Nejnovější petice

Otevření Pařížovské přehrady lidem

Žádáme povodí labe aby zrušilo nesmyslný zákaz vstupu  na korunu hráze a tím místním i turistům znemožnilo přechod na druhou stranu řeky a omezovalo je využívání okolních cest.

7 Vytvořeno: 2022-11-14 Statistika

Petice proti ukončení seriálu zoo

Ať je aspoň 5 řad seriálu zoo Ať pokračuje dál aspoň ještě dva roky Máme ji všichni rádi 

5 Vytvořeno: 2022-11-13 Statistika

Petice proti výstavbě Gigafactory v Líních u Plzně

My, občané, nesouhlasíme s výstavbou Gigafactory v Líních u Plzně. Tento projekt považujeme za škodlivý pro naše životy, životní prostředí i prosperitu a existenci firem, spolků a klubů, které na daném území nyní působí a potažmo škodlivý i pro celý region. Nechceme zde dalších více než 4000 pracovníků z nichž bude muset být převážná většina dovezena. Nechceme aby továrna využívala plzeňskou vodárnu a tím blokovala další rozvoj města. Nechceme podstatně navýšenou dopravu, už nyní jsou všechny př

152 Vytvořeno: 2022-11-10 Statistika

100 % omezení civilního a nákladního letectví nad pevninou a vodní plochou ( na celé Planetě ) ~ bezpečnostní sbory musí mýti na svých letounech nainstalovaný vystřelovací PADÁK a sítě před rotory.

Letectví je NEBEZPEČNÉ, RUŠIVÉ A NECHRÁNĚNÉ PROTI PÁDU a proto by mělo býti Velmi omezeno !!! Přeji si 100 % omezení civilního a nákladního letectví nad pevninou a vodní plochou ( na celé Planetě ) ~ bezpečnostní sbory musí mýti na svých letounech nainstalovaný vystřelovací PADÁK a sítě před rotory.

8 Vytvořeno: 2022-11-07 Statistika

Petice za ČEPICI Petra Picmause, která byla ztracena v řece v obci Jakubov

My, lidé všeho druhu vyžadujeme, aby byla nahrazena škoda, spáchána v obci Jakubov, při ztrátě kšiltovky. Ta byla unesena vodou v řece po nemotorném zavrávorání na mostě při opileckých aktivitách Matěje Hampla. Vyžadujeme, aby byla škoda nahrazena Matějem Hamplem, zakoupením nového kusu oblečení. Podle předešlé domluvy se jedná o kus oblečení z řady merche Jirky Babici. 

5 Vytvořeno: 2022-11-06 Statistika

V porodnici se rodí naše budoucnost!

O tom, ze porodnictví patří k základním oborům zdravotní péče, nemůže byt pochyb. Do porodnice ve Stodu, s působností 60 let, míří každoročně několik stovek budoucích maminek.Vysoká erudice, zkušenost celého týmu, vstřícní profesionálové s empatií a vřelým přístupem… to jsou lidé, za kterými se maminky do Stodské porodnice sjíždějí ze široka-daleka. Několik posledních měsíců se však proslýchá, že má být tato porodnice zrušena, i když oficiálně zatím tento verdikt vyřčen nebyl. Ale na každém špro

946 Vytvořeno: 2022-11-04 Statistika

Petice za záchranu úzkokolejky Obrataň - J. Hradec - N. Bystřice.

Nejstarší dráha svého druhu ve střední Evropě, která se již stala součástí Vysočiny a Jižních Čech se dostala do provozně ekonomických potíží. Hrozí, že nejen osobní a nákladní doprava, ale zejména obrovské a vyhledávané turistické lákadlo včetně výletů parní lokomotivou, zcela zaniknou. Stejně tak osiří nádražíčka využívaná pro ubytovávání turistů, zastávky s nejznámější tou v Kaprouně, kde byl z vlaku vykázán jako černý pasažéř Jára Cimrman. Jsem přesvědčen, že by to byla velká škoda a obrovsk

5247 Vytvořeno: 2022-11-02 Statistika

Aby Mirek byl s námi do 9 třídy

Aby Mirek Urbánek z 8.D byl s námi až do 9 třídy

10 Vytvořeno: 2022-11-01 Statistika

Petice za odstranění vlajky znázorňující černý plastový pytel, Českou a Ukrajinskou vlajku, která visí na budově Ministerstva vnitra směrem k Letenské pláni

My, občané České republiky, tímto naléhavě vyzýváme Víta Rakušana, ministra vnitra České republiky, aby neprodleně odstranil dehonestující vlajku znázorňující černý plastový pytel s tváří žijícího člověka, která visí na budově Ministerstva vnitra směrem k Letenské pláni. Považujeme to za nedůstojné, aby v demokratické zemi hlásicí se k humanitním hodnotám byl jakýkoliv žijící člověk zobrazován tímto způsobem. Nesouhlasíme s tímto nepřímým podněcováním k násilí a považujeme jej zejména ze strany

1765 Vytvořeno: 2022-11-01 Statistika

Zrušení "příkazu" úřadu pro civilní letectví, vedeného pod č.j.: 6637-22-301

   Tento "Příkaz" obdržel pilot vrtulníku za pomoc při hašení požáru v Českém Švýcarsku letošního roku. Článek I - "nedbalostním přestupkem" dobrovolně pomáhal. My, níže podepsaní, trváme na zrušení tohoto příkazu.

13 Vytvořeno: 2022-10-31 Statistika