Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Počet pacientů přijatých do nemocnice a počet hospitalizovaných pacientů v Anglii klesal s tím, jak narůstal výskyt delta mutace.

2021-07-06 20:53:06

David Petrásek

Kontrolovaná randomizovaná klinická studie sledující obsah CO2 v nadechovaném vzduchu u zdravých dětí nosících masky

2021-07-06 11:52:59

"Ve vdechovaném vzduchu pod FFP2 maskami chirurgické a filtrační lícnice jsme naměřili průměrné hodnoty (PH) mezi 13120 (384) a 13910 (374) ppm oxidu uhličitého, což 6x překračuje maximální povolenou hodnotu podle Německého úřadu pro životní prostředí. Této hodnoty bylo dosaženo po 3 minutách měření. Děti běžně ve školách nosí takové masky průměrně 270 (celkové rozmezí 120 - 390) minut. Obrázek 3. ukazuje, že hodnota dítěte s nejnižší hladinou oxidu uhličitého byla třikrát vyšší než objemový limit 0.2%. Nejmladší děti měly nejvyšší hodnoty, přičemž hladina oxidu uhličitého u jednoho sedmiletého dítěte dosáhla na hodnotu 25 000 ppm."

"Navrhujeme, aby osoby s rozhodovací pravomocí odpovídajícím způsobem zvážily důkazy získané těmito experimentálními měřeními, které naznačují, že děti by neměly být nuceny nosit obličejové masky."
(https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743)


David Petrásek

Dr. Michael Yeadon

2021-06-22 11:56:13

"Když se podíváte na celosvětovou úmrtnost na infekci, což ukazuje, jak nebezpečný je tento virus, tak se ukazuje, že je to o něco málo horší než sezónní chřipka. Běžná každoroční chřipka zabíjí 1 z 1000 lidí - téměř vždy lidi na konci jejich života nebo ty zranitelné a staré. Pro SARS-CoV-2 je to 0.14 až 0.15, takže je to o něco horší, ale spadá to do stené kategorie. Řekl bych, že to není horší než špatná chřipková sezóna, ale je to horší než průměrná chřipková sezóna."

(https://www.bitchute.com/video/eqzgyTMssFvn/)


David Petrásek

Nová studie s maskami z USA (předtisk)

2021-06-02 11:52:26

Tato studie analyzovala zaznamenané případy COVIDu-19 k datu 6. března 2021 v 50 státech USA. 'Nošení masek' bylo definováno jako procento lidí, kteří vždy nosí masky na veřejnosti.

"Randomizované kontrolní studie jasně neprokázaly účinnost masek proti respiračním virům a obzervační studie jsou v rozporu v tom, zda používání masek do budoucna sníží míru infekce."
"Usuzujeme, že nařízení pravděpodobně neměla vliv na růst případů COVID-19 [15], protože tempo růstu bylo podobné ve všech dnech mezi skutečnými nebo modelovanými daty vydání a 6. březnem 2021."
"Časté používání masek nepředpovědělo nižší maximální tempo růstu, menší vlny růstu nebo menší růst mezi kontinentálními státy v období podzim-zima. Korelace mezi růstem případů a nošením masek byla patrná pouze u minim [když šíření v komunitě bylo nízké]. To může být artefakt rychlejšího růstu u méně normalizovaných případů, stejně jako regionální rozdíly v prevalenci případů na počátku pandemie."

