Nejnovější petice

Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách.Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích, tedy nejen na filozofických, ale i na dalších fakultách, a to napříč Českou republikou. V reakci na tento neudržitelný stav, jenž je ojedinělý jak ve srovnání s jinými typy univerzitních pracovišť, tak i v komparaci s regionálním školstvím, oslovujeme představitele státu s a

1313 Vytvořeno: 2022-06-22 Statistika

Chceme promovat v talárech!

Žádáme vedení PEF MENDELU o znovu zavedení talárů v průběhu promocí pro rok 2022. Taláry jsou symbolem úspěšného ukončení studia již po několik generací a při neustále klesajícím trendu nových případů nakažení covidem-19 žádáme o znovu povolení zapůjčení talárů. S poplatkem za zapůjčení talárů předem souhlasíme. 

81 Vytvořeno: 2022-06-21 Statistika

PETICE proti nadměrnému hluku z festivalů, koncertů, kulturních a zábavních akcí ve venkovním prostoru

My, níže podepsaní, žádáme změnu legislativy (včetně metodik a doporučení) tak, aby chránila naše právo na zdraví, příznivé životní prostředí, pohodu bydlení, právo na užívání našich zahrad a nemovitostí, právo na spánek a neupřednostňovala bezohledný hudební či obdobný business. Kvůli novele zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2015 byla regulace venkovní hudební produkce z tohoto zákona vyjmuta. Hygienické stanice již nekontrolují zdroj mnohdy velmi obtěžujícího hluku. To způsobilo boom rů

1273 Vytvořeno: 2022-06-20 Statistika

Petice, za podstoupení Aloise Hlásenského psychiatrickému vyšetření.

My níže podepsání požadujeme, aby se A. Hlásenský podrobil psychiatrickému vyšetření. Důvod : Pan Hlásenský, domnívajíc se o sobě, že je právník opakovaně navštěvuje různé úřady a instituce. Zde předkládá většinou nesmyslné, ničím nepodložené stížnosti a domáhá se jejich řešení. Policii, kterou sám často přivolává na místě rozdává ústní výpovědi. Přesto, že je neustále upozorňován na nesmyslnost svého počínání, činí tak opakovaně a to i mimo úřední dny a hodiny. Nejen, že se jeho agresivní chov

117 Vytvořeno: 2022-06-18 Statistika

Petice pro placení u vlakvedoucího Ondřeje Bardyna POUZE PLATEBNÍ KARTOU

Podepsáním této petice souhlasíte s tím, že by se u vlakvedoucího Ondřeje Bardyna pod SVČ Trutnov mělo platit pouze platební kartou včetně úseků mimo signál a to kvůli tomu, aby si procvičil práci s POPkou. Předem děkuji za podepsání. 

6 Vytvořeno: 2022-06-17 Statistika

Vyhození Hůlka Jaroslava ze skupiny Trutnováci

Poslední dobou se na mně dost podepsalo to, že ve skupině Trutnováci se objevují agresivní, dezinformační příspěvky jednodušího jedince Jardy ze Zelenky. Už na to fakt nemám, chápu že je pomalejší, ale myslím si, že příspěvky co přidává nemají co dělat na stránce "Trutnováci" kde se řeší Trutnov a věci kolem něj. Jarouš přídá denně cca 3 příspěvky, které jsou vulgární a nenávistné a nejsou ani trošku v tématu našeho města Trutnov. Všimla jsem si, že má stejný názor velké procento lidí ve skupině

15 Vytvořeno: 2022-06-16 Statistika

Námitka proti výstavbě KOMOKO v Metropolitním plánu

Pro podání námitky proti výstavbě KOMOKO v Praze Modřanech a Komořanech pro účely zpracování Metropolitního plánu je potřeba získat 200 podpisů. Pokud nesouhlasíte s nalitím miliard do projektu, který zhorší dopravní a zdravotní situaci zejména na Praze 12, prosím, podepište tuto petici a dejte o ní vědět ostatním. Děkuji. Zbyněk Uzel   Text vyjádření Žádám o opuštění záměru silničního přivaděče KOMOKO mezi D0 a Modřany, též zvané jako obchvat Komořan. Zdůvodnění Stavba by vlivem dopravní indukc

18 Vytvořeno: 2022-06-16 Statistika

Petice za poskytnutí nevyužitých prostor ve městě Benešov lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině

Ve městě Benešov, ul. Dukelská, se nachází budova bývalých kasáren, ve vlastnictví MV ČR, které uvedlo, že v daných bytových jednotkách budou ubytováni lidé utíkající před válkou na Ukrajině. Budova je již několik let nevyužita. Město Benešov ji zvažovalo k tomu samému účelu. Z úvahy však sešlo. Argumenty ve veřejném vyjádření o tom, že šlo o tzv. "nepřizpusobivé", nejsou akceptovatelné. Později se přidaly další důvody, například, že není dobrý nápad mít ubytování poblíž školy a podobně. Přidává

51 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Petice proti odchodu učitele anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy a ZSV Mgr. Patrika Brablíka

My, níže podepsaní studenti Gymnázia EDUCAnet, spolu s našimi rodiči a zákonnými zástupci tímto vyjadřujeme nesouhlas s náhlým a nečekaným odchodem našeho učitele Mgr. Patrika Brablíka, s nímž nebyla z nám blíže nespecifikovaných důvodů prodloužena smlouva o zaměstnaneckém poměru. Z našeho pohledu jsou pedagogické kvality pana učitele Brablíka na velice dobré úrovni, jeho výuka je pro nás studenty přínosem, svým přístupem vzbuzuje ve studentech zájem o učivo, jeho hodiny jsou obsažné, zajímavé a

36 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Petice proti plánované rekonstrukci parku u Severočeského muzea

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou rekonstrukcí parku u muzea. Odmítáme, aby peníze, vybrané z našich daní, byly utráceny na řešení věcí, které nikoho netrápí. Naopak, většinu z nás trápí nová podoba parku, která s sebou nese vykácení části tradičních rododendronů, rozšíření zpevněných ploch a další necitlivé a hlavně zbytečné zásahy.  (Aktualizace - na základě připomínek občanů budou rododendrony za muzeem zachovány a velký před vchodem chtějí se má přesunout jinam. Částku, kterou by

1837 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika