Nejnovější petice

NE! POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ VE VODŇANSKÉ SMUTEČNÍ SÍNI

 My níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, nesouhlasíme s pořádáním jakýchkoliv kulturních akcí ve smuteční síni  u vodňanského hřbitova. Smuteční síň MUSÍ sloužit primárně k obřadům spojeným s rozloučením se zesnulými, jakékoliv jiné využití těchto prostor znevažuje památku našich zesnulých.     Žádáme tímto Radu města Vodňany, aby přijala taková opatření, aby bylo v budoucnu zamez

62 Vytvořeno: 2022-06-22 Statistika

Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách.Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích, tedy nejen na filozofických, ale i na dalších fakultách, a to napříč Českou republikou. V reakci na tento neudržitelný stav, jenž je ojedinělý jak ve srovnání s jinými typy univerzitních pracovišť, tak i v komparaci s regionálním školstvím, oslovujeme představitele státu s a

1381 Vytvořeno: 2022-06-22 Statistika

Chceme promovat v talárech!

Žádáme vedení PEF MENDELU o znovu zavedení talárů v průběhu promocí pro rok 2022. Taláry jsou symbolem úspěšného ukončení studia již po několik generací a při neustále klesajícím trendu nových případů nakažení covidem-19 žádáme o znovu povolení zapůjčení talárů. S poplatkem za zapůjčení talárů předem souhlasíme. 

81 Vytvořeno: 2022-06-21 Statistika

PETICE proti nadměrnému hluku z festivalů, koncertů, kulturních a zábavních akcí ve venkovním prostoru

My, níže podepsaní, žádáme změnu legislativy (včetně metodik a doporučení) tak, aby chránila naše právo na zdraví, příznivé životní prostředí, pohodu bydlení, právo na užívání našich zahrad a nemovitostí, právo na spánek a neupřednostňovala bezohledný hudební či obdobný business. Kvůli novele zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2015 byla regulace venkovní hudební produkce z tohoto zákona vyjmuta. Hygienické stanice již nekontrolují zdroj mnohdy velmi obtěžujícího hluku. To způsobilo boom rů

1291 Vytvořeno: 2022-06-20 Statistika

Petice, za podstoupení Aloise Hlásenského psychiatrickému vyšetření.

My níže podepsání požadujeme, aby se A. Hlásenský podrobil psychiatrickému vyšetření. Důvod : Pan Hlásenský, domnívajíc se o sobě, že je právník opakovaně navštěvuje různé úřady a instituce. Zde předkládá většinou nesmyslné, ničím nepodložené stížnosti a domáhá se jejich řešení. Policii, kterou sám často přivolává na místě rozdává ústní výpovědi. Přesto, že je neustále upozorňován na nesmyslnost svého počínání, činí tak opakovaně a to i mimo úřední dny a hodiny. Nejen, že se jeho agresivní chov

118 Vytvořeno: 2022-06-18 Statistika

Petice pro placení u vlakvedoucího Ondřeje Bardyna POUZE PLATEBNÍ KARTOU

Podepsáním této petice souhlasíte s tím, že by se u vlakvedoucího Ondřeje Bardyna pod SVČ Trutnov mělo platit pouze platební kartou včetně úseků mimo signál a to kvůli tomu, aby si procvičil práci s POPkou. Předem děkuji za podepsání. 

6 Vytvořeno: 2022-06-17 Statistika

Vyhození Hůlka Jaroslava ze skupiny Trutnováci

Poslední dobou se na mně dost podepsalo to, že ve skupině Trutnováci se objevují agresivní, dezinformační příspěvky jednodušího jedince Jardy ze Zelenky. Už na to fakt nemám, chápu že je pomalejší, ale myslím si, že příspěvky co přidává nemají co dělat na stránce "Trutnováci" kde se řeší Trutnov a věci kolem něj. Jarouš přídá denně cca 3 příspěvky, které jsou vulgární a nenávistné a nejsou ani trošku v tématu našeho města Trutnov. Všimla jsem si, že má stejný názor velké procento lidí ve skupině

