Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Kontaktujte autora petice

Žádost o stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k záměru preventivních protipovodňových opatření v povodí Labe a Moravy

2013-10-08 00:02:35

Dnes byla odeslána na ministerstvo zemědělství žádost o stanovisko k preventivním protipovodňovým opatřením v povodí Labe a Moravy v souvislosti s označováním velkého množství stromů v rámci "mapování" porostů a z důvodu informací signatářů petice, že podobné záměry jako v Hradci Králové mají správci toků i v Pardubicích a v okolí Brna.

__________________________________________________

Žádost o stanovisko k preventivním protipovodňovým opatřením v povodí Labe a Moravy

Dnes 8. 10. 2013, 1:51:53

Komu: posta@mze.cz

Kopie: posta@mzp.cz, iva.sediva@mmhk.cz, Blanka Mikatova, adam.zaruba@krnovice.cz, public_hk@cizp.cz, vratislav.voznik@arnika.org, jan.charvat@ceskapozice.cz

 

Adresát:
Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000


Hezký den,

rád bych Vás požádal o Vaše stanovisko k preventivním protipovodňovým opatřením v povodí Labe a Moravy.
Dne 30.9.2013 jsme požádali Povodí Labe s.p. o přehodnocení a vyjádření se k připravovanému záměru preventivních protipovodňových opatření na ochranných hrázích řeky Orlice v Hradci Králové. V rámci tohoto záměru bylo několik stovek (cca 300) vzrostlých a převážně zdravých stromů na koruně hrází v úseku přibližně 1,5km označeno oranžovými puntíky (viz mapa). Do dnešního dne jsme na náš dotaz nedostali odpověď. Podle poslední vydané tiskové zprávy ze dne 2.10.2013 se jedná o "mapování porostů" podél ochranných hrází. Z obavy o bezprostřední nebezpečí vykácení takového množství stromů, které tyto hráze i více než 100 let zpevňují a to v úseku kde došlo k přelití pouze jednou a to ještě z důvodu poškození poddimenzované hráze výše proti proudu řeky byla založena petice "Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků" viz odkaz níže. Pod tuto petici se za 10 dnů podepsalo k 7.10.2013 přes 10 000 občanů, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří si přejí zachování všech zdravých stromů podél našich řek a potoků. V posledních dnech nám přicházejí informace i z jiných míst České republiky (Pardubice, okolí Brna) o podobných akcích připravovaných správci povodí. Žádám Vás tímto o informaci zda je připravována a zda jste informováni o takovéto koncepci preventivních protipovodňových opatření? Pokud ano na základě jakých studií, výpočtů, projektů se chystá tato monstrózní akce převracející staleté zkušenosti a devastující stávající ekosystémy podél vodních toků? Náš zmiňovaný případ Orlice v Hradci Králové je součástí evropsky významné lokality se zvláště chráněnými druhy živočichů, v přírodním parku Orlice! A nemluvě o nevyčíslytelnosti vztahu tisíců lidí k těmto našim stromům. Byl by tento přístup opravdu přínosem?
Budu rád za jakékoliv informace a dokumenty k této problematice. Vaši odpověď bude předána více jak 10 000 signatářům naší petice a všem zainteresovaným.

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/8yXL

Odkaz na online petici: http://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu

V příloze přiložen jmenný seznam signatářů petice k 7.10.2013 a fotografie našich alejí.

S pozdravem Jaroslav Hamáček, Hradec Králové


V kopii  odesláno:

Ministerstvo životního prostředí
Magistrát města Hradec Králové
Správa CHKO Orlické hory
ČIŽP
zastupitelé města Hradec Králové za ZPH
Arnika
Česká pozice


Jaroslav Hamáček

Informace zvěřejněné nebo získané v médiích a vývoj stanoviska Povodí Labe s.p.

2013-10-06 15:13:08

26.9.2013

Odpověď PL:

Ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové je státním podnikem Povodí Labe dlouhodobě připravována koncepceřešící břehové porosty na území města. V současné době je z naší strany připravován zásah do porostů na ochranných hrázích Orlice. Porosty v průtočném profilu a na ochranných hrázích představují významné riziko při mimořádných jevech, kdy v důsledku jejich vyvrácení hrozí protržení ochranných hrází a následné zatopení částí města. Závažnost tohoto problému zvyšuje i jejich špatný zdravotní stav, kdy i při vizuálním posouzení jsou zjištěny znaky odkazující na sníženou nosnost, dále jsou patrné znaky vnitřních defektů a poranění. Z habituálních defektů se na sledovaných stromech vyskytují převážně zahuštěné koruny stromů, tlakové vidlice, sekundární výhony a koruny s nevhodnými tvary. Na většině starších stromů byla zjištěna povrchová či hluboká poranění, která otvírají vnitřní prostor stromů. V těchto místech pak dochází ke vstupu patogenních organizmů. Na mnoha stromech se již nacházejí plodnice dřevokazných hub, dále jsou patrné defekty způsobené uzavřenými a otevřenými dutinami v úžlabí větvení a báze kmene. Rovněž byla shledána kritická poranění u kořenových náběhů.

