petice proti prominutí maturity 2020.

Zaregistroval jsem, že někdo vytvořil petici za prominutí maturity v roce 2020 kvůli viru Covid-19. Myslím si, že by to bylo pěkně nefér, ať už k předchozím ročníkům nebo těm následujícím, kdyby se udělovala maturita třeba na základě prospěchu z maturitních předmětů nebo tak nějak. Ačkoliv si nemyslím, že zmíněná petice má naději na úspěch, tak se pojďme raději pojistit a podepsat se sem!

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 332 329

Petice za otevření hobbymarketů

Navrhujeme vládě ČR vyjmout tzv. hobbymarkety (jako je OBI, Hornbach, Bauhaus) ze zákazu prodeje pro veřejnost, protože: Prodávají věci užitečné pro svépomocnou výrobu improvizovaných ochranných prostředků, jako jsou např. plexisklové zástěny. Různé domácí projekty (umožněné nákupem součástek, materiálů a nářadí) pomohou lidem užitečně využít čas v nařízené izolaci. Návštěvy těchto obchodů jsou řádově méně časté, než u obchodů s potravinami, nepředstavují místo společenského setkávání a tudíž př

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13

Proč ma být záchranářka Veronika Brožová propuštěna, když popsala pravý stav věci

Proč má být trestána za to, že se jí pomoci od  nadřízených nepodařilo získat v době, kdy je o tu pomoc žádala, protože v té době ji nejvíce potřebovala? Nebála se zveřejnit pravý stav věci. Pomohli obyčejní lidé.  Nadřízení ji teď pranýřují!!

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 206 202

Ošetřovné i pro děti mladší 6 let pro OSVČ

Žádáme tímto vládu o vysvětlení, proč se rozšíření ošetřovného nevztahuje na dítě mladší šesti let. Jedná se o případy, kdy je mateřská škola, z důvodu šíření viru COVID-19, krajem uzavřena. Vnímáme to jako nespravidlivé a nelogické. Proč zaměstnanci mají nárok na ošetřovné bez omezení a živnostníci nikoli? Proč je zde vyloučena zrovna tato skupina dětí? Dítě starší deseti let je schopno se o sebe částečně postarat, ale 3 - 5leté nikoli. Nesouhlasíme s touto výlukou a vnímáme ji jako nespravedli

Vytvořeno: 2020-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

Pusťte tatínky k porodu!

Adam Vojtěch v souvislosti s epidemií Covid-19 18. 3. 2020 mimořádným opatřením plošně zakázal přítomnost tatínků u porodů. Opatření považujeme za nesmyslné a psychicky ohrožující nastávající maminky, poškozující první ničím nenahraditelné vazby otce a dítěte a narušující nejpřirozenější práva rodiče. Maminky žijící s tatínky ve společné domácnosti jsou na porodním sále stejným (ne-li podstatně větším) rizikem pro personál i dítě, než otec v ochranných pomůckách. Osvícený ministr by měl spíše za

Vytvořeno: 2020-03-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 39304 38805

Za omezení pěstování řepky v nadcházející sezóně

My, níže podepsaní, žádáme vládu aby pro nadcházející sezónu 2020 omezila dotace nebo úplně zakázala pěstování řepky na území ČR. V době nadcházející nejistoty je naprosto nemístné a nemorální podporovat růst technických plodin a vyplácet na jejich pěstování dotace ze státních peněz, zatímco si lidé stiženi finanční krizí budou muset kupovat drahé potraviny. Priority jsou nyní jasné a toto rozhodnutí může ulehčit životy nás všech.

Vytvořeno: 2020-03-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 26