Za záchranu Klíše, Mánesových sadů, Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování nové silniční sítě

My, níže podepsaní občané České republiky starší 18 let, svým podpisem petice stvrzujeme žádost k vedení města Ústí nad Labem, aby z návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem vyškrtlo plánované nové komunikace a navazující tunely (viz. mapa).

  • propojení ulice U Stadionu a Sociální péče přes zahrádkářskou kolonii (okolo vrchu Holoměř),
  • komunikace propojující ulice U Stadionu a Lesní cesta,
  • komunikace okolo Střížovického vrchu,
  • prodloužení ulice V Zahrádkách směrem do centra přes Konvalinkový vrch,
  • alternativní napojení komunikace okolo Střížovického vrchu,
  • propojení oblasti Masarykova - Klíšská přes Mánesovy sady.

Odůvodnění: Plánované komunikace jsou naprosto nevhodným a necitlivým zásahem do posledních zbytků přírody ve městě Ústí nad Labem. Jejich realizace zničí vzácnou flóru a faunu, která se v dotčených místech nachází. Dojde ke zničení klidné oblasti bydlení, která zasahuje od ulice V Zahrádkách k ulici U Stadionu, dále Lesní cestu a sídliště Pod Holoměří. Na sídlišti se nachází ZŠ Vinařská, do které dochází děti ze širokého okolí, pro které tak bude docházka do školy více riziková. Obyvatelé sídliště Pod Holoměří budou sevřeni mezi stávající komunikaci Sociální péče a novou silniční síť. Alternativní napojení komunikací přes úpatí Střížovického vrchu uškodí zvláště volné krajině v okolí vrchu samotného. Nově navrhované spojení městské čtvrti Klíše s Předlicemi je tak zcela nevhodné. Příkladem nevhodného řešení je již realizovaná změna v dopravní obslužnosti MHD, kdy vedení města zavedlo přímou linku trolejbusu z Mojžíře k Plaveckému areálu Klíše. Plánované komunikace jsou součástí megalomanského projektu, naprosto zbytečné, a jsou zcela v rozporu s aktuálními trendy řešení dopravy ve velkých městech. Způsobí ztrátu kvality života v dotčených oblastech, přispějí k dalšímu vysídlování města Ústí nad Labem, a znehodnotí majetky dotčených obyvatel. Doposud klidné a dobře udržované čtvrti města se změní v centra levného bydlení. Návrhy změn Územního plánu Ústí nad Labem připravila firma NDCon s.r.o. z Prahy pod vedením zástupců hnutí ANO, jehož primátor má hlavní bydliště v obci Malečov; tedy lidé převážně bez osobního vztahu k městu Ústí nad Labem. Žádáme vedení města, aby místo znehodnocování bydlení a krajiny budováním zcela nevhodné nové silniční sítě, raději přikročilo k opravám stávajících komunikací pro chodce, cyklisty i motoristy.

Petice je sepsána dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 95/1990 Sb. o právu petičním.

Facebook:
https://www.facebook.com/Kl%C3%AD%C5%A1sk%C3%A9-%C3%BAdol%C3%AD-100565858963226/?ref=pages_you_manage

Nový Územní plán města Ústí nad Labem:
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-uzemniho-planovani-stavebniho-radu/novy-uzemni-plan-mesta-usti-nad-labem.html

MapaVelkaSLegendou.png


Jaroslav Kříž    Kontaktujte autora petice