Nejnovější petice

Podpora poškozených pacientů MUDr. Pavla Neničky

MUDr. Pavel Nenička je praktický lékař, který provozuje svou rodinnou ambulanci ve Valticích, Čejkovicích a Ratíškovicích. V současné době žádá o podporu v podobě podepsání petice za zachování jeho ambulance v Ratíškovicích. Co však nebylo zmíněno je důvod, proč pan doktor o podporu žádá. Na základě několika stížností pacientů, byl MUDr. Pavel Nenička vyloučen z české lékařské komory (ČLK). ČLK po několikaměsíčním šetření dospěla k jasnému výsledku, a to již zmíněné vyloučení a zákaz provozování

169 Vytvořeno: 2022-06-05 Statistika

ZVÝŠENÍ KVALITY JÍDELNY v ulici ZLATNICKÁ

 ZVÝŠENÍ KVALITY JÍDELNY v ulici ZLATNICKÁ My, níže podepsaní rodiče žáků školy Gutha Jarkovského, vyzýváme představitele Městské části Prahy 1, aby se začali aktivně zajímat o kvalitu stravování a hygienickou situaci ve školní jídelně ve Zlatnické ulici, kam se chodí stravovat naše děti.   Jídla jsou kvalitou a kvantitou nevyhovující, pracovníci jsou často neochotní, neslušní až hrubí vůči dětem. Celkově prostředí jídelny působí nevlídným a zanedbaným dojmem.  Na základě výše uvedeného proto

123 Vytvořeno: 2022-06-05 Statistika

Petice za kandidaturu Františka Kinského na prezidenta

Blíží se prezidentské volby 2023 a my, voliči stále nemáme koho volit. Kandidaturu oznámili snad už všichni, jen ne kandidát, kterého bychom s čistým svědomím mohli volit. Česká republika a Pražský hrad si zaslouží slušného a čestného prezidenta. V těžkých časech potřebujeme moudrou a klidnou hlavu státu. Proto vás, Františku Kinský, s pokorou žádáme, zda byste se nezamyslel nad kandidaturou na prezidenta.     František Kinský, celým jménem Maria František Jan Emanuel Sylvestr Alfons hrabě Ki

8 Vytvořeno: 2022-06-04 Statistika

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH VEŘEJNÝCH ÚSTŘEDNÍCH JATEK SPOLKU ŘEZNÍKŮ A UZENÁŘŮ A MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ PŘI KYDLINOVSKÉ ULICI

PETICE podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice: ZA ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH VEŘEJNÝCH ÚSTŘEDNÍCH JATEK SPOLKU ŘEZNÍKŮ A UZENÁŘŮ A MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ NA PRAŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ PŘI KYDLINOVSKÉ ULICI   nesouhlasíme s plánovaným prodejem areálu soukromému investorovi za účelem demolice tohoto historicky a architektonicky cenného areálu či přímo s jeho demolicí.    Význ

12 Vytvořeno: 2022-06-03 Statistika

Kaplan do Repre!

Badmintonový hráč Ondřej Kaplan byl vyhozen z reprezentace.Nenechme to tak!!!   Svým podpisem souhlasíte s Navrácením hráče Ondřeje Kaplana (U17) do reprezentační skupiny ČR  

52 Vytvořeno: 2022-06-01 Statistika

Petice studentů a občanů ČR proti působení LGBT aktivismu na školských institucích

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím námi vytvořené petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas s tím, aby na školách na území České republiky působily aktivistické neziskové organizace či iniciativy, které mají mj. za cíl přinášet do škol kontroverzní témata ohledně sexuality, genderu a pornografie a těmto tématům vystavovat studenty středních škol, ale i žáky základních škol. Petice se primárně vyhrazuje proti těmto projektům a iniciativám sp

309 Vytvořeno: 2022-06-01 Statistika

Petice za změnu ústavy, za zrušení Senátu a za zrušení Ústavního soudu ČR

Vím, že tato petice by byla možná vyhodnocena Ústavním soudem jako neproveditelná (ale těžko říci předem bez rozsudku), hlavně je nezávazná- má jen sloužit jako ukazatel směru a možná i určitý nátlak na jisté politiky, aby se zaměřili na problémy našeho státu a jeho směřování. Ve státech Evropy se stále častěji rozmáhá tzv. soudcokracie-tj.nadvláda justice nad mocí zákonodárnou a exekutivní, demokracie je omezována pro nějaké nové "státní ideologie" a vše se děje pod záminkou tzv. "právního stát

10 Vytvořeno: 2022-05-31 Statistika

Petice za vynětí tzv. Drkolnovské spojky z Územního plánu Příbrami

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s další přípravou tzv. Drkolnovské (někdy též Rožmitálské) spojky. Jedná se o plánované spojení silnice č. III/1911 – JV obchvat Zdabořská – JV obchvat) a vyzýváme vedení města, zastupitelstvo města Příbram a další instituce a orgány, aby se v této věci zasadily o řešení. Za řešení považujeme vynětí těchto komunikací z Územního plánu Příbram účinného ke dni 17. července 2018. My, níže podepsaní, předkládáme stanovisko a argumenty a souhlas s nimi stvrzujeme svým

5 Vytvořeno: 2022-05-30 Statistika

Petice proti válce

    Naléhavě žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby zakázala vládě ČR vývoz zbraní na Ukrajinu, neboť to prodlužuje válečný konflikt, který zabíjí mnoho lidí, zvyšuje ceny paliv, energií, hnojiv i potravin a mnoha zemím  tak hrozí hladomor a uprchlická katastrofa.   Vláda Petra Fialy už dodala na Ukrajinu obrovské množství smrtících zbraní:  10 protiletadlových raketových zbraní se 160 raketami. 56 bojových vozidel pěchoty, desítky tanků T-72, 30.150 pistolí, 5.000 útočných pušek, 4.006 kusů dělostře

425 Vytvořeno: 2022-05-29 Statistika

Chceme ovce na ŠMVV!

Vážení přátelé, studenti a učitelé,   Čas už vyprchává, jelikož trávník na školní zahradě brzy už nebude trávník, ale džungle. Proto je třeba ihned činit! Je třeba změna! Chceme Ovce na Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. S ovcemi nastane naprostá revoluce, vysvětlím proč.   Proč: 1.Nebude třeba sekat trávu 2. Zlepší prostředí na zahradě školy 3:Vytvoří to klidnější dojem na zahradě 4.Trus lze použít jako hnojivo pro květiny 5. Ukážeme zájem o životní prostředí  6. Půjdeme ostatním ško

29 Vytvořeno: 2022-05-28 Statistika