Nejoblíbenější petice v roce 2012 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Krizovatka_Chaloupky

PETICE PROTI ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KŘIŽOVATCE V JEDOVNICÍCH, CHALOUPKÁCH. Zastupitelstvo městyse Jedovnice, rada městyse Jedovnice, starosta městyse Jedovnice. Vážená rado, pane starosto, v minulých dnech došlo k vybudování kruhového objezdu na křižovatce v Jedovnicích Chaloupkách. My, níže podepsaní, protestujeme proti této změně, kterou jste iniciovali a odsouhlasili. Protestujeme proto, že záměr změnit původní rozlehlou klasickou křižovatku na kruhový objezd nebyl nikde zveřejněn js

Vytvořeno: 2012-10-27 Statistika

CHCEME ZPÁTKY KDO PŘEŽIJE

na obrazovky PRIMA COOL cheme zpátky "KDO PŘEŽIJE" - SURVIVOR

Vytvořeno: 2012-02-03 Statistika

Petice proti likvidaci kulturní památky Propadliny na Žebračce.

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) se v současné době rozhodlo zadat veřejnou zakázku s názvem „Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka“ve zlatohorském rudném revíru jejím plným závozem,při kterém nemají stavební náklady přesáhnout 83 300 000 Kč bez DPH.Plná fyzická likvidace má být provedena vhodným zásypovým materiálem v celkovém objemu 120 až 140 tisíc m3. Stát tak chce „utopit“ téměř 100 miliónů korun v propadlém důlním díle, které zde existuje již 26 let a v roce 1994 bylo vyhlášeno

Vytvořeno: 2011-08-30 Statistika

NE pro Plavební stupeň Děčín

Vím,že už není moc času,ale zkusme vyjádřit svůj nesouhlasný postoj k megalomanskému projektu na Labi.Zkusme se My,kterým není lhostejný stav naší přírody narušovaný neustálými a mnohdy i zbytečnými zásahy,pokusit o hlasité NE!!! Ne pro další vítězství betonové lobby!!! Stavba má za úkol navýšit plavební hloubku a usnadnit lodím plavbu korytem. Na druhou stranu se negativně ovlivní život v řece a kolem ní a navzdory tomu, že její součástí budou i rybí přechody, může negativně ovlivnit migrační p

Vytvořeno: 2012-03-14 Statistika

NE KONKURSU NA ZUŠ ČERNOŠICE!

Konkursy na místa ředitelů škol mají opodstatnění tehdy, požaduje-li to po zřizovateli zákon či existují-li nepříznivé okolnosti, znemožňující dobrý chod a rozvoj školy. Jsme toho názoru, že ani jedno v případě ZUŠ Černošice neplatí. Novela školského zákona, jak dosvědčuje její aktuální výklad, zveřejněný MŠMT a potvrzený Legislativní radou vlády, konkursy na místa ředitelů škol, působících v této funkci po dobu šesti a více let, pouze umožňuje, nikoli nařizuje. Nejsou nám známy ani jiné okolno

Vytvořeno: 2012-04-18 Statistika

Na podporu práv původních obyvatel Západní Papuy

  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí 5  118 00 Praha 1 – Hradčany   My, níže podepsaní občané, vás vyzýváme, abyste zaujali jednoznačné stanovisko a veřejně odsoudili užití násilí a porušování lidských práv při zásahu indonéské policie a armády vůči pokojnému shromáždění Třetího papuánského kongresu 19. října 2011 v Jayapuře v provincii Papua. Během zásahu indonéských bezpečnostních složek bylo zastřeleno a ubito několik lidí a další stovky jich byly zadrženy a zbi

Vytvořeno: 2012-01-10 Statistika

Neustupujme zbytečně!

Výzva vládě a premiérovi ke změně stanoviska k evropské smlouvě o rozpočtové unii Důrazně vyzýváme vládu České republiky k setrvání na rozhodnutí nepřipojit se k evropské smlouvě o rozpočtové disciplíně. Jsme přesvědčení, že odmítnutím smlouvy se Česká republika konečně odhodlala vyřadit z hlavního proudu evropské integrace. Doufáme, že tento krok může v konečných důsledcích vést až k tomu, že se opět jednou ocitneme v geopolitickém společenství (jak víme z historie, občas se to podaří), kte

Vytvořeno: 2012-02-17 Statistika

Petice za zákaz dálkového ovládání činnosti lidského mozku

Úřad vlády české republiky nábřeží Evarda Beneše Praha 1 PSČ 118 01   k rukám předsedy vlády   Petice vládě české republiky   Vážený pane předsedo vlády   Ve zprávě orgánu evropského parlamentu STOA ( Hodnocení vědeckých a technických opcí) „Technologe ovládání davu“ se píše: „V říjnu1999 ohlásilo NATO novou politiku nesmrtonosných zbraní a jejich zařazení do spojenecké výzbroje“ (http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/publications/studies?year=all&q=crowd+control+technologies&studi

Vytvořeno: 2012-07-30 Statistika

manifest na ochranu křoví

Manifest za ochranu křoví.   Džungle není jen prostor tropického pralesa nebo těžko prostupný porost, jak říká slovník. Džungle, divoké křoví, je úžasná a zásadní forma života koexistence zemské fauny a flóry. Vyskytuje se všude po Zemi od deštných pralesů rovníku, přes pralesy středního pásu a severské tajgy až po běžné křoví kdekoliv u cest či lesa či na mezi a vzniká velmi rychle kdekoliv, kde člověk nezasahuje. Všude má nezastupitelný význam. Džungle je často v lese prostupná i pro člověka,

Vytvořeno: 2012-02-27 Statistika

NECHCEME KOSTKY, CHCEME ASFALT

Kraj VysočinaKrajský úřad Kraje VysočinaHejtman Kraje VysočinaŽižkova 57587 33 JIHLAVAPístov, 05.10.2012Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičnímNECHCEME KOSTKY, CHCEME ASFALTVážený pane hejtmane,žádáme o rekonstrukci silnice číslo 4062/II v úseku Jihlava – Pístov, která je ve správě Kraje Vysočina. Nelíbí se nám, obyvatelům příměstské části Jihlava – Pístov, stejně tak Vysoké a Popic (rovněž tak našim příbuzným, přátelům a návštěvám), několikrát denně jezdit po nerovné a hrbolaté

Vytvořeno: 2012-10-09 Statistika