Nejnovější petice

Petice za právo studovat v České republice

Zdravím všechny a s pomocí této petice bych se chtěl obrátit na Českou konferenci rektorů, Radu vysokých škol a všechny lidi, kteří v této situaci nemohou zůstat lhostejní. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc ve snaze vyřešit situaci, do které se celá jedna generace budoucích zahraničních studentů českých vysokých škol dostala.Před 10-leti jsem se vydal do neznáma cizí země za vysněným životem, který jsem našel v České republice. Dnes těmto lidem pomáhám na jejich cestě, kterou je studium vysoké

Vytvořeno: 2021-07-16

Časové období Všechny země Rusko
Pořád 1245 861

Petice na podporu MVDr. Ondřeje Daňka

Touto peticí chceme podpořit MVDr. Ondřeje Daňka, studenta Ph.D. studia na Veterinární univerzitě Brno, kterému nebyla prodloužena pracovní smlouva, a to bez udání důvodů a přes výslovnou žádost odpovědné řešitelky projektu dr. Kristýny Hrazdilové o zachování pracovního poměru. Doktor Daněk je student postgraduálního studia na ústavu parazitologie a byl nenahraditelnou součástí projektového týmu CEITEC VETUNI pod vedením dr. K. Hrazdilové. Rozhodnutí o neprodloužení pracovní smlouvy přišlo zcela

Vytvořeno: 2021-07-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 249 213

Akutní rekonstrukce kanalizace ul. Veltrubská Zálabí

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby vedení města Kolína urychlilo plány pro rekonstrukci kanalizace v ul. Veltrubská v křížení ul. Zličská.  Situace je neúnosná.  Dochází k zaplavování garáží, sklepů, domů kanalizačními splašky.       

Vytvořeno: 2021-07-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6

Petice na podporu Františka Mareše

Podpora Františka Mareše - - který vydal rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytuministra Vojtěcha - -     Podporuji úředníka obce Včelná Mgr. Františka Mareše v jeho občanském protestu proti porušování základních lidských práv ze strany ministerstva zdravotnictví vydáváním protiprávních opatření s destruktivním dopadem na celou společnost. Jeho cílem nebylo způsobit újmu jakékoli fyzické osobě, ani snížit důstojnost výkonu státní správy, natož zneužívat úřední pravomoci ve svůj prospě

Vytvořeno: 2021-07-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1301 1260

Česká pošto, přestaň zneužívat "Covidové" otevírací doby!

Mikulov je malým městem v okrese Břeclav. Svou velikostí, co do počtu obyvatel třetí v pořadí po Břeclavi a Hustopečích. V Mikulově žije 7,5 tis. lidí a je přirozenou spádovou oblastí pro jednou takový počet obyvatel. S odkazem na protiepidemická opatření a vyhlášený stav nouze Česká pošta v našem městě (i v Hustopečích) počátkem letošního roku zkrátila otevírací dobu o dvě hodiny denně a zcela zavřela spádovou pobočku v sobotu. V tzv. úřední dny (pondělí a středa) otevírá dokonce až v 10:00, a

Vytvořeno: 2021-07-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

martin a jeho nová profilovka

martin je chlapec, který potřebuje tuto fotografii jako profilovou fotku na socialní síti jménem Instagram, Facebook a Twitter, pomožte martínkovi!!!

Vytvořeno: 2021-07-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

KRÁTKÝ COOLDOWN NA SERVERU AMONG US /CZ SK)

Prosíme o snížení cooldownu a pomutování retardovaných lidí 

Vytvořeno: 2021-07-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 5

Petice proti nevhodnému jednání tiskového mluvčího prezidenta republiky na sociálních sítích

Kancelář prezidenta republiky Ředitel Kanceláře prezidenta republiky Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany119 08 Praha 1 Vážený pane kancléři,  na základě článku 18 Listiny základních práv a svobod využíváme našeho práva k sepsání této petice. Vyzýváme Vás, abyste jako ředitel Kanceláře prezidenta republiky, jenž je nadřazen vedení jednotlivých sekcí Kanceláře prezidenta republiky, zjednal nápravu ve věci dlouhodobého nevhodného chování na sociálních sítích ředitele Odboru tiskového a tiskového mluv

Vytvořeno: 2021-07-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 337 334

Petice pro ochranu práv cizinců v České republice.

Zdravím všechny a dnes bych vás chtěl požádat o pomoc. 1.07.2021 bylo přijato ochranné opatření Č. j.:MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN a MZDR20599/2020-91 (UPD. Č. j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN od 02.07.2021 a Č. j.: MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN od 02.07.2021)Toto opatření omezuje vstup na území České republiky lidem, kteří se během posledních 14 dnů nacházeli v Ruské federaci déle než 12 hodin. Znění opatření zakazuje vstup cizinců, kteří mají dlouhodobá víza a pobyty, bez ohledu na cíl pobytu. Opatře

Vytvořeno: 2021-07-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3716 2044

Petice za zpřístupnění údolí Pod Černou skálou v Klecanech obyvatelům aneb nechte děti venku sportovat!

Podporujeme snahy vedení Města Klecany o revitalizace a zpřístupnění klecanského údolí Pod Černou skálou na pozemcích Města Klecany veřejnosti a umožnění provozování outdoorových aktivit v údolí a žádáme, aby bylo dokončeno: a)       vybudování hlavní páteřní cesty podél potoka pro pěší, včetně vytvoření tůněk k letnímu osvěžení, b)      budování plánovaných cca 3km okruhů přírodních nezpevněných stezek na obou stranách údolí, které budou sloužit nejen pro sportovní cyklisty, ale zejména za účel

Vytvořeno: 2021-07-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 158 158