Za záchranu Klíše, Mánesových sadů, Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování nové silniční sítě

Kontaktujte autora petice

Informace o stavu petice a souvisejících událostech č.4

2021-11-30 22:25:34

Dobrý den,

Dne 29.11. proběhlo osobní jednání s paní Ing. Fialovou, na kterém nás seznámila s úpravami webových stránek odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu města Ústí nad Labem. Stránky nyní lépe vysvětlují obsah Návrhu zadání nového územního plánu Ústí nad Labem a uvádí, které části studie provedené firmou NDCon s.r.o. jsou do návrhu zahrnuty. Jedná se pouze o problémové body, nikoliv o námi kritizované varianty vedení vnitřního okruhu města. Odpovídající změny budou provedeny i v samotném Návrhu zadání ÚP města ÚnL, o zveřejnění upraveného návrhu vás budeme včas informovat. Návrh zadání ÚP by měl být schvalován na zastupitelstvu až během června 2022.

Paní Ing. Fialovou jsme seznámili s obsahem petice i aktuálním počtem petentů. Domluvili jsme se na jejím oficiálním podání na magistrát města během prosince s tím, že zastupitelé by o ní mohli být informováni na lednovém zasedání.

 

S pozdravem

Jaroslav Kříž


Jaroslav Kříž

Informace o stavu petice a souvisejících událostech č.3

2021-11-09 07:34:28

Dobrý den,

dne 21.10. byla naplánována osobní schůzka s paní inženýrkou Fialovou, která se nakonec z rodinných důvodů paní Fialové nekonala. Náhradní termín nebyl ještě stanoven.

Na schůzce bude paní Fialové předložen aktuální stav petice a budou s ní prodiskutovány připomínky k Návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem. Cílem bude prosadit takové změny do návrhu zadání ÚP, které by vyloučily připomínkované lokality ze zájmových oblastí. O konání osobního setkání a jeho výsledku vás budu informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Jaroslav Kříž


Jaroslav Kříž

Informace o stavu petice a souvisejících událostech č.2

2021-10-07 19:56:48

Dobrý den,

Zastupitelům města bylo doručeno negativní stanovisko Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem k problematickým návrhům nových komunikací v podkladech pro přípravu Územního plánu Ústí nad Labem. Obsahuje však i prosbu k přijetí usnesení, které by zcela jistě pomohlo uklidnit situaci kolem nového územního plánu.
Celé znění stanoviska je uvedeno níže.
 
S pozdravem
Jaroslav Kříž
StanoviskoOHKULkNavrhuZadaniUPUnL.png

Jaroslav Kříž

Informace o stavu petice a souvisejících událostech č.1

2021-10-02 22:15:36

Dobrý den,

ve sbírání podpisů pokračujeme a myslíme si, že to stále má smysl. I přes prohlášení zastupitelů, kteří se snaží celou situaci zlehčovat, se domníváme, že je nutné poukázat na nevhodnost navrhovaného řešení dopravní situace v existující studii. Ta je v dokumentu Návrh zadání územního plánu Ústí nad Labem nepřímo zmíněna v bodu P119 a nic tedy nebrání v jejím dalším využití novým zpracovatelem územního plánu.

Na oficiálních webových stránkách města Ústí nad Labem (viz. odkaz níže) je k dispozici videozáznam z 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.9.2021, na kterém se hovořilo o Návrhu zadání územního plánu Ústí nad Labem, připomínkách podaných občany, a o jiné petici organizované členy přátel Sboru Církve bratrské v Ústí nad Labem. Diskuse byla součástí bodu číslo 13 předloženého paní Ing. Fialovou a na videozáznamu začína v čase 1:15:15. Cílem bodu bylo pouze informovat zastupitele o občanských aktivitách spojených s novým návrhem zadání ÚP města Ústí nad Labem. K žádnému zásadnímu rozhodnutí nebo hlasování o samotném návrhu změn neodšlo, příslušný odbor se musí nejprve vypořádat s obdrženými připomínkami.

Záznamy ze zasedání zastupitelů města:
Videozáznamy z jednání ZM - Magistrát města Ústí nad Labem (usti-nad-labem.cz)

Za účelem veřejné diskuse o územním plánu města Ústí nad Labem jsme založili Facebookovou skupinu:
www.facebook.com/groups/4263568997095366/
Ve skupině informujeme o nejdůležitějších událostech v souvislosti s územním plánem a doufáme v komentáře, ze kterých mohou vzniknout zajímavé podněty, které bude možné předat zastupitelům spolu s peticí.

Petici předáme zastupitelům po projednání všech připomínek k Návrhu zadání územního plánu Ústí nad Labem, kterých se od nás občanů sešlo na odboru přes 600. Chceme tak dát zastupitelům najevo náš trvající zájem o územní plán města a jeho kvalitní zpracování.

S pozdravem
Jaroslav Kříž


Jaroslav KřížSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...