Nejnovější petice

SNÍŽENÍ CEN ZA PHM

SNIŽTE CENY za pohonné hmot!! Nejen pro nás OSVČ a velké firmy, kteří musíme tankovat de facto každý den, ale i pro ostatní občany ČR! Vládo České republiky! VYZÝVÁME Vás!!! 

14 Vytvořeno: 2022-03-11 Statistika

Petice za obnovení volby prezidenta ČR Parlamentem

Přímá volba prezidenta je v rozporu s tradicemi (1920 - 2012) v naší zemi. Je škodlivá a zhoubná, protože při soupeření dvou kandidátů nutně dochází k polarizaci společnosti.  Narozdíl od parlamentní volby prezidenta, kde je nutná shoda celého Parlamentu na osobě, která společnost nerozděluje, která je nadpolitická a je akceptovatelná všemi parlamentními stranami - tím potažmo i celou společností. Konsenzus všech politických stran je jednou ze základních podmínek pro správné fungování demokracie

14 Vytvořeno: 2022-03-10 Statistika

Podpořte matky z dětmi

Žijí tady ženy s dětmi kterým se skoro vůbec nepomáhá a jsou občany ČR a nemaj pomalu co jíst,už se mi tohle nelibý když se pomáhá má se pomoct hlavně lidem z České republiky na ně platíme daně! To že se ocitli v nouzi neznamená že klidně můžou být hlady s malimi dětmi.prosim stát ČR aby se trochu zamislel a tohle už konečně vyřešil to že se matka rozejde s otcem a pak je bez finančních prostředků než přijdou papíry od soudu je trochu moc a ne jen to když chlap neplatí alimenty kdo jinej by je m

9 Vytvořeno: 2022-03-09 Statistika

Petice za odstranění pomníku Rudoarmějce v Pardubicích.

Sláva Ukrajině! (Petice) Putinovo Rusko začalo bezprecedentní vyhlazovací válku na Ukrajině. Pokračuje tak v sovětské tradici potlačování svobody a demokracie (Maďarsko 1956, Československo 1968). V této době stále ještě stojí v předpolí Tyršových sadů v Pardubicích socha sovětského vojáka odhalená na podzim 1957 k 1. výročí Koněvova zásahu v Budapešti. Domníváme se, že nastala doba k jejímu odstranění. Protože má nesmyslný status válečného hrobu, nabízí se její přemístění na Městské hřbitovy k

8 Vytvořeno: 2022-03-09 Statistika

zrušení povinnosti nošení respirátorů a roušek u všech zaměstnanců sociálních služeb a zdravotníků

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  „za zrušení povinnosti nošení respirátorů a roušek u všech zaměstnanců sociálních služeb a zdravotníků“   My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme v souvislosti s vývojem epidemické a společenské situace v souvislosti s onemocněním Covid-19, o zrušení povinnosti nošení respirátorů a roušek zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o

44 Vytvořeno: 2022-03-09 Statistika

Hnutí proti špíně ve třídě

Tato petice se zabývá tyrany, ničitelé psychického zdraví třídy 2.Bi. týká se osob: Štěpánky Blažkové a Elišky Rybníčkové   Legenda: 1. Ponižování  2. Snižování sebevědomí 3. Urážení 4. Bouření žáků 5. Vymýšlení a osočování žáků, které jsou vymyšlené 6. Rozptilování od studia Zde vypíši pár činů, které tyto osoby dělají: - Neustálé narážky na vzhled žáků; leg.: 1.;2.;3. - Vysmívání se za tzv. "tupost"; leg.: 1.;2.;3. - Vytváření petic, které mají v sobě lživé poznatky - leg.: 3.;4.;5. - Zasahová

10 Vytvořeno: 2022-03-09 Statistika

Stop Rasismu Romské komunity

My, občané České republiky Romský národnost žádáme aby vláda schválila petici o ukončení Rasismu proti Romský komunitě stop utlačovani Romský kominuty každým ROM má právo žít a nebit utlačovan ponižova a atakován za jinou barvu pleti sme si seberovný lidi.             

5 Vytvořeno: 2022-03-07 Statistika

Petice za navrácení Koněvova pomníku

Žádáme o navrácení pomníku generála Koněva Rusům. Z logistických důvodů je ideální formou bronzový pomník roztavit, použít na munici a předat ukrajinské armádě. Ta už se pak postará o předání Rusům. 

45 Vytvořeno: 2022-03-07 Statistika

Prohlášení České ženské lobby k aktuální situaci žen z Ukrajiny

Vážíme si podpory a pomoci české společnosti i české vlády, kterou příchozím z Ukrajiny poskytuje. Apelujeme na zohlednění genderového rozměru, tj. odlišné situace žen a mužů, při nastavování konkrétních opatření pro přijímání migrujících z Ukrajiny. Vyzýváme Ministerstvo vnitra a krajská asistenční centra pro uprchlíky z Ukrajiny k tomu, aby zajistili koordinovaný postup ohledně přístupu uprchlic a uprchlíků k bydlení, sociálním službám, zdravotní péči i vzdělání. Současně vyzýváme vládu ČR a P

128 Vytvořeno: 2022-03-07 Statistika

Okamžitá demise vlády ČR

Žádáme okamžitou demisi vlády Petra Fialy! Hlavními důvody jsou: - neschopnost Petra Fialy řídit vládu tak, aby její rozhodnutí nebyla v rozporu s dobrými mravy a podporovala ekonomický a morální rozvoj ČR - válečné štvaní vlády Petra Fialy dodávkami zbraní do konfliktu RF s Ukrajinou a podpora snah o podlomení naší ekonomiky v souvislosti s uvalením sankcí na RF - neschopnost reakce Fialovy vlády na měnící se ekonomické podmínky v energetické oblasti a následné pomoci občanům ČR před energetick

3891 Vytvořeno: 2022-03-07 Statistika