Za potrestání řeporyjského starosty Pavla Novotného / za prošetření důvodů, pro které zůstávají jeho aktivity bez zájmu stran české justice / za zařazení ODS na seznam extremistických organizací

Kontaktujte autora petice

Změna v e věci

2023-10-21 07:28:18

Vážené petentky, Vážení petenti

Ve veřejném prostoru se vyskytla informace o zahájení trestního řízení proti Pavlu Novotnýmu.

Vítám změnu, která nastala ve věci nenávistných výroků, kterých se dopustila řeporyjská existence na adresu Čechů. 

Rozhodně to však neznamená, a to ani v náznaku, že bude věc dotažena do konce.

Očekávám, že věc vyřizující státní zástupce Maršálek učiní vše pro zametení věci pod koberec.

Účel petice nebyl naplněn, a důvody, pro které byla založena trvají.

 

Dovoluji si vás proto požádat zdvořile, abyste danou petici šířili za účelem sbírání dalších podpisů.

 

s úctou a poděkováním

 

Jindřich Karel


Jindřich Karel

27.09. 2023

2023-09-27 07:34:33

Vážené petentky, Vážení petenti

Od založení petice se podařilo nashromáždit x podpisů. Upřímně vám všem děkuji za vaší podporu.

O petici byly informované instance v rámci soustavy státního zastupitelství, soudů, a také pan ministr spravedlnosti.

Na Ministerstvu spravedlnosti vzbudila petice v konečném důsledku posměch. Zcela neformálně a ústně mi bylo sděleno ve zkratce řečeno, že dezoláti nikoho nezajímají, a že s takovou verbeží nikdo v rukavičkách jednat nebude.

Za dobu od založení této petice vyšlo najevo, že u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 působí státní zástupce Maršálek, ke kterému se takříkajíc dostávají podání, která se týkají řeporyjského starosty.

Dotyčný státní zástupce působil původně u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, a poté co stanul několikrát před kárným senátem Nejvyššího správního soudu, změnil svoje působiště, a přesídlil k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 vede takzvaná vedoucí státní zástupkyně, exprokurátorka, která byla do funkce vedoucí státní zástupkyně instalována neznámo z jakého důvodu. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že na obsazování takových funkcí, kterými jsou vedoucí funkce v rámci státního zastupitelství se takříkajíc nedělají výběrová řízení.Z dosavadního průběhu různých kauz, které se týkají řeporyjského starosty, lze učinit závěr, že je to právě policejní orgán a státní zastupitelství, které jsou stižené jakousi autocenzurou či autorestrikcí, která jim nedovoluje řádně řešit podání, která se týkají řeporyjského starosty.

Policie obvodu Praha II, pod který spadá také pražský obvod Praha 5 a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 jsou aktuálně předmětem sporu, v rámci kterého je žalovaná Česká republika - Ministerstvo financí, a to v přímé souvislosti s nezákonným postupem orgánů činných v trestním řízení, kteréžto bylo vedeno kvůli skutku, který není trestným činem. V případě daného nezákonného trestního řízení došlo stran Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 k nashromáždění informací, podléhajících bankovnímu tajemství u nejméně dvou osob a nejméně čtyř bankovních účtů. Obžalobu podal v případě nezákonného trestního řízení za Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 státní zástupce Maršálek.Pražská policie v minulosti čelila díky policii Praha II dokonce exekuci.

Policie Praha II se nechvalně proslavila týráním bezdomovců v Praze na hlavním vlakovém nádraží, a v neposlední řadě se stalo předmětem činnosti policie Praha II v obvodu Praha 5 její zacházení se spícím občanem, kdy tento byl násilně probuzený, a odvlečený z místa neznámo kam.

Nejenom takové incidenty jsou dokladem stavu věcí a přístupu k plnění zákonem předpokládaných úkolů stan pražské policie a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 a pražská policie se staly v reakci na události ve vztahu nejenom k řeporyjskému starostovi předmětem zájmu různých aktivistů.

Takový zájem přinesl konkrétní poznatky, které pomohly, a v některých případech určitě pomohou identifikovat příčiny, pro které docházelo či dochází nebo může docházet k zahajování trestních řízení. 

Co se řeporyjského starosty v České republice týče, nezbývá než konstatovat, že k dnešnímu dni neexistuje ani minimální naděje na to, že by byl hnán za svoje činy k zodpovědnosti.

Co se řeporyjského starosty v zahraničí týče, tam je situace jiná. K tomu mohu sdělit pouze to, že vyšetřující orgány v zahraničí vedou prověřování jeho osoby.

Ačkoliv se stala tato petice fakticky neúspěšnou, podařilo se mi poznat díky jejímu zavedení zajímavé lidi, za kterými zůstávají v životě silné příběhy. Děkuji upřímně za možnost poznat vás.

Petice sice není úspěšná, ale i tak si dovoluji požádat vás zdvořile o pokračování v jejím šíření za účelem shromáždění dalších podpisů.

s úctou a respektem

Jindřich Karel


Jindřich Karel

k odložení trestních oznámení, podaných na řeporyjského starostu

2023-05-24 04:26:06

Vážené petentky, Vážení petenti

Sdělovací prostředky informují o tom, že policie odložila trestní oznámení, podaná na řeporyjského starostu.