Závěr: "Nařízení o povinném nošení masek a používání masek nejsou spojena s pomalejším šířením COVID-19 na úrovni státu během prudkého nárůstu případů COVID-19. Potlačení vyžaduje budoucí výzkum a implementaci stávajících účinných strategií."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.18.21257385v1.full)


David Petrásek

Masky

2021-05-02 19:37:24

Kontrolovaný experiment s respirátory N95 nošených zdravotníky (rok 2010):
"Smíšené úrovně inhalace/výdechu O2 a CO2 v mikroprostředí respirátoru [tedy prostoru mezi respirátorem a obličejem] (FFR VD) nesplňovaly standardy Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro koncentrace O2 a CO2 na pracovišti."
Již po jedné minutě chůze rychlostí 1.7 míle za hodinu se hodnoty FFR VD pro O2 a CO2 pohybovaly kolem 17% a 3%.
Výsledné průměrné hodnoty FFR VD pro O2 a CO2 v tomto experimentu byly 16.6% a 2.9%.
Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci považuje hodnoty O2 pod 19.5% za nedostatečné a hodnoty CO2 vyšší než 0.5% jsou za přípustným limitem expozice.
(http://rc.rcjournal.com/content/respcare/55/5/569.full.pdf, https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/2020-08/Carbon-Dioxide.pdf)

Výzkumníci z Univerzity Stanford (duben 2020): "Na základě literatury a našich měření odhadujeme, že masky N95 snižují příjem kyslíku kdekoli od 5 do 20 procent. To je významné, dokonce i pro zdravého člověka. Může to způsobit závratě a točení hlavy. U zdravých lidí jsou tyto nežádoucí účinky dočasné a obvykle nejsou problémem. Pokud jste ale vážně nemocní a neustále nosíte masku N95 několik hodin v kuse, může to poškodit plíce. Pro pacienta v dechové tísni to může být dokonce životu nebezpečné."
(https://news.stanford.edu/2020/04/14/stanford-researchers-reengineer-covid-19-face-masks/)


David Petrásek

Dr. Roger Hodkinson

2021-05-01 13:03:39

"Nucené zákroky měly být přinejmenším podpořeny alespoň koncenzem v medicíně založené na důkazech, které by shledaly, že dané zákroky budou účinné. Nicméně jakákoli opatření, která jsou momentálně používána, včetně masek, společenských rozestupů a uzávěrek všeho druhu, pro ně v lékařské literatuře neexistuje ŽÁDNÝ VĚDECKÝ KONCENZUS o jejich účinnosti. A ve skutečnosti váha důkazů jde proti těmto opatřením...
NIC NEFUNGUJE JAKO KONTROLA ŠÍŘENÍ TOHOTO VIRU...
Pojďme vzít v úvahu skutečné riziko úmrtí v Albertě pro bezpříznakové lidi, kteří se dnes cítí stejně jako včera. Podle vládních statistik pro zdravé pracující lidi pod 65 let je riziko úmrtí během roku 1 z 15 000. Ptám se Vás, ospravedlňuje to zastavení ekonomiky?...
Další věcí, která živí pandemii, je testování bezpříznakových, které je nejenom k ničemu kvůli mnoha falešně pozitivním nálezům, ale je také kontraproduktivní, protože podporuje neustávající hysterii na veřejnosti...
Neschopnost zastavit testování bezpříznakových lidí. To by mělo PŘESTAT OKAMŽITĚ. Nemá to žádný účel...
...a také neschopnost sdělit, že není třeba se obávat variant viru, jak již naznačil lékař Maudry. Neschopnost vhodně klasifikovat úmrtí. Ohrožená populace s mnoha komorbiditami, v níž osoby které jsou v čase své smrti pozitivní, jsou klasifikovány jako úmrtí pouze kvůli Covidu. To jsou kejkle ve statistice. Úmrtí s Covidem není to samé jako úmrtí na Covid...
Pro Albertu nebyly publikovány žádné statistiky o míře falešné pozitivity metod založených na PCR...
Mezinárodně uznávaní epidemiologové, kteří sepsali Velkou Barringtonskou deklaraci, jasně uvedli, že stopování kontaktů je nejen k ničemu, ale je navíc kontraproduktivní. Dále neschopnost informovat veřejnost o tom, že vakcíny jsou POUZE EXPERIMENTÁLNÍ, tedy postrádají běžné dvou až tříleté kontrolní studie pro zhodnocení vedlejších účinků a podle mě tedy z hlediska definice nejsou bezpečné...
Toto není Ebola, toto není SARS. Švédsko a Florida vskutku a jasně ukazují, že drakonická opatření mají na Covid malý vliv...
MUSÍ TO SKONČIT TEĎ A NIKDY SE TO NESMÍ OPAKOVAT! Veřejnost si nesmí nechat takto šlapat to svých právech, zatímco jsme schopni se s tímo problémem vypořádat sami, nezávisle na jakémkoli zásahu vlády tak, jak jsme to dokázali již v minulosti...
Nic nefunguje pro zastavení šíření tohoto viru ve společnosti. Nic by nemohlo fungovat. Nic nefungovalo a nic nebude fungovat. Tomuto viru musí být dovolen přirozený průběh."
(https://www.bitchute.com/video/mYT7sRIRhhcn/, https://www.youtube.com/watch?v=CMhaDe5MinQ)