Celá situace je ještě umocněna skutečností,že ochranné hráze podél Orlice jsou silně frekventované komunikace pro pěší a cyklisty a to nejen uvnitř města, ale i v návaznosti na široké okolí a dále pro potřeby cestovního ruchu a hrozí zde, případným pádem větví nebo částí stromů, nezanedbatelné riziko škod na majetku a zdraví osob, které se zde pohybují. Z výše uvedených důvodů je připravovánažádost na příslušný orgán ochrany přírody k vydání závazného stanoviska. Po kladném projednání budou zahájeny vlastní práce. Na vhodných místech se předpokládá i náhradní výsadba.

1.10.2013

Chystá se největší devastace zeleně v Hradci Králové za poslední desetiletí - zabraňme jí společně

Dopis magistrátu města Hradec Králové

Petice brojí proti plánu kácet stromy podél Orlice v Hradci Králové

2.10.2013

Příjde Hradec o stoletou alej? Pod pilu má jít i javor šampion

Tisková zpráva Povodí Labe s.p.

3.10.2013

Co se děje kolem stromořadí u Orlice?

Starou alej nad Orlicí chce povodí prokácet, proti jsou tisíce lidí

 


Jaroslav Hamáček

Konec nejistoty ohledně zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

2013-10-03 14:46:45

V tuto chvíli Vám mohu oznámit se slušnou jistotou, že naše aleje a stromy podél našich řek a potoků jsou aktuálně uchráněny od rozsáhlých zásahů.

Dle této aktuální zprávy anonymního přispěvku:

"Nepřihlášený uživatel

#324

2013-10-03 14:04

 

Mě přišlo od Povodí Labe toto vyjádření...

Vážený pane,

k Vašemu dotazu sdělujeme následující.
Pracovníci Povodí Labe, státní podnik provádějí v současné době mapování porostů na a podél ochranných hrází řeky Orlice, jehož výsledkem je vypracování evidence stromů (druhová skladba, velikost, stav a umístění vzhledem k ochranné hrázi a korytu vodního toku). Tato evidence bude podkladem k vypracování koncepce (plánu péče) týkající se břehových porostů (pravidelný monitoring, zdravotní řezy, kácení nevhodně rostoucích a rizikových stromů a případná obnova). Záměr uváděný médii, vykácet 300 stromů, nikdy u našeho podniku neexistoval.
S pozdravem

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
Hradec Králové

...takže asi až čas ukáže co se vlastně se stromy bude dít."
___________________________________________________
Podle informací orgánů ochrany přírody je v této chvíli na pořadu dne jednání na úrovni ministerstev zemědělství, ministerstva životního prostředí a dalších dotčených orgánů, které by mělo vyústit v harmonizaci zákonů, vyhlášek, prováděcích předpisů a metodik týkajících se této problematiky v rámci celé republiky.
Další pozitivní zprávou hlavně pro Hradečáky je zdokumentování výskytu 5 druhů netopýrů v této lokalitě naší "Petiční aleje" v pobřežní linii Orlice. Je to další důležité hledisko v případě jakýchkoliv zásahů v těchto lokalitách - v tomto biotopu.
Všechny žádosti o povolení k zásahům lze sledovat na elektronické úřední desce MM HK a případně se ptát proč...:

Vzhledem k tomu, že tato petice byla od začátku založena z důvodu vyslovení našich názorů na zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků v celé republice a hradecký precedens byl pouze začátkem nebudu v tuto chvíli petici uzavírat. Myslím, že bude v tomto aktivním stavu použitelná i v budoucnu pokud by došlo k nějaké obdobné situaci. Nicméně v okamžiku získání nových důležitých informací (žádost o zásah v dané lokalitě) si Vás dovolím imformovat. Na konec textu petice nyní přidám informaci o důležitosti tohoto oznámení!

Ještě jednou děkuji všem za Vaši úžasnou pomoc a aktivitu a rád bych nám popřál správnou volbu lidí - volených, kteří budou mít na srdci podobné priority jako my.

