Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Kontaktujte autora petice

Žádost o stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k záměru preventivních protipovodňových opatření v povodí Labe a Moravy

2013-10-08 00:02:35

Dnes byla odeslána na ministerstvo zemědělství žádost o stanovisko k preventivním protipovodňovým opatřením v povodí Labe a Moravy v souvislosti s označováním velkého množství stromů v rámci "mapování" porostů a z důvodu informací signatářů petice, že podobné záměry jako v Hradci Králové mají správci toků i v Pardubicích a v okolí Brna.

__________________________________________________

Žádost o stanovisko k preventivním protipovodňovým opatřením v povodí Labe a Moravy

Dnes 8. 10. 2013, 1:51:53

Komu: posta@mze.cz

Kopie: posta@mzp.cz, iva.sediva@mmhk.cz, Blanka Mikatova, adam.zaruba@krnovice.cz, public_hk@cizp.cz, vratislav.voznik@arnika.org, jan.charvat@ceskapozice.cz

 

Adresát:
Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000


Hezký den,

rád bych Vás požádal o Vaše stanovisko k preventivním protipovodňovým opatřením v povodí Labe a Moravy.
Dne 30.9.2013 jsme požádali Povodí Labe s.p. o přehodnocení a vyjádření se k připravovanému záměru preventivních protipovodňových opatření na ochranných hrázích řeky Orlice v Hradci Králové. V rámci tohoto záměru bylo několik stovek (cca 300) vzrostlých a převážně zdravých stromů na koruně hrází v úseku přibližně 1,5km označeno oranžovými puntíky (viz mapa). Do dnešního dne jsme na náš dotaz nedostali odpověď. Podle poslední vydané tiskové zprávy ze dne 2.10.2013 se jedná o "mapování porostů" podél ochranných hrází. Z obavy o bezprostřední nebezpečí vykácení takového množství stromů, které tyto hráze i více než 100 let zpevňují a to v úseku kde došlo k přelití pouze jednou a to ještě z důvodu poškození poddimenzované hráze výše proti proudu řeky byla založena petice "Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků" viz odkaz níže. Pod tuto petici se za 10 dnů podepsalo k 7.10.2013 přes 10 000 občanů, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří si přejí zachování všech zdravých stromů podél našich řek a potoků. V posledních dnech nám přicházejí informace i z jiných míst České republiky (Pardubice, okolí Brna) o podobných akcích připravovaných správci povodí. Žádám Vás tímto o informaci zda je připravována a zda jste informováni o takovéto koncepci preventivních protipovodňových opatření? Pokud ano na základě jakých studií, výpočtů, projektů se chystá tato monstrózní akce převracející staleté zkušenosti a devastující stávající ekosystémy podél vodních toků? Náš zmiňovaný případ Orlice v Hradci Králové je součástí evropsky významné lokality se zvláště chráněnými druhy živočichů, v přírodním parku Orlice! A nemluvě o nevyčíslytelnosti vztahu tisíců lidí k těmto našim stromům. Byl by tento přístup opravdu přínosem?
Budu rád za jakékoliv informace a dokumenty k této problematice. Vaši odpověď bude předána více jak 10 000 signatářům naší petice a všem zainteresovaným.

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/8yXL

Odkaz na online petici: http://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu

V příloze přiložen jmenný seznam signatářů petice k 7.10.2013 a fotografie našich alejí.

S pozdravem Jaroslav Hamáček, Hradec Králové


V kopii  odesláno:

Ministerstvo životního prostředí
Magistrát města Hradec Králové
Správa CHKO Orlické hory
ČIŽP
zastupitelé města Hradec Králové za ZPH
Arnika
Česká pozice


Jaroslav Hamáček

Informace zvěřejněné nebo získané v médiích a vývoj stanoviska Povodí Labe s.p.

2013-10-06 15:13:08

26.9.2013

Odpověď PL:

Ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové je státním podnikem Povodí Labe dlouhodobě připravována koncepceřešící břehové porosty na území města. V současné době je z naší strany připravován zásah do porostů na ochranných hrázích Orlice. Porosty v průtočném profilu a na ochranných hrázích představují významné riziko při mimořádných jevech, kdy v důsledku jejich vyvrácení hrozí protržení ochranných hrází a následné zatopení částí města. Závažnost tohoto problému zvyšuje i jejich špatný zdravotní stav, kdy i při vizuálním posouzení jsou zjištěny znaky odkazující na sníženou nosnost, dále jsou patrné znaky vnitřních defektů a poranění. Z habituálních defektů se na sledovaných stromech vyskytují převážně zahuštěné koruny stromů, tlakové vidlice, sekundární výhony a koruny s nevhodnými tvary. Na většině starších stromů byla zjištěna povrchová či hluboká poranění, která otvírají vnitřní prostor stromů. V těchto místech pak dochází ke vstupu patogenních organizmů. Na mnoha stromech se již nacházejí plodnice dřevokazných hub, dále jsou patrné defekty způsobené uzavřenými a otevřenými dutinami v úžlabí větvení a báze kmene. Rovněž byla shledána kritická poranění u kořenových náběhů.

