Nejnovější petice

Vrácení Honzíka na Virginers

Ubohý Honzík dostal ban na LeaNdeRovo discordovém serveru. Pomozte Honzíkovi aby byl schopen se na tento server vrátit.

12 Vytvořeno: 2021-09-12 Statistika

Petice proti odvolání ředitele ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Mgr. Martina Karhana.

My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím Rady města Kamenický Šenov o odvolání ředitele ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Mgr. Martina Karhana.   Důvodem našeho nesouhlasu je fakt, že pan ředitel vedl šenovskou školu od roku 2012 tím nejlepším možným způsobem po stránce odborné, ekonomické i lidské.   Zásadně nesouhlasíme s odvoláním před začátkem školního roku v době pandemie COVIDu- 19 bez jasného sdělení důvodů, které vedly k odvolání.   Členové zastupitelstva ani kantorský sbor o jeho pl

58 Vytvořeno: 2021-09-12 Statistika

Zastřešení skateparkového hřiště Prostějov, Kostelecká ulice

My, níže podepsaní občané, žádáme město Prostějov o zastřešení skateparkového hřiště na Kostelecké ulici v Prostějově a dostavění Foampitu, podle původního návrhu revitalizace. Zastřešení zajistí celoroční využívání hřiště a Foampit bezpečné učení jezdeckých dovedností bez rizika zranění.            

135 Vytvořeno: 2021-09-09 Statistika

Chceme zpátky Marothu a Drtinu v Ranní show Rock Rádia

Pojďme vyjádřit nesouhlas s krokem Rock Rádia, vyměnit skvělou moderátorskou dvojici Rockovýho rána Marothu a Drtinu moderátorem Tomášem Krausem.  Tato petice neslouží k hanobení Tomáše Krause. Tomáš Kraus je jistě skvělý člověk a výborný televizní moderátor, který v TV podporuje mnoho rockových kapel. Bohužel nahradit Marothu a Drtinu je ohromný oříšek, který nezvládne snad nikdo na světě. Byli jsme zvyklí na skvělý humor od Marothy, ironické a sarkastické komentáře od Drtiny, každé ráno depeši

1056 Vytvořeno: 2021-09-08 Statistika

Marotha a Drtina to je sen, kterého se nechceme vzdát...

My posluchači Rock radia si přejeme, aby vedení rádia vrátilo zpátky ranní show Drť a Prď.

54 Vytvořeno: 2021-09-06 Statistika

Petice za přemístění skateparku v Uherském Brodě

Co chceme změnit? Aktuální umístění skateparku v Uherském Brodě (v těsné blízkosti obydlené lokality "Nad zámkem"), chceme změnit a přesunout toto "sportoviště" na vhodnější místo, ideálně do oblasti, která není určena k rodinnému bydlení.   Na koho je petice směřována? Vlastník: Město Uherský Brod Provozovatel: CPA Delfín Uherský Brod   Důvod? Enormní hluk způsobován nárazy koloběžek a skateboardů o rampy a překážky, shlukování mladistvých za účelem nepřímo souvisejícím se sportováním. Zejmén

20 Vytvořeno: 2021-09-03 Statistika

Babišova média musí přiznat, že mu dělají kampaň!

LIDÉ, ČTĚTE! Premiér Babiš mě inspiroval. Ve svém pořadu „Čau lidi“ se totiž navážel do zpravodajství Seznam.cz. Podle něj dělá kampaň a měl by svoje zpravodajství označovat jako „politickou kampaň proti Babišovi“.To mě přivedlo na nápad – TO, CO CHCE Babiš po Seznamu (zcela nesmyslně, protože vlastníci Seznamu nejsou v politice), CHTÍT NAOPAK PO JEHO MÉDIÍCH. To je fér, ne? PROTOŽE ON V TÉ POLITICE JE. Prostě na hrubý pytel hrubá záplata...   Tedy aby noviny jako Mladá Fronta, Lidové noviny

899 Vytvořeno: 2021-08-31 Statistika

Otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické z Ústeckého seniorátu

ČCE hledí s bázní a chvěním do příštích několika let.  Probíhá další etapa odluky církve od státu. Nyní si  určíme sami, jak bude církev vypadat dál. Zaznívají ale i obavy, aby to pro nás (nebo pro naši podstatnou část) nebyly roky poslední. Je pochopitelné, že si v době změn klademe otázky a máme obavy. Ptejme se společně a společně hledejme odpovědi. Jaká bude naše církev o generaci dál? Bude? Kdo v ní bude? Jak bude zvěstovat evangelium? Kde a komu? Jak se promění?  Tyto otázky pálí evangelík

82 Vytvořeno: 2021-08-31 Statistika

Petice proti rozhodnutí o nevykonávání státní zkoušky

My, níže podepsaní studenti ISP, kteří následující rok budeme studovat ve 3. ročníku, nesouhlasíme s rozhodnutím, které vede k tomu, že nebudeme vykonávat státní zkoušku. V průběhu předešlého roku jsme obdrželi informace (od vyučujících, akademického senátu), které nás uvedli v to, že státní zkouška pro nás platí. Případně, že budeme mít na výběr, zda ji vykonat chceme či ne. Obdržení zprávy, že tomu tak není, několik hodin před samotným zápisem do dalšího ročníku pro mnoho z nás bylo nemilé pře

6 Vytvořeno: 2021-08-30 Statistika

Za bezpečnost, ulice - Zárečná, Stadtrodská, Bělojarská

My, níže podepsaní občané/obyvatelé města Tachov prostřednictvím této petice žádáme o provedení  a realizaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu, ochraně chodců — zejména dětí v lokalitě Tachov - sídliště Východ, ul. Stadtrodská, Zárečná a Bělojarská.   Opatření by spočívala v omezení maximální povolené rychlosti, zejména v době od 6:00 do 22:00 a provedení dopravně-technického řešení (umístění zpomalovacích prahů), aby bylo dosaženo požadovaného účelu, a to zajištění dodržování sníženého

95 Vytvořeno: 2021-08-28 Statistika