David Petrásek

Asymptomatický a pre-symptomatický přenos

2021-04-22 07:18:01

"Neexistuje žádný důkaz, mimo Čínu, že by u někoho došlo k rozvoji byť jen mírné formy Covidu-19 na základě opravdového asymptomatického přenosu, na rozdíl od pre-symptomatického přenosu. Pre-symptomatický přenos je vzácný a představuje zanedbatelné riziko pro populaci. Je tedy diskutabilní, zda některá z rozsáhlých opatření jako je testování, stopování kontaktů, izolace a nařízení související s uzávěrkami, přinesla nějaký užitek nad rámec strategií, které doporučují izolaci osobám s příznaky. Průzkum zásadních dat z nejčastěji citovaných meta-analýz odhaluje, že závěry jsou založeny na překvapivě malém počtu případů (celosvětově celkem šest) a navíc možnost, že všechny jsou náhodnými kontakty s falešně pozitivními výsledky, nelze vyloučit."
(https://lockdownsceptics.org/has-the-evidence-of-asymptomatic-spread-of-covid-19-been-significantly-overstated-2/)

Dr. Maria Van Kerkhove za WHO (9. června 2020): "Máme mnoho zpráv ze zemí, které provádějí velice podrobné stopování kontaktů. Sledují asymptomatické jedince a sledují jejich kontakty a NENACHÁZÍ sekundární přenos nebo je to velice vzácné a z čehož mnoho není publikováno ve vědeckých pracích... Zdá se, že je to stále velice vzácné, že asymptomatický jedinec je přenašečem. Na co se chceme opravdu soustředit, je sledování lidí s příznaky. Pokud bychom sledovali všechny symptomatické případy, izolovali tyto případy, sledovali kontakty a dali je do karantény, drasticky bychom snížili, ráda bych uvedla míru [takže pouze odhaduje], o kterou bychom zastavili přenos. Jednalo by se o drastické snížení přenosu. Kdybychom se na to zaměřili, MYSLÍM SI, že bychom velmi potlačili přenos."
(https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/british-medical-journal-covid-19-study-finds-no-evidence-of-asymptomatic-transmission)

Dr. Maria Van Kerkhove tedy potvrzuje slova lékaře Dana Ericksona z dubna 2020: "Do karentény běžně patří nemocní, nikoliv zdraví jedinci." (https://www.bitchute.com/video/ViCmtBYtcvw/)

Dr. Michael Yeadon v listopadu 2020 napsal o čínské studii (https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w): "Teď již oficiálně víme to, co nám řekla základní biologie a imunologie a tedy, že MŮŽEME ZASTAVIT HROMADNÉ TESTOVÁNÍ BEZPŘÍZNAKOVÝCH. Říkali jsme to již několik měsíců. Pane Hancocku, zastavte to teď."
(https://i1.wp.com/www.europereloaded.com/wp-content/uploads/2020/11/insert2Yeadon.jpg?resize=600%2C523&ssl=1)