Celá situace je ještě umocněna skutečností,že ochranné hráze podél Orlice jsou silně frekventované komunikace pro pěší a cyklisty a to nejen uvnitř města, ale i v návaznosti na široké okolí a dále pro potřeby cestovního ruchu a hrozí zde, případným pádem větví nebo částí stromů, nezanedbatelné riziko škod na majetku a zdraví osob, které se zde pohybují. Z výše uvedených důvodů je připravovánažádost na příslušný orgán ochrany přírody k vydání závazného stanoviska. Po kladném projednání budou zahájeny vlastní práce. Na vhodných místech se předpokládá i náhradní výsadba.

1.10.2013

Chystá se největší devastace zeleně v Hradci Králové za poslední desetiletí - zabraňme jí společně

Dopis magistrátu města Hradec Králové

Petice brojí proti plánu kácet stromy podél Orlice v Hradci Králové

2.10.2013

Příjde Hradec o stoletou alej? Pod pilu má jít i javor šampion

Tisková zpráva Povodí Labe s.p.

3.10.2013

Co se děje kolem stromořadí u Orlice?

Starou alej nad Orlicí chce povodí prokácet, proti jsou tisíce lidí

 


Jaroslav Hamáček

Konec nejistoty ohledně zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

2013-10-03 14:46:45

V tuto chvíli Vám mohu oznámit se slušnou jistotou, že naše aleje a stromy podél našich řek a potoků jsou aktuálně uchráněny od rozsáhlých zásahů.

Dle této aktuální zprávy anonymního přispěvku:

"Nepřihlášený uživatel

#324

2013-10-03 14:04

 

Mě přišlo od Povodí Labe toto vyjádření...

Vážený pane,

k Vašemu dotazu sdělujeme následující.
Pracovníci Povodí Labe, státní podnik provádějí v současné době mapování porostů na a podél ochranných hrází řeky Orlice, jehož výsledkem je vypracování evidence stromů (druhová skladba, velikost, stav a umístění vzhledem k ochranné hrázi a korytu vodního toku). Tato evidence bude podkladem k vypracování koncepce (plánu péče) týkající se břehových porostů (pravidelný monitoring, zdravotní řezy, kácení nevhodně rostoucích a rizikových stromů a případná obnova). Záměr uváděný médii, vykácet 300 stromů, nikdy u našeho podniku neexistoval.
S pozdravem

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
Hradec Králové

...takže asi až čas ukáže co se vlastně se stromy bude dít."
___________________________________________________
Podle informací orgánů ochrany přírody je v této chvíli na pořadu dne jednání na úrovni ministerstev zemědělství, ministerstva životního prostředí a dalších dotčených orgánů, které by mělo vyústit v harmonizaci zákonů, vyhlášek, prováděcích předpisů a metodik týkajících se této problematiky v rámci celé republiky.
Další pozitivní zprávou hlavně pro Hradečáky je zdokumentování výskytu 5 druhů netopýrů v této lokalitě naší "Petiční aleje" v pobřežní linii Orlice. Je to další důležité hledisko v případě jakýchkoliv zásahů v těchto lokalitách - v tomto biotopu.
Všechny žádosti o povolení k zásahům lze sledovat na elektronické úřední desce MM HK a případně se ptát proč...:

Vzhledem k tomu, že tato petice byla od začátku založena z důvodu vyslovení našich názorů na zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků v celé republice a hradecký precedens byl pouze začátkem nebudu v tuto chvíli petici uzavírat. Myslím, že bude v tomto aktivním stavu použitelná i v budoucnu pokud by došlo k nějaké obdobné situaci. Nicméně v okamžiku získání nových důležitých informací (žádost o zásah v dané lokalitě) si Vás dovolím imformovat. Na konec textu petice nyní přidám informaci o důležitosti tohoto oznámení!

Ještě jednou děkuji všem za Vaši úžasnou pomoc a aktivitu a rád bych nám popřál správnou volbu lidí - volených, kteří budou mít na srdci podobné priority jako my.