15 Vytvořeno: 2022-06-16 Statistika

Námitka proti výstavbě KOMOKO v Metropolitním plánu

Pro podání námitky proti výstavbě KOMOKO v Praze Modřanech a Komořanech pro účely zpracování Metropolitního plánu je potřeba získat 200 podpisů. Pokud nesouhlasíte s nalitím miliard do projektu, který zhorší dopravní a zdravotní situaci zejména na Praze 12, prosím, podepište tuto petici a dejte o ní vědět ostatním. Děkuji. Zbyněk Uzel   Text vyjádření Žádám o opuštění záměru silničního přivaděče KOMOKO mezi D0 a Modřany, též zvané jako obchvat Komořan. Zdůvodnění Stavba by vlivem dopravní indukc

18 Vytvořeno: 2022-06-16 Statistika

Petice za poskytnutí nevyužitých prostor ve městě Benešov lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině

Ve městě Benešov, ul. Dukelská, se nachází budova bývalých kasáren, ve vlastnictví MV ČR, které uvedlo, že v daných bytových jednotkách budou ubytováni lidé utíkající před válkou na Ukrajině. Budova je již několik let nevyužita. Město Benešov ji zvažovalo k tomu samému účelu. Z úvahy však sešlo. Argumenty ve veřejném vyjádření o tom, že šlo o tzv. "nepřizpusobivé", nejsou akceptovatelné. Později se přidaly další důvody, například, že není dobrý nápad mít ubytování poblíž školy a podobně. Přidává

51 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Petice proti odchodu učitele anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy a ZSV Mgr. Patrika Brablíka

My, níže podepsaní studenti Gymnázia EDUCAnet, spolu s našimi rodiči a zákonnými zástupci tímto vyjadřujeme nesouhlas s náhlým a nečekaným odchodem našeho učitele Mgr. Patrika Brablíka, s nímž nebyla z nám blíže nespecifikovaných důvodů prodloužena smlouva o zaměstnaneckém poměru. Z našeho pohledu jsou pedagogické kvality pana učitele Brablíka na velice dobré úrovni, jeho výuka je pro nás studenty přínosem, svým přístupem vzbuzuje ve studentech zájem o učivo, jeho hodiny jsou obsažné, zajímavé a

36 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Petice proti plánované rekonstrukci parku u Severočeského muzea

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou rekonstrukcí parku u muzea. Odmítáme, aby peníze, vybrané z našich daní, byly utráceny na řešení věcí, které nikoho netrápí. Naopak, většinu z nás trápí nová podoba parku, která s sebou nese vykácení části tradičních rododendronů, rozšíření zpevněných ploch a další necitlivé a hlavně zbytečné zásahy.  (Aktualizace - na základě připomínek občanů budou rododendrony za muzeem zachovány a velký před vchodem chtějí se má přesunout jinam. Částku, kterou by

1837 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Petice k opětovnému zajištění provozu Chrudimské nemocnice a to v plném rozsahu.(dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním).

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl opětovně zajištěn provoz Chrudimské nemocnice v plném rozsahu. Požadujeme zachování lékařské péče v této nemocnici minimálně na takové úrovni, na jaké byl v době před pandemií coronaviru, obnovení činnosti oddělení, jejichž provoz byl ukončen nebo omezen tak, aby byla nemocnice opět plně funkční. V zájmu personálního zajištění nemocnice apelujeme na zřizovatele, aby respektoval potřeby zdravotníků, kteří se dlouhodobě na péči

491 Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Podpora paní učitelky Maštalířové

Vážený pane starosto, vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili svou podporu paní učitelce Lence Maštalířové, která je třídní učitelkou ve třídě 3.A na ZŠ Dolní Měcholupy. Paní učitelka Maštalířová je nejen vynikající pedagog, ale především si dokázala získat svým přístupem pozornost a náklonnost našich dětí. Uvědomujeme si, že to není v oblasti školství samozřejmé, a vážíme si proto její nevšední ochoty a nasazení při výuce. Rovněž komunikace s rodiči a sdílení vyučova

10 Vytvořeno: 2022-06-14 Statistika

Jelenka

Petice na to, aby Jelenka měla svátek na den 6.9., a aby dostala na 6.9. to, čeho je hodna.

