Nejnovější petice

Petice za psychiatrické vyšetření signatářů Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu

My níže podepsaní občané České republiky, žádáme specializované lékařské pracoviště psychiatrické léčebny v Praze 8  Bohnicích, aby prověřilo psychický stav signatářů  "Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu." a aby odborné lékařské koncilium doporučilo jejich hospitalizaci na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, přičemž u agresivnějších signatářů citované "petice" požadujeme iéčbu v iz

Vytvořeno: 2020-05-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 14

Stop Glyfosátu v Olomouci

My, níže podepsaní občané města Olomouce, požadujeme úplný a bezodkladný zákaz používání herbicidních látek na bázi glifosátu a fosfonátu, jako například herbicid Roundup, k hubení plevele, na veřejném prostranství města Olomouce.  Důvodem je fakt, že výše uvedené látky jsou zdravotně závadné a negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat. Článek s odkazem na studii, která tvrdí, že Roundup poškozuje DNA:  http://www.freepub.cz/2013/monsantuv-roundup-poskozuje-dna/.  Článek o studii, která tvrdí, že

Vytvořeno: 2020-05-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 47 46

Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu.

My, níže podepsaní občané, žádáme zbavení funkce Členky rady Vlády České republiky pro národnostní menšiny Eugénii Číhalovou pro její dlouhodobé projevování sympatií k válečným zločincům ROA ( Vlasovcům ) a veřejné vychvalování XV. kozáckého jízdního sboru SS s jeho veliteli generálleutnantem SS Helmuthem von Pannwitz a generálem Ivanem Nikitičem Kononovem, kteří se na sklonku II. světové války v jednotkách Wermachtu a SS dopouštěli brutálního vraždění Židů, partyzánů, dětí, žen a mužů na Sloven

Vytvořeno: 2020-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 215 209

Petice proti pozměňovacím návrhům zákona o odpadech - nevýhodné pro obce, občany, stát a životní prostředí

Dva poslanci podali v březnu 2020 totožné pozměňovací návrhy § 160 nového zákona o odpadech. Tato navrhovaná změna by byla velmi výhodná pro provozovatele skládek, nikoliv však pro obce, v jejichž katastru skládky leží, ani pro občany samotné. V žádném případě by pak navrhovaná změna nebyla výhodná pro životní prostředí. Takováto změna zákona by se dala shrnout: "Jseš-li běžný občan, budeš platit za svůj odpad stále víc, zato bohatí odpadáři v Čechách skoro nic"!. Podstatou této změny by bylo vý

Vytvořeno: 2020-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 195 193

STOP ZASTRAŠOVÁNÍ RODIČŮ aneb NORMÁLNÍ je CHODIT DO ŠKOLY!!

  OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU ŠKOLSTVÍ Ph.D.ROBERTU PLAGOVI Vážený pane ministře,musíme reagovat na nastolená pravidla pro opětovný nástup žáků na 1.stupeň. I přes Vaše opakované mediální ujišťování, že Vaše metodika Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 má pouze doporučující charakter a nemá být brána doslova, se tak bohužel neděje. Pravděpodobně ze strachu a zřejmých nejasností, co z metodických doporučení je a co není povinné, připravily mnohé školy tak

Vytvořeno: 2020-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 20 20

Petice k získání pozemku pro výstavbu skateparku

My níže podepsané občané obce Jinočany prostřednictvím této petice žádáme, aby obec Jinočany získala pozemek pro výstavbu skateparku či sportovního areálu.  Jedná se o to, aby děti nejezdily na odrážedlech, koloběžkách, skatech po silnicích mezi domy. Prosíme o podepsání této petice, aby obec Jinočany získala pozemek pro výstavbu skateparku.

Vytvořeno: 2020-05-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 53 53

Petice, aby Tomáš Novák byl obdařen vzděláním a nečetl tak často Blesk.

Žádáme, aby jistý Tomáš Novák a jeho stoupenci, přestali podepisovat a vytvářet texty šikanující všechny bull psy, vytvářejíc tak rasovou psí segregaci. Na úkor bull psů, kteří rozhodně nejsou pořizováni ke zvětšení ega, ale naopak právě pro jejich lidumilnou povahu, se nám tak snaží vnutit chov malých štěkajicích vačic, které jsou asi maximum, na co si tito lidé troufnou. Nemám problém u svého psa mít košík, ale používat ho budu jen za předpokladu, že i atrapy typu čivava, je budou nosit též. P

Vytvořeno: 2020-05-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8

Petice za odvolání vlastizrádce Vojtěcha Filipa z vedení Sněmovny Parlamentu ČR

My, níže podepsaní občané, žádáme zbavení funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny JUDr. Vojtěcha Filipa a jeho případné stíhání pro zločin vlastizrady, kterého se dopustil svými výroky, které vždy hájily ruské zájmy a hájily útoky Ruské federace proti českým občanům, zastávajícím volené funkce. Koleborant s cizí mocností nesmí být představitelem ČR. Stavíme se za ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a politiky, na které Filip útočil (Ondřej Kolář, starostra MČ Praha 6 - TOP09, Pavel Novotn

Vytvořeno: 2020-05-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5803 5721

Změna systému parkování v ulici Zahradnická Brno

Vážení zastupitelé města Brna, my níže podepsaní obyvatelé ulice Zahradnická v Brně Vás žádáme o opravu směru parkování, tak jak bylo, dokud nevznikly modré zóny v naší ulici a došlo k otočení parkovacích stání. Z Vašeho vyjádření chápeme, že z hlediska bezpečnosti je nový systém lepší, ovšem musíte brát v potaz, že žádný automobil nemá v parkovacím pruhu dostatečný prostor, aby zaparkoval a nechal si volný manipulační prostor za svým vozidlem, a to z důvodu zeleného porostu (keře) mezi silnicí

Vytvořeno: 2020-05-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 81 81

Petice za udělení výjimky pro vstup na území České republiky pro cizince - nesezdané partnery a rodinné příslušníky, kteří nemají přechodný nebo stálý pobyt v ČR

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky o udělení výjimky a o stanovení jasných pravidel pro vstup cizinců na území České republiky, kteří jsou v nesezdaném partnerském vztahu s občanem České republiky nebo jsou jeho rodinným příslušníkem a v současné době nemají v České republice přechodnou nebo trvalou adresu.  Současná situace v České republice je stabilizovan

Vytvořeno: 2020-05-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 269 184