Berounská kultura 2018

Vážení zastupitelé města Berouna.

Na zasedání 19. července 2017 vzala Rada města Berouna na vědomí informaci vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit ing. Boldi o záměru přesunout hlasování o výsledcích grantového řízení v oblasti kultury na první zasedání zastupitelstva města v roce 2018.

Programově tak dojde k opakování situace, kterou zažili všichni žadatelé o kulturní granty na přelomu roku 2016 a 2017, kdy schválení dotací zastupitelstvem proběhlo místo v prosinci 2016 až na zasedání dne 13. března 2017.

V diskuzi, která tehdy předcházela hlasování, bylo zpoždění všemi stranami komentováno jako velmi nešťastné, neboť mělo vlastně za následek zkrácení kulturního roku o 3 až 4 měsíce a ovlivnilo všechny kulturní aktivity, které se v prvních měsících tohoto roku konaly. Všichni zúčastnění předpokládali, že se jednalo o výjimečnou situaci, která by se již neměla opakovat.

Domníváme se proto, že pokud chce vedení města tuto situaci vědomě vyvolat znovu, mělo by se tak stát s dostatečně silným mandátem – nejlépe na základě schváleného usnesení zastupitelstva.

Předpokládáme, že žadatelé o kulturní granty i zastupitelé mají společný zájem na tom, aby Beroun byl po všech stránkách kulturním městem, které podporuje iniciativu jak jednotlivců, tak i organizací směřující k vytváření všestranné a smysluplné kulturní nabídky pro obyvatele i návštěvníky města. 

Proto vás touto cestou žádáme, abyste se problematikou kulturních grantů na rok 2018 zabývali již na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Děkujeme za pochopení.

Pavel Čepela, Zdenek Bydžovský a Jiří Prošek - zakladatelé spolku Modrej Beroun  

Miloš Kebrle - dlouholetý pořadatel kulturních akcí  

Jiří Filip - zakládající člen ochotnického sdružení Herci první generace a člen Komise pro kulturu a kulturní dotace


Zdenek Bydžovský, spolek Modrej Beroun    Kontaktujte autora petice