David Petrásek

Mimořádné opatření z 6. dubna 2021

2021-04-19 20:26:34

(https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf)
1. tvrzení v MO: "Výše uvedené potvrzuje například studie Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions1, ve které se mj. uvádí, že nejnovější relevantní vědecké údaje řadí toto nefarmakologické opatření (non-pharmaceutical intervention, NPI) mezi nejúčinnější nástroje, kterými může společnost, nad rámec farmakologických opatření (vakcinace a léčebné postupy), zamezovat dalšímu šíření nákazy. Podle studie představuje uzavření vzdělávacích institucí druhé nejúčinnější nefarmakologické opatření (prvním je omezení shromažďování), přičemž na škále účinnosti od 0 % do 100 % přiřkla studie tomuto opatření účinnost dosahující 73 % a současně v absolutních číslech schopnost snížit efektivní reprodukční číslo Rtv o 0.15 až 0.21. Další relevantní data dané studie rovněž jasně prokazují, že uzavření škol má pozitivní vliv na snižování výskytu nákazy a s ní souvisejících úmrtí až o 60 %."

První studie v 1. tvrzení MO (https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0) nic nepotvrzuje, nýbrž pouze naznačuje ("Naše výsledky naznačují, že..."). Tato studie použila modelovací software, který při použití časové řady počtu potvrzených případů COVID-19 a datového souboru s informacemi o nefarmaceutických opatřeních (NFO) ve světě vypočítal odhad reprodukčního čísla. Cílem studie bylo porovnání vlivu různých NFO na reprodukční číslo: "Pomocí scénářů „co-kdyby“ specifických pro jednotlivé země posuzujeme, jak účinnost NPI závisí na místním kontextu, jako je načasování jejich přijetí, což otevírá cestu pro předpovídání účinnosti budoucích opatření."
Dále ve studii: "Méně narušující a levnější NFO mohou být stejně účinná jako ta více drastická (například celostátní striktní opatření)."

Americký institut pro ekonomický výzkum: "Důkazů podporujících tvrdá opatření je překvapivě velmi málo a vycházejí převážně z porovnání reálných výsledků s katastrofickými počítačově generovanými prognózami odvozenými z empiricky neodzkoušených modelů, a pak pouze předpokládají, že přísnost a „nefarmaceutická opatření“ vysvětlují rozdíl mezi fiktivním a skutečným výsledkem. Studie odporující tvrdým opatřením jsou oproti tomu založeny na důkazech, jsou robustní a svědomité, potýkají se s údaji, které máme (se všemi nedostatky), a dívají se na výsledky ve světle kontroly populace."
(https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/)
"Dospěli jsme k závěru, že model je ve skutečnosti příliš flexibilní, a proto umožňuje, aby byla data vysvětlena různými způsoby. To vedlo autory jít při expertíze nad rámec údajů a tvrdit, že konkrétní opatření jsou obzvláště účinná. Tento druh chyby - plést si předpoklady se závěry - lze v Bayesovské analýze snadno udělat, a není lehké to odhalit."
(https://www.nature.com/articles/s41586-020-3025-y)
"Závěry o účincích NFO nejsou robustní a vysoce citlivé na specifikaci modelu. Přisuzované výhody uzávěrek se zdají být značně přehnané."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.22.20160341v3)

