Za potrestání řeporyjského starosty Pavla Novotného / za prošetření důvodů, pro které zůstávají jeho aktivity bez zájmu stran české justice / za zařazení ODS na seznam extremistických organizací

My, níže podepsaní, požadujeme, aby Ministerstvo spravedlnosti prošetřilo, jaká příčina je důvodem přehlížení nenávistného jednání řeporyjského starosty Pavla Novotného stran vyšetřujících orgánů, když jeho projevy jsou dlouhodobě nenávistné zejména vůči kritikům vlády, dále pak, požadujeme, aby česká justice zahájila a transparentně provedla vyšetřování výroků zmíněného Pavla Novotného, kterými útočí na český národ, a kterými přeje Čechům válku, v neposlední řadě požadujeme, aby Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, z jakého důvodu česká justice zasáhla spolu s policejním orgánem extrémně tvrdě vůči autorům kontroverzních výroků z řad kritiků vlády, a z jakého důvodu nezasáhla česká justice ani se zlomkovou razancí vůči zmíněnému Pavlu Novotnému poté co zveřejnil videozáznam s výroky, namířenými proti Čechům. Zmíněný Pavel Novotný je členem Oblastní rady Občanské demokratické strany, se sídlem v Praze 1, ul. Truhlářská 1106/9, IČO 16192656. Tato politická strana sice prohlásila, že se od výroků zmíněného Pavla Novotného distancuje, avšak jeho výroky neodsoudila, prohlásila, že má zmíněný Pavel Novotný specifické vyjadřování, a k tomu vyhlásila před delší dobou, že zmíněný Pavel Novotný šíří hodnoty Občanské demokratické strany. Z toho důvodu požadujeme, aby byla Občanská demokratická strana zařazena na seznam extremistických organizací.


Jindřich Karel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jindřich Karel svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...