Nejnovější petice

Petice za zachování střelnice Hliník ve Frýdku-Místku

My, níže podepsaní, vyslovujeme jasné NE likvidaci střelnice Hliník na adrese Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek.(dále jen střelnice). Stránky střelnice: www.strelnicehlinik.cz Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor: Rybář Petr bytem na adrese  Mitušova 9 Ostrava 3, Hubert Rodek bytem na adrese Sedliště 9 Švec Pavel bytem na adrese Jungmanova 374 Frýdek-Místek Romam Niessner bytem na adrese J.Jabůrkové Frýdek-Místek Za petiční výbor jedná :

Vytvořeno: 2020-06-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1114 1091

Petice proti změně územního plánu a výstavbě areálu Svět záchranářů Zaječov

Požadujeme přehodnocení umístění plánovaného Světa záchranářů, který má podle současného návrhu vzniknout na Kvaňských loukách u obce Zaječov a Kvaň. Nesouhlasíme s plánovanými změnami v územním plánu, které stavbu areálu umožní. Změna územního plánu má být veřejně projednána 13.7.2020 od 16.00 hod na OÚ Zaječov. Vedou nás k tomu tyto důvody: • nesouhlasíme s výstavbou areálů tohoto rozsahu (cca 6,35 ha) záborem volné krajiny. Toto stanovisko je v souladu s názory odborné veřejnosti, např. rozho

Vytvořeno: 2020-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1022 1018

RVOLUCE 2020, nová sametová, tentokrát bez STBáků, ODSáků, apod. Žádost o zahraniční pomoc, především rodinu prezidenta Trumpa. Máme jedinečnou možnost napravit polistopadové křivdy, vlastizrady...

www.Revoluce2020.cz Jelikož Německo nemůže rušit Benešovy dekrety a Postupimské dohody, snaží se u nás dosazovat loutkové politiky, kteří to udělají za ně. Tomu musíme předejít a musíme žádat o pomoc i jiné státy a organizace. Jakmile nasbíráme 100.000 podpisů v této petici, oslovíme Trumpovu rodinu, zahraniční vlády a zahraniční organoizace o pomoc a co nejdříve vyhlásíme datum ohromné demonstrace, v které přijměme vládu, aby začala dodržovat zákony a ústavní pořádek. To bude začátek. Problém j

Vytvořeno: 2020-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 20

Petice za přejmenování příborských ulic, nesoucích dosud názvy spojené s komunistickou ideologií.

Petice za přejmenování ulic ve městě Příbor. Dlouhých 30 let po pádu zločinného komunistického režimu nese ještě několik příborských ulic názvy, které s ním přímo souvisejí. Jedná se o ulice: Fučíkova - Julius Fučík-komunistický novinář, obdivovatel a propagátor Sovětského svazu v době největšího bolševického teroru s miliony mrtvých, ikona komunistické ideologie Šmeralova - Bohumír Šmeral byl zakladatel KSČ a teoretik dělnického hnutí Švermova -  Jan Šverma byl zakladatel KSČ a blízký spoluprac

Vytvořeno: 2020-06-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 31

Petice za rovnoprávný název sportu pro osoby se zdravotním postižením z PARAsportu na HANDICAPsport/HANDIsport

(co bylo řečeno ve videu ve znakovém jazyce)Krátké info pro Vás, neslyšící v ČSNS: V úterý 30.6.2020 bude seminář Národní sportovní agentury(NSA) v Praze-dopoledne pro svazy handicapovaných i zdravých o koncepci do 2022 a odpoledne pro handicapované reprezentanty (nejen neslyšící).V materiálech, které jsme obdrželi, nás zarazilo hlavně pojmenování sportu zdravotně postižených (ZPS) jednoslovným PARASPORT. Okamžitě jsme se ozvali na NSA a napsali jim mail, odpověď byla, že se to vyřeší na Seminář

Vytvořeno: 2020-06-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 336 333

Petice absolventů Gymnázia Říčany na podporu učitelů ve sporu s ředitelkou PaeDr. Annou Stočesovou Martinkovou Ph.D.

My níže podepsaní absolventi Gymnázia Říčany využíváme svého práva dle čl. 18, odst. 1 Listiny základních práv a svobod k petici. Vyjadřujeme tímto podporu většinové části pedagogů Gymnázia Říčany ve sporu s ředitelkou školy. Plně se ztožňujeme s požadavkem učitelů a Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany k okamžité rezignaci ředitelky školy a vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky školy. 

Vytvořeno: 2020-06-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 173 170

Konec zvěrstvu v podobě oranžových bonbónů

Je na čase skoncovat s tímto ubohým pokusem o mňaminu. Přestaňme nadále trápit naše chuťové buňky exkrementy přestrojenými za pochoutku!   Žádám o trvalé přerušení výroby oranžových bonbónů, anebo aspoň jejich segregaci od ostatních, značně chutnějších.

Vytvořeno: 2020-06-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 11

Ponechání polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň v majetku statutárního města Plzeň.

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovaným prodejem polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň. Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo města Plzně, primátora a radu města Plzně. My, níže podepsaní občané požadujeme, aby nemovité věci tvořící areál polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, 326 00 Plzeň byly ponechány v majetku statutárního města Plzeň. Případným prodejem této jediné městské polikliniky by byla

Vytvořeno: 2020-06-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 171 170

ZASTAVME NÁRŮST EXTREMISMU A OHROŽENÍ DEMOKRACIE V ČR!

"Vážené paní předsedkyně, vážení pánové předsedové, vážení představitelé demokratických politických stran, naléhavě vás žádáme: s ohledem na historickou zkušenost, aktuální vývoj událostí v ČR, v Evropě i ve světě, s odkazem na Čtvrtletní výroční zprávu Ministerstva vnitra ČR o extremismu v ČR, přestaňte se ohlížet na maximalizaci volebních preferencí a hledání toho, co se nejvíce zalíbí voličům. Extremistická propaganda i propaganda cizích nedemokratických mocností s tímto chováním počítá. Prot

Vytvořeno: 2020-06-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 401 389

STOP Termické Depolymerizaci Plastů v Plané, okr.Tachov

My níže podepsání, nesouhlasíme s výstavou linky termické depolymerizace v katastrálním území města Planá, která by měla pomocí tepelného rozkladu zpracovávat plastové odpady. Její provoz by výrazně zatížil životní prostředí a negativně ovlivnil zdraví obyvatel města Plané a okolních obcí. Za vaši podporu vám děkujeme.

Vytvořeno: 2020-06-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 179 179