6 Vytvořeno: 2022-06-14 Statistika

Nevypínejte kulturu v Praze

EDIT: DŮLEŽITÁ ZPRÁVA o vývoji Milí přátelé, podporovatelé iniciativy Nevypínejte kulturu! Skvělá věc se podařila! Na dnešní schůzce s představiteli magistrátu jsme se domluvili na konstruktivním postupu, který nahradí původně avizovanou restriktivní vyhlášku. Na setkání, kterého se účastnili zástupci Spojených sil pro Prahu, ODS a Pirátů došlo ke schválení dvou dohod.  Sluší se poděkovat radní Haně Kordové Marvanové, která byla pověřena přípravou vyhlášky. Během posledních dnů jsme s ní absolv

16152 Vytvořeno: 2022-06-12 Statistika

Pro bezpečnější sídliště Líšeň

Petice pro zajištění dodržování rychlosti a zvýšení bezpečnosti na komunikaci ulice Podruhova, Houbalova u přechodu pro chodce u ZŠ Masarova My, níže podepsaní občané statutárního města Brna, prostřednictvím této petice žádáme o zajištění dodržování max. povolené rychlosti a zvýšení bezpečnosti umístěním optického dopravního značení (např. optické brzdy na rovném úseku a značení suplující a vytvářející dojem fyzických zpomalovacích prvků na vozovce u přechodu pro chodce) na ulici Podruhova, Mas

14 Vytvořeno: 2022-06-12 Statistika

PETICE - STOP ZÁPACHU ze Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o.

PETICE - STOP ZÁPACHU ze Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o. Petice občanů městských částí Brna: Líšeň, Židenice, Vinohrady, Slatina, Černovice a další - za vyřešení problému s obtěžujícím zápachem ze slévárny Heunisch   Vážený pane, vážená paní,   v současné době řeší Ministerstvo životního prostředí odvolání Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o. proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který stanovil nové limity pro některé emisní látky. Rádi bychom se my, problémem dotčení občané, k situac

157 Vytvořeno: 2022-06-12 Statistika

Petice za klid

Žádáme vedení obce Malešovice o zajištění klidu a to upravením práv a povinností občanů funkční protihlukovou vyhláškou. Už delší dobu se potýkáme s nedodržováním klidu a nadměrným hlukem z používání sekaček, křovinořezů, vyžínačů, motorových pil, cirkulárek a jiných hlučných přístrojů. Naprosto chápeme, že každý má zahradu a chce jí mít hezkou,ale i přesto by měl být čas hlučných prací omezen. Navrhujeme úpravu v obecní vyhlášce na omezení hlučných prací a to v pracovních dnech do 20:00,v sobot

9 Vytvořeno: 2022-06-11 Statistika

"TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH OSOB"

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, souzníme s podáním tohoto trestního oznámení a žádáme důkladné prošetření všech členů organizované skupiny a celého případu.   "TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ORGANIZOVANOU SKUPINU" "ZLOČINECKÉ SPOLČENÍ ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY A DALŠÍCH ZAANGAŽOVANÝCH AMORÁLNÍCH OSOB"  "ŽÁDÁME OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ BEZPRÁVÍ A ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI, KTERÉHO SE DOUPOUŠT

205 Vytvořeno: 2022-06-09 Statistika

Petice za urgentní řešení nedostatku míst ve školkách na Barrandově

PETICE ZA URGENTNÍ ŘEŠENÍ NEDOSTATKU MÍST VE ŠKOLKÁCH NA BARRANDOVĚ:   My, rodiče a příznivci dětí z Prahy 5, žádáme vedení Městské části Praha 5, aby nám představilo, jak vyřeší urgentní nedostatek míst ve školkách na Barrandově. Sídliště Barrandov je část Prahy 5, která čítá cca 30 tis. obyvatel. Probíhá zde masivní bytová výstavba na takzvaném "Novém Barrandově", kde má v nejbližších letech příbýt až 8 tisíc obyvatel, což představuje navýšení stávajícího počtu o více než čtvrtinu. Na sídlišti

284 Vytvořeno: 2022-06-08 Statistika