Nejnovější petice

Výzva médiím

My občané ČR žádáme média (hlavně veřejnoprávní televizi) o nepřetržitý obrazový i zvukový záznam z celého jednání PS ČR ve stavu legislativní nouze, který bude volně přístupný! Odůvodnění: Kontrola volených zástupců v PS ČR občany na všech frontách. Pořízený nesestříhaný záznam by pak byl použit jako doložení případných zločinů a přešlapů, které vláda, potažmo jednotlivci v PS ČR udělali. Jelikož jde o mimořádný stav v PS ČR, je třeba být maximálně na pozoru a nepřipustit projití nějakého sporn

Vytvořeno: 2020-08-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9

Ban pro "zT0xic"

Zdravím,   níže podepsaní uživatelé žádají o pernamení nebo dočasné zabanování hráče ,,zT0xic" ze serveru WESTONERP.eu z důvodu neustálích porušováních níže vypsaných pravidel serveru. - Mixing - NoEnergy - Non FearRP - Non Real - NON RP QUITING - NON RP INJURIES   Hráče kromě všeho nedokáže udržet své OOC nervy a plete je do IC.     Bydliště autora: Praha 6, Na okraji 1509

Vytvořeno: 2020-08-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 8

Zmírnění banu pro Martyho

Zdravím,       tato petice slouží jako žádost o zmírnění nebo plného zrušení trestu uživatele ,,OfficialMarty" ze serveru ,,WESTONERP.eu" dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, z důvodu toho že máte nefunkční konzoli, která si upravuje logy jak chce, níže podepsaní uživatelé žádají o zmírnění trestu Martyho "Sloníka Toníka" Shu-Lina.   Bydliště autora: Praha 6, Na okraji 1509

Vytvořeno: 2020-08-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 5

Výzva Vládě České republiky k důslednému plnění své role a svých povinností

Výzva Vládě České republiky k důslednému plnění své role a svých povinností 19. srpen 2020 Vážený pane předsedo vlády, vážené ministryně, vážení ministři, dámy a pánové. Každá vláda v České republice (a jiné demokratické zemi fungující na principu zastupitelské demokracie) byla, je, a snad i v budoucnu vždy bude, sestavena z volených zástupců lidu, z vás. Úkolem vlády je pak správa věcí a financí veřejných v zájmu všech obyvatel naší země. Vláda je tedy voleným správcem republiky. Současná vláda

Vytvořeno: 2020-08-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 171 169

Stop !!Veterině pod Č. Vrchem!!

mnoho z vás četlo naš příběh s Kocourem Jonášem,a tímto bych chtěla upozornit na Vererinu pod červeným vrchem.. Jejich léčby jsou jen antibiotika a kortikoidy.. přístup na bodu mrazu ale hlavně by vůbec neměli mít certifikat lékařů.. Neumi to se zvířaty a spoustu lidí znám osobně a hodně lidí mi psalo pod příspěvek že nemají tež dobré zkušenosti s  touto Veterinou.. Mnoho zvířat tam jejich vinnou zemřelo.. a do dnes lituji že jsem tam vůbec kdy vkročila! Kdo příběh nezná vložim ho pod tenhle tex

Vytvořeno: 2020-08-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13

Nechceme hluk ze Štěrbovy vily

Nesouhlasím s hlučnou hudební produkcí ve Štěrbově Vile na přehradě Les Království. Žádáme změnu žánru(méně hlučného), začátky produkce v dřívějších hodinách a striktní dodržení ukončení akcí maximálně ve 22 hodin. Dále omezení kapacity a vyřešení dopravní obslužnosti. Hlučná produkce do klidného prostředí Lesa Království nepatří

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12

Cyklistické spojení do jižní části Prahy okolo Vltavy

Ve složité době pandemie lidé hledají alternativní způsob dopravy nejen za prací. Čím dál více lidí jezdí i na kolech, což někdy způsobuje problémy na klasických silnících. Bohužel, vzájemná ohleduplnost moc nefunguje. Velký problém nastává pak na silnici II/102, kde jsou nyní i dopravní omezení vzhledem k probíhající rekonstrukci. Nejhůře je na tom asi úsek mezi obcí Měchenice a Strnady v Praze. Přitom na druhém břehu vede z Vraného nad Vltavou kvalitní cyklostezka. My, níže podepsaní, jak řidi

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 60 60

Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19. Nelžete! Nemanipulujte! Nestrašte! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem.

  Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19 - Nestrašte! Nemanipulujte! Nelžete! Nezapomínejte, že nakládáte s penězi daňových poplatníků, nikoliv s vaším privátním účtem!  neplatí pro nepočetné lucidní poslance a senátory      Vyzýváme premiéra a vládu ČR, aby neprodleně začala prezentovat informace související s Covidem v patřičném kontextu a žádáme, aby případné zásahy do  práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení.    

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2481 2442

Odmítáme roušky pro děti na základních školách

Prosím, zašlete svůj komentář k této situaci také na tyto poslanecké e-mailové adresy:   brazdilm@psp.cz, kasald@psp.cz, adamkovav@psp.cz, spicakj@psp.cz, janulikm@psp.cz, vyzular@psp.cz, gajduskovaa@psp.cz, pastuchovaj@psp.cz, babisa@psp.cz   Petice bude mít největší vliv současně s oslovováním poslanců jednotlivými občany. Musíme vyjádřit nesouhlas se státem organizovaným poškozováním zdraví a psychiky našich dětí. O situaci se bude na půdě parlamentu velmi brzy jednat a je třeba být slyšet.

Vytvořeno: 2020-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9356 9308

Petice za přejmenování ředitele na "Jiří Kuhn Bohumila Hrabala"

Vážení studenti a studentky, před pár lety bylo naše milované gymnázium násilně přejmenováno na "Gymnázium Bohumila Hrabala", i když s tím studenti ani veřejnost nesouhlasila. Nyní nastal čas odplaty. Vyzýváme vás proto, abyste podepsali tuto petici a pomohli nám dosáhnout našeho cíle: Přejmenování pana ředitele na Jiří Kuhn Bohumila Hrabala.  

Vytvořeno: 2020-08-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13