Nejnovější petice

Chceme odpuštění DPH na léčiva, na která se vybralo ve veřejných sbírkách

Vládo ČR, především pane premiére, paní ministryně financí a pane ministře zdravotnictví, uzákoňte ve zrychleném řízení zrušení DPH na léčiva pořízená v zahraničí, na která se vybralo ve veřejných sbírkách. Situaci malých ČESKÝCH dětí bojujících s nemocí SMA, na jejichž velice drahý lék se skládají dobří občané této země, velice dobře znáte. Je nám zle z Vašich výmluv na EU. Polsko je také v EU a u nich to jde. Proč ne u nás?! Tento stát nepotřebuje částku, která by se na DPH vybrala. Toto je je

Vytvořeno: 2020-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9315 9194

PETICE proti výstavbě silnice v přírodní památce Na Plachtě 3

PETICE proti výstavbě silnice v přírodní památce Na Plachtě 3   My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou silnice přes přírodní památku Na Plachtě 3. Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo města Hradce Králové (Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové).   Přírodní památka Na Plachtě 3 a její nejbližší okolí je přirozenou odpočinkovou zónou velkého města. Je vhodným místem pro různé rekreační aktivity (odpolední procházky, jí

Vytvořeno: 2020-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6408 6319

Petice pro ustanovení Grevfa českým národním pokladem

Název mluví za vše. 100 000 podpisů a posílám Milošovi na hrad.

Vytvořeno: 2020-04-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 10

OBNOVENÍ MHD V MLADÉ BOLESLAVI PRO VŠECHNY OBČANY

Žádáme o znovuzavedení MHD ve městě Mladá Boleslav pro všechny občany bez rozdílu.  Vnímáme současnou situaci a chápeme, že je třeba obezřetnosti a dodržování určitých hygienických opatření. Vzhledem k současnému uvolňování restrikcí  a po více než měsíci odstávky MHD žádáme, aby byla opět zavedena autobusová doprava a umožněno obyvatelům města využívat dopravní obslužnosti při cestách do a ze zaměstnání, za nákupy, za cestou k lékaři a pod. Vzhledem k rozlehlosti města a příměstských částí je a

Vytvořeno: 2020-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 353 352

Obnova zrušeného uzavření státních hranic České republiky a zpomalení uvolňování bezpečnostních opatření.

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu ČR a parlament ČR o obnovení uzavření státních hranic, které platilo do čtvrtka 23.4. 2020. Opatření, které zakazovalo vycestovat z České republiky všem osobám, kromě těch kteří měli výjimku. Dále žádáme aby toto opatření platilo do konce vyhlášeného celostátního nouzového stavu.  Také žádáme aby bylo zpomaleno uvolňování bezpečnostních opatření kvůli pandemii Covidu-19, jako jsou uzavření obchodu a provozoven, m

Vytvořeno: 2020-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 30

ZÁKAZ PRÁCE 12. KVĚTNA 2020

My, níže podepsaní, důrazně žádáme, aby vláda ČR ZAKÁZALA jakýkoliv výkon práce dne 12.května 2020 z důvodu povolení otevření restaurací, bufetů, hospod, kaváren, vinoték a pivoték s prodejem přes výdejní okénko v rámci venkovních (letních) zahrádek dne 11.května 2020. Tento zákaz výrazně sníží riziko osobních, pracovních i sociálních tragedií v těžké popandemické době.

Vytvořeno: 2020-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15

Chceme otevřený Tišnov

Nelehká doba, kterou právě prožíváme, klade na každého z nás vysoké nároky. Zároveň však může být příležitostí, jak spoustu věcí změnit. Navrhujeme proto zrušení obecně závazné vyhlášky města Tišnova, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města. Přijetím této vyhlášky se utlumil kulturní a společenský život v našem městě. Ve městě, které bylo po dlouhá léta přirozeným společenským centrem celého regionu. Přijatá omezení zasáhla nejenom do svobod občanů města, ale také

Vytvořeno: 2020-04-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 391 387

Petice za zrušení vládních opatření v souvisloti s pandemií.

V případě dotazů mne kontaktujte na: epravo.cz@email.cz

Vytvořeno: 2020-04-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 50 50

PETICE představitelů obcí a měst za NÁVRAT ROZUMU DO STŘETU ZÁJMŮ

PETICE PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST VLÁDĚ ČR a PARLAMENTU ČR ZA NÁVRAT ROZUMU DO ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ     My, členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a dále představitelé obcí a měst, podáváme tímto petici VLÁDĚ ČR, aby podpořila novelu zákona o střetu zájmů, jak ji navrhla skupina poslanců hnutí Starostové a nezávislí (ST: 797), která z působnosti zákona vyjímá neuvolněné místostarosty a členy obecních / městských rad menších měst a obcí. Jsme hluboce znepokojení tím, že Ministerstvo spra

Vytvořeno: 2020-04-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 924 924

míň úkolů

Chápeme, je potřeba dělat úkoly, obzvlášť z češtiny, tu potřebujeme k přijímacím zkouškám, ale tolik? Podle mě by bylo lepší, kdyby nám pan učitel Černý posílal výpisky, nebo něco podobného jako např. v matematice, kterou také potřebujeme a posiláme paní učitelce cca 3 stránky za týden. Myslíme si, že by bylo dobré trochu zmírnit, aspoň ten dějepis, nemáme čas sedět celý den u dějepisu, máme i jiné úkoly ale ne jen úkoly do školy, povinnosti doma, taky se někdy jdeme projít, nemůžeme se celý den

Vytvořeno: 2020-04-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9