BRNO ÚZEMNÍ PLÁN | Za Brno pro lidi, ne developery!

My, podepsaní občané, žádáme Zastupitelstvo města Brna aby návrh nového územního plánu města Brna 

  • byl koncipován jako nástroj řešení krize dostupnosti bydlení. Požadujeme, aby ve své závazné části počítal s bydlením, které není založeno převážně na developerské výstavbě a soukromém vlastnictví bytových jednotek a domů, a tedy jako základní podmínku bytové výstavby obsahoval závazné stanovení podílu bytů, které musí splňovat podmínky pro všeobecně dostupné bydlení.
  • obsahoval opatření, díky kterým bude zajištěna preference výstavby ve volných centrálních lokalitách a na brownfields před zastavováním příměstské krajny (např. Obřany, Bystrc Ruda-Vejrostova, Bosonohy Kostky, Jehnice Plástky, Červený kopec) či na doposud nezastavěné zemědělské půdě (např. výrobní zóna Chrlice-Tuřany, Moravanské Lány.) Výstavba na okrajích města musí být možná až po vyčerpání prostoru ve vnitřních městských lokalitách.
  • připravil podmínky pro výstavbu městských lokalit krátkých vzdáleností, kde bydlení bude doplněno plochami pro rekreaci, kulturní, sociální a veřejnou vybavenost, a především i pracovní příležitosti. Jedině tak je možné snížit nároky na individuální dopravu.
  • závazně vymezil v souvislých zástavbových plochách podíl zeleně v dostatečném rozsahu pro plnění funkcí, jako je zmírňování teplotních extrémů, akumulace vody v městské krajině, prostor pro každodenní rekreaci a komunitní vyžití, a v neposlední řadě zkrášlení obytného prostředí; a aby byla do něj zapracována i koncepce klimatické infrastruktury (fontány a jezírka s funkcí retenčních nádrží na dešťovou vodu, prvky biotopů v městských parcích, decentralizované výrobny energie z obnovitelných zdrojů, komunitní zahrady a ovocné sady atd.);
  • stanovil lokality, kde bude možné uskutečnit výstavbu pouze na základě výsledků předcházející otevřené urbanisticko architektonické soutěže.

Ing. Arch. Martin Švec (Levice)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Arch. Martin Švec (Levice) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...