Druhá studie v 1. tvrzení MO (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769034) nic jasně neprokazuje. Jedná se pouze o spojitost, které bylo dosaženo tímto způsobem:
Studie sledovala v USA období mezi 9. březnem a 7. květnem 2020. Zároveň víme, že téměř přesně v polovině časového období (11. dubna) tato epidemie dosáhla svého vrcholu a úmrtnost pak jen klesala (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm). S tím, že obecně platí, že epidemie běžně dosahují svého vrcholu asi po 4 týdnech (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10442473/). Autoři studie si zvolili prodlevu pro ukazatel úmrtnosti o délce 26 dnů (4 týdny = 28 dnů). K 16. březnu byly školy uzavřeny již v 27 státech a 25. března byly již uzavřeny všechny veřejné školy v USA (https://www.edweek.org/leadership/the-coronavirus-spring-the-historic-closing-of-u-s-schools-a-timeline/2020/07). Z toho je patrné, že tato studie nemohla nalézt ani žádnou spojitost s poklesem úmrtnosti o 58%. To dále podporují tyto studie:
--> "Obr. 3 dokumentuje, že efektivní tempo růstu SARS-Cov-2 začalo prudce klesat 7. března, tj. před zavedením prvního opatření. A co víc, efektivní tempo růstu bylo 17. března negativní, šest dní před zavedením striktních opatření... Rozsáhlá striktní opatření a zákazy kontaktů v Německu, účinné od 23. března, nebyly v žádném případě nutné k zastavení šíření viru."
(https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Dehning_et_al_Science_15_May_2020_eabb9789_Inferring_change_points_in_the_spread_of_COVID-19_reveals_the_effectiveness_of_interventions_/12362645)
--> Region v Dánsku: "Naše analýza ukazuje, že zatímco úroveň infekce poklesla, došlo k tomu ještě před zavedením uzávěrky, a počet infekcí se snížil také v sousedních obcích bez povinných nařízení. Přímé ovlivnění sousedních obcí nebo současné hromadné testování to nevysvětlují."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1.full-text)
--> "Bayesovský inverzní postup aplikovaný na britské údaje o úmrtích první vlny Covid-19 a distribuce trvání nemoci naznačuje, že smrtelné infekce byly na ústupu před úplnou uzávěrkou Spojeného království (24. března 2020) a že smrtelné infekce ve Švédsku začaly klesat pouze o den nebo dva později. Výsledky ukazují, že při neexistenci silných předpokladů aktuálně nejspolehlivější otevřeně dostupné údaje silně naznačují, že pokles infekcí ve Velké Británii začal před první úplnou uzávěrkou, což naznačuje, že opatření předcházející uzávěrce mohla být dostatečná k tomu, aby se podařilo dostat epidemii pod kontrolu a že komunitní infekce, na rozdíl od úmrtí, byly pravděpodobně na nízké úrovni mnohem dříve, než došlo k uvolnění první uzávěrky. Takový scénář by byl v souladu s profilem infekce ve Švédsku, kde smrtelné infekce začaly klesat krátce po Spojeném království s tím, že Švédsko to učinilo na základě opatření, která nebyla zdaleka tak přísná."
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/biom.13462)
--> "Na rozdíl od zjištění Flaxmana et al., Obr. 2 silně naznačuje, že uzavření Spojeného království bylo jak nadbytečné (nezabránilo to jinak výbušnému chování šíření koronaviru), tak neúčinné (viditelně nezpomalilo tempo růstu úmrtnosti)."
(https://advance.sagepub.com/articles/preprint/Comment_on_Flaxman_et_al_2020_The_illusory_effects_of_non-pharmaceutical_interventions_on_COVID-19_in_Europe/12479987)
--> "To je problematické [určité aspekty modelových analýz], protože se všeobecně uznává, že dynamika epidemií je časově proměnlivá a zbrždění přenosu nemoci nastává bez jakýchkoli zásahů (prostřednictvím proběhnutí infekcí), jakožto i díky změnám chování, které nesouvisejí s (NFO). 19, 20 Tato epidemická dynamika je prokazována v analýze, která ukazuje, že zpomalení růstu epidemie COVID‐19 bylo v mnoha kontextech podobné způsobem, který je více v souladu s přirozenou dynamikou než s vládními nařízeními.21"
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13484)
--> "Naše zjištění ve Faktu 1, že rané poklesy v míře přenosu COVIDu-19 byly celosvětově téměř shodné, naznačuje, že role regionálně specifických NFO zavedených v této rané fázi pandemie je pravděpodobně nadhodnocena."
(https://www.nber.org/papers/w27719)