Ať již je situace jakákoliv, tak v případě trestního oznámení, které jsem podal k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 je situace taková, že Obvodní státní zastupitelství se mnou nadále nijak nekomunikuje, a o stavu věci mi nepředložilo žádnou informaci, a to ani po opakovaných dotazech.

V případě mnou podaného trestního oznámení nebylo z mého pohledu učiněno žádné šetření, které by zavdávalo důvod pro konstatování, že se řeporyjský starosta ničeho nedopustil.

Jedeme dál


Jindřich Karel

09.05. 2023

2023-05-09 13:29:35

Vážené petentky, Vážení petenti

K dnešnímu dni je stav věci následující.

Podal jsem stížnost na nečinnost Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, dále jsem poukázal na to, že dané státní zastupitelství nijak nekomunikuje, přičemž na dotazy na stav věci trestního oznámení na řeporyjského starostu nereaguje vůbec.

Vznikla myšlenka, založit spolek, jehož cílem by bylo přimět úřady, aby se zabývaly výroky řeporyjského starosty stejně intenzivně a nekompromisně jako u jiných občanů, kteří byli za svoje výroky odsouzeni.


Jindřich Karel

03.05. 2023

2023-05-03 07:28:06

Vážené petentky, Vážení petenti

Dnes jsem se dozvěděl, kterému státnímu zástupci bylo přiděleno k vyřízení mnou podané trestní oznámení. Vzhledem na jistou skutečnost, která se k panu státnímu zástupci váže, dostavil jsem se dnes k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5, a podal stížnost.

52691844-D3BA-40E7-B080-5BB50144CF4D.jpeg


Jindřich Karel

17.04. 2023

2023-04-18 04:31:04

Vážené petentky, Vážení petenti

Vzhledem na dobu, která uplynula od data podání trestního oznámení na řeporyjského starostu jsem doručil 17.04. Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 podání, kterým se dotazuji na stav věci.

Připomínám, že trestní oznámení bylo podané již 14.03. 2023.

Děkuji všem, kdo připojili pod petici svůj podpis. Jedeme dál!


Jindřich Karel

04.04. 2023

2023-04-04 05:57:38

Vážené petentky, Vážení petenti

Coby autorovi petice mi byla doručena následující zpráva ( nemám žádné pochybnosti o tom, kdo je pisatelem ).

Zpráva :

zdechni syne nemocny kur**
Optej se ty spinavy nemocny kur** proc te radsi nepotratila
cau syne spinavy kur**

Nemám slov, dámy a pánové


Jindřich Karel

26.03. 2023

2023-03-26 15:17:54

Vážené petentky, Vážení petenti

Děkuji vám za připojení podpisů pod petici. Sdílejte, prosím, informace o petici, aby se dařilo navýšit počet podpisů. Předem vám všem děkuji za spolupráci.

Dovoluji si vás informovat o následující nové informaci.

26.03. 2023

Od Ministerstva vnitra mi byl doručený přípis, ve kterém se uvádí, že MV nedisponuje informacemi pro zmiňovaní Občanské demokratické strany ve zprávách o extremismu a předsudečné nenávisti.

 

C331189B-5C96-4E72-8526-C4589478CDE5.jpeg

 


Jindřich Karel

20.03. 2023

2023-03-20 08:13:25

Vážené petentky, Vážení petenti

Dovoluji si vám poděkovat za podepsaní petice.

Dnes jsem doručil Ministerstvu spravedlnosti, k rukám pana ministra spravedlnosti podání, kterým byl pan ministr požádán o vysvětlení - viz. text petice.

Přeji vám hezký denA4AB6869-5E84-46A5-BF65-86E4E85BDADB.jpeg


Jindřich Karel

Přehled - informace

2023-03-15 10:31:41

Vážené petentky, Vážení petenti

Děkuji vám za připojení podpisů pod petici.

Dovoluji si vás informovat o přehledu a informacích k postupu

 

20.03. 2023 bylo doručeno Ministerstvu spravedlnosti podání, kterým byl požádán pan ministr spravedlnosti o vysvětlení viz. text petice

15.03. 2023 byl doručený Ministerstvu vnitra podnět k zařazení Občanské demokratické strany na seznam extremistických organizací

14.03. 2023 bylo doručeno zmíněné trestní oznámení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 opět - tentokrát takříkajíc na papíře, neboť elektronicky zaslané trestní oznámení nebylo předané k zpracování, což dovozuji z toho, že předání podání k zpracování nepotvrdil systém elektronické podatelny státního zastupitelství

13.03. 2023 bylo podané trestní oznámení na řeporyjského starostu, a zároveň byla o podání trestního oznámení odeslána zpráva k rukám ministra spravedlnosti, neboť Ministerstvo spravedlnosti projevilo při jednání v prosinci 2022 zájem o všechny informace, které souvisejí s nečinností státních zástupců či s nezákonně vedenými trestními řízeními. Trestní oznámení na řeporyjského starostu bylo podané k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5, které splňuje dle mého názoru obě kritéria pro zájem o činnost státních zástupců.


Jindřich KarelSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...