PS: dárek pro Vás :-) Fotografie jedné z bříz u Orlice v den/večer kdy jsme zdobili stromy informacemi o nebezpečí kácení...pro někoho hra Světla, pro někoho energetické Bytůstky přenášející impulsy z Duchovních sfér...
Bříza u Orlice
Vloženo 3.10.2013 16:45 SELČ

Dhyan

Tisková zpráva PLa z 2.10.2013

2013-10-02 16:49:29

Na stránkách Povodí Labe se dnes objevila tato oficiální tisková zpráva:

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/mapovani-porostu-podel-ochrannych-hrazi-reky-orlice-v-hradci-kralove_2724.html

V tuto chvíli nemám dostatek informací zda je to skutečná záchrana našich stromů podél řek a potoků...

Ve chvíli kdy se podaří situaci rozklíčovat pošlu další oznámení.

Všem děkuji za pomoc při řešení této záležitosti a projevenou aktivitu.

Vloženo 2.10.2013 18:50 SELČ


Jaroslav Hamáček

Článek v iDnes

2013-10-02 12:01:08

Jaroslav Hamáček

ČTK ke kácení i se stanoviskem Povodí Labe

2013-10-01 17:59:46

Posílám aktuální odkaz:

http://www.ceskenoviny.cz/ekologie/zpravy/petice-broji-proti-planu-kacet-stromy-podel-orlice-v-h-kralove/990334

 

Vloženo 1.10.2013, 20:00 SELČ

Pro jistotu vkládám informaci o čase, protože minulá oznámení přišla do mailu až po několika hodinách.

Děkujeme za Vaši podporu a předpokládám, že oslovíme přímo Ministerstvo zemědělství, které je zřizovatelem Povodí Labe s.p.


Jaroslav Hamáček

Chystá se největší devastace zeleně v Hradci Králové za poslední desetiletí – zabraňme jí společně (1.10.)

2013-10-01 08:03:53

Hezký den vážení přátelé Přírody,

zasílám odkaz na čerstvě zveřejněný článek týkající se stromořadí nejen podél Orlice:

http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/chysta-se-nejvetsi-devastace-zelene-v-hradci-kralove-za?lang=1&ref=m&source=email

 

Informujte prosím každý alespoň další dva lidi, kterým není lhostejné jejich okolí a kteří mohou pomoci.

Děkuji.


Jaroslav Hamáček

Petice pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...info

2013-09-30 20:02:19

Dnes byl odeslán email tohoto znění (formátovaném) na kancelář generálního ředitele podniku Povodí Labe s kopiemi níže uvedeným subjektům.

Moc Vám všem děkuji za to, že pomáháte naší Přírodě, našim stromům...


Petice pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Dnes 30. 9. 2013, 21:40:42

Komu: Labe@PLa.cz

Kopie: iva.sediva@mmhk.cz, Blanka Mikatova, adam.zaruba@krnovice.cz, public_hk@cizp.cz,
vratislav.voznik@arnika.org, jan.charvat@ceskapozice.cz, premysl.sramek@ceskatelevize.cz

Hezký den,
rád bych Vás požádal jménem signatářů petice (přes 130 podpisů online během 5 dnů) o přehodnocení záměru radikálních a nevratných zásahů do vzrostlých porostů na ochranných hrázích řeky Orlice v Hradci Králové, které jsou součástí stromořadí mezi Orlickým mostem a jezem Na mlejnku. Tyto stromy jsou v současné době od přibližně 20.9.2013 označeny smrtícími
oranžovými tečkami. A dalších obdobných hromadných zásahů v našem povodí.

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/8yXL

Odkaz na online petici: http://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu

Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Nesouhlasím s tím, aby nový management podniku Povodí Labe a další v rámci naplnění vodního zákona ad absurdum vykáceli všechny stromy na návodní straně hrází všech našich řek a potoků. Tato stromořadí a letité stromy většinou desítky let tyto hráze zpevňují, umožňují ptákům a ostatním živočichům přežívat v blízkosti vodních toků a nám lidem umožňují
uvolnit se, schovat se do stínu, zasportovat si a případně vyvenčit naše miláčky...Pouze v krátkém úseku řeky Orlice za hlavním stanem Povodí Labe v Hradci Králové je v tuto chvíli označeno ke kácení cca 300 vzrostlých lip, dubů, topolů a dalších nádherných a zdravých stromů...

 

Seznam signatářů k tomuto okamžiku přiložen i v příloze.

signatures_print.php132.htm (16 kB)

S pozdravem Jaroslav Hamáček

V kopii odesláno:
Magistrát města Hradec Králové
Správa CHKO Orlické hory
ČIŽP
zastupitelé města Hradec Králové za ZPH
Arnika
Česká pozice
Česká televize


Jaroslav HamáčekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.