2. tvrzení v MO: "K obdobnému kategorickému závěru, tj. k jednoznačnému konstatování klíčového významu uzavření škol v boji proti šíření nákazy, se přiklání rovněž studie Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-192, ve které se mj. uvádí, že souběžné uzavření škol a univerzit má potenciál pro snížení efektivního reprodukčního čísla Rt o 38 %, což ve srovnání odpovídá přibližně účinku, jež přineslo omezení shromažďování osob v počtu nad deset jedinců (toto opatření dosáhlo výsledku 42 %) a uzavření rizikových provozů (toto opatření dosáhlo výsledku 27 %)."

Studie v 2. tvrzení MO (https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338) rozhodně nemůže nic jednoznačně konstatovat, jelikož autoři této studie uvádí něco jiného a jedná se opět o modelovou studii: "Brauner et al. shromáždili a připravili data ze 41 zemí jako vstup do modelu pro identifikaci jednotlivých nefarmaceutických intervencí, ... Nicméně, vzhledem k limitacím vyplývajícím z observačních studií, by však naše odhady neměly být považovány za konečné, ale spíše za příspěvek k různým souborům důkazů, spolu s dalšími retrospektivními studiemi, simulačními studiemi a experimentálními pokusy."
Této i předchozím studiím v MO dále odporují tyto studie:
--> Cílem modelové studie z 15. září 2020 (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3588) bylo replikovat a analyzovat informace dostupné politickým činitelům ve Spojeném království, když bylo v březnu 2020 ve Spojeném království přijato rozhodnutí o uzávěrce. Zjištění: "Tabulka 3 rovněž ilustruje kontraproduktivní výsledek, že přidání zavírání škol do scénáře s izolací případů, domácí karanténou a se společenskými rozestupy u lidí starších než 70 let by zvýšilo celkový počet úmrtí v celé simulaci. Navíc ukazuje, že společenské rozestupy u osob starších 70 let by byly účinnější než celospolečenské rozestupy... Podobně, při projekci celospolečenských rozestupů byl snížen počet případů, ale zvýšil se celkový počet úmrtí ve srovnání při projekci společenských rozestupů pouze nad 70 let. Bereme na vědomí, že při hodnocení dopadu zavírání škol se političtí poradci Spojeného království soustředili na snížení celkového počtu případů, a nikoli počtu úmrtí.17"
--> Modelová studie (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.09.20210146v3.full-text): "Zjistili jsme, že stoosmdesátidenní povinná izolace zdravých <60 (tj. uzavřené školy a pracoviště) vyprodukuje více celkových úmrtí, pokud je datum očkování později než (Madrid: 23. února 2021; Katalánsko: 28. prosince 2020; Brusel 25. dubna 2021; Paříž : 14. ledna 2021; Londýn: 22. ledna 2021)... jednotlivec má právo vyhnout se povinné izolaci během epidemií (SARS-CoV-2 nebo jakýkoli jiný)..."
--> Z 15. září 2020: "Sužovanou vládu Běloruska covid-19 nevyvedl z míry. Prezident Aleksander Lukašenko, který je u moci od roku 1994, jednoznačně popřel závažnost pandemie, odmítl uvalit uzávěrku, zavřít školy nebo zrušit hromadné akce, jako je běloruská fotbalová liga nebo přehlídka Dne vítězství. Přesto je úmrtnost v zemi jednou z nejnižších v Evropě - jen něco málo přes 700 z 9,5 milionu obyvatel s více než 73 000 potvrzenými případy... Ačkoli nízký počet úmrtí je povzbudivý, někteří odborníci se obávají, že mnoho úmrtí souvisejících s koronaviry je registrováno jako případy pneumonie - údaje OSