Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Kontaktujte autora petice

Nejsme v tom sami

2020-10-24 08:14:52

Petice lékařů

Otevřený dopis sestrám a lékařům první linie

2020-10-08 08:59:40

Vážený pane doktore Bartoši, vážený pane doktore Sagane, vážený pane doktore Chrdle,

 

                  v mediích jsme zaznamenali váš otevřený dopis lékařů a sester z první linie, a protože si myslíme, že je i reakcí na náš otevřený dopis vládě, parlamentu a mediím, rádi bychom se vyjádřili k jeho obsahu.

                  Nejprve bychom vás chtěli ujistit, že velmi oceňujeme vaši namáhavou a užitečnou práci. Dobře si uvědomujeme, jak psychicky a fyzicky náročná práce to je. V některých bodech, které uvádíte, se shodneme.

Zcela určitě souhlasíme s vašimi výzvami vládě a státním orgánům České republiky. I my si přejeme, aby vláda spolupracovala s epidemiology a ekonomy, a ne s marketingovými poradci. Také bychom přivítali, kdyby nás všechny vláda informovala srozumitelným způsobem, která opatření, proč a na základě jakých dat zavádí. Jistě se shodneme i v tom, že by vláda měla zajistit dostatek zdravotnického materiálu a léčiv, včetně remdesviru. Stejně tak vaše výzva občanům, aby se nebáli a respektovali potencionální závažnost onemocnění Covid, je nám blízká.

                  Na rozdíl od vás si však myslíme, že je potřeba velmi pečlivě a v dostatečné šíři posuzovat statistická data, aby se pak z nich mohlo vycházet a na jejich základě činit smysluplná opatření. Z tohoto hlediska pak není jedno, zda někdo zemřel s koronavirem nebo na koronavirus. Je nám jasné, že příbuzným a blízkým osobám zemřelého na tom nezáleží a nijak to neovlivní jejich smutek a truchlení. Stejně tak i chápeme, že se při provádění intenzivní léčby tímto tématem nemáte prostor zabývat.

Ani v otázce omezování osobní svobody se neshodneme. Nám na občanských svobodách velmi záleží.

Jak jsme psali v našem otevřeném dopise, jsme si plně vědomi rizik a komplikací, které nemoc Covid přináší. Avšak vy jako infektologové víte asi nejlépe, že i jiné infekční choroby mohou přinášet komplikace, které léčbu na jednotce intenzivní péče vyžadují. Ostatně proto jednotky intenzivní péče několik desetiletí před Covidem vznikly. Stejně tak i na jednotkách intenzivní péče jiných oborů či na lůžkových odděleních anesteziologicko- resuscitačních oddělení bojují lékaři o životy i mladých lidí po operacích, úrazech, metabolických selháních, polytraumatech atd.

Žádná jiná nemoc, která v důsledku vede k hospitalizaci na JIP či lůžkách ARO, však není tak medializovaná jako Covid a nestalo se z ní politikum.

Myslíme si, že v této době je třeba spolupráce co nejvíce různých odborníků, aby mohla probíhat diskuze na toto téma. Je třeba, aby zazněly i názory mimo oficiální struktury. Na příkladu Švédska se ukázalo, že menšinový názor na zvládnutí situace se z dlouhodobého hlediska projevil jako vhodnější.

Navrhujeme spojit svoje síly a pracovat společně pro zdraví, klid a pohodu nás všech.

S pozdravem:

 

MUDr. Ladislav Fiala

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Kateřina Lucká

Bc. David Petrásek (bioanalytik)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Doc. MUDr. Roman Šmucler

MVDr. Jiří Urbánek, MBA

MUDr. Ivan Vondřich


Petice lékařů

Tiskové prohlášení

2020-10-06 21:47:51

Tiskové prohlášení k vyjádření ministra zdravotnictví

 

V návaznosti na nedávné prohlášení ministra zdravotnictví plk.prof. MUDr.  Romana Prymuly, CSc., Ph.D. cítíme nutnost reagovat na tato vyjádření, která jsou podle našeho mínění ukázkou neochoty k veřejné i odborné diskuzi.

 

1.    Plk.prof. MUDr.  Roman Prymula, CSc., Ph.D. ve svém příspěvku na Twitteru obvinil signatáře námi organizované petice z neznalosti základních epidemiologických fakt.

 

Mezi téměř 50.000 signatáři je několik tisíc lékařů, kteří se rozhodli ji podpořit.  

Všichni jsme rodiče, sourozenci, děti, zaměstnanci, podnikatelé, lidé,  kterým chaotická a nelogická opatření komplikují život. Spousta lidí se dostává do existenčních potíží. 

Nikdo, ani člen vlády, nemá právo znevažovat názory občanů této země.

 

2.    Ministr Roman Prymula prohlásil: „Dodržujte opatření, nebo přitvrdím“.

 

Místo jasného a srozumitelného vysvětlování a transparentní komunikace přicházejí výhrůžky. 

Žádný ministr ani politik by neměl vystupovat tímto způsobem. 

Je třeba umožnit pluralitu názorů a konstruktivní diskuzi.

 

V této souvislosti ještě pevněji stojíme za textem petice a trváme na jejích požadavcích.

 

Konkrétně žádáme vládu, aby

 

• uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.

• upustila od dalších restriktivních opatření.

• povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.

• upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.

• nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.

• věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

 

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru. 

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

 

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Kateřina Lucká

Bc. David Petrásek (bioanalytik)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Doc. MUDr. Roman Šmucler

MVDr. Jiří Urbánek, MBA

MUDr. Ivan Vondřich

 


Petice lékařůSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 1000 lidí.

Zjistit více...