PS: dárek pro Vás :-) Fotografie jedné z bříz u Orlice v den/večer kdy jsme zdobili stromy informacemi o nebezpečí kácení...pro někoho hra Světla, pro někoho energetické Bytůstky přenášející impulsy z Duchovních sfér...
Bříza u Orlice
Vloženo 3.10.2013 16:45 SELČ

Dhyan

Tisková zpráva PLa z 2.10.2013

2013-10-02 16:49:29

Na stránkách Povodí Labe se dnes objevila tato oficiální tisková zpráva:

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/mapovani-porostu-podel-ochrannych-hrazi-reky-orlice-v-hradci-kralove_2724.html

V tuto chvíli nemám dostatek informací zda je to skutečná záchrana našich stromů podél řek a potoků...

Ve chvíli kdy se podaří situaci rozklíčovat pošlu další oznámení.

Všem děkuji za pomoc při řešení této záležitosti a projevenou aktivitu.

Vloženo 2.10.2013 18:50 SELČ


Jaroslav Hamáček

Článek v iDnes

2013-10-02 12:01:08

Jaroslav Hamáček

ČTK ke kácení i se stanoviskem Povodí Labe

2013-10-01 17:59:46

Posílám aktuální odkaz:

http://www.ceskenoviny.cz/ekologie/zpravy/petice-broji-proti-planu-kacet-stromy-podel-orlice-v-h-kralove/990334

 

Vloženo 1.10.2013, 20:00 SELČ

Pro jistotu vkládám informaci o čase, protože minulá oznámení přišla do mailu až po několika hodinách.

Děkujeme za Vaši podporu a předpokládám, že oslovíme přímo Ministerstvo zemědělství, které je zřizovatelem Povodí Labe s.p.


Jaroslav Hamáček

Chystá se největší devastace zeleně v Hradci Králové za poslední desetiletí – zabraňme jí společně (1.10.)

2013-10-01 08:03:53

Hezký den vážení přátelé Přírody,

zasílám odkaz na čerstvě zveřejněný článek týkající se stromořadí nejen podél Orlice:

http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/chysta-se-nejvetsi-devastace-zelene-v-hradci-kralove-za?lang=1&ref=m&source=email

 

Informujte prosím každý alespoň další dva lidi, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří mohou pomoci.

Děkuji.


Jaroslav Hamáček

Petice pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...info

2013-09-30 20:02:19

Dnes byl odeslán email tohoto znění (formátovaném) na kancelář generálního ředitele podniku Povodí Labe s kopiemi níže uvedeným subjektům.

Moc Vám všem děkuji za to, že pomáháte naší Přírodě, našim stromům...


Petice pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Dnes 30. 9. 2013, 21:40:42

Komu: Labe@PLa.cz

Kopie: iva.sediva@mmhk.cz, Blanka Mikatova, adam.zaruba@krnovice.cz, public_hk@cizp.cz,
vratislav.voznik@arnika.org, jan.charvat@ceskapozice.cz, premysl.sramek@ceskatelevize.cz

Hezký den,
rád bych Vás požádal jménem signatářů petice (přes 130 podpisů online během 5 dnů) o přehodnocení záměru radikálních a nevratných zásahů do vzrostlých porostů na ochranných hrázích řeky Orlice v Hradci Králové, které jsou součástí stromořadí mezi Orlickým mostem a jezem Na mlejnku. Tyto stromy jsou v současné době od přibližně 20.9.2013 označeny smrtícími
oranžovými tečkami. A dalších obdobných hromadných zásahů v našem povodí.

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/8yXL

Odkaz na online petici: http://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu

Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Nesouhlasím s tím, aby nový management podniku Povodí Labe a další v rámci naplnění vodního zákona ad absurdum vykáceli všechny stromy na návodní straně hrází všech našich řek a potoků. Tato stromořadí a letité stromy většinou desítky let tyto hráze zpevňují, umožňují ptákům a ostatním živočichům přežívat v blízkosti vodních toků a nám lidem umožňují
uvolnit se, schovat se do stínu, zasportovat si a případně vyvenčit naše miláčky...Pouze v krátkém úseku řeky Orlice za hlavním stanem Povodí Labe v Hradci Králové je v tuto chvíli označeno ke kácení cca 300 vzrostlých lip, dubů, topolů a dalších nádherných a zdravých stromů...

 

Seznam signatářů k tomuto okamžiku přiložen i v příloze.

signatures_print.php132.htm (16 kB)

S pozdravem Jaroslav Hamáček

V kopii odesláno:
Magistrát města Hradec Králové
Správa CHKO Orlické hory
ČIŽP
zastupitelé města Hradec Králové za ZPH
Arnika
Česká pozice
Česká televize


Jaroslav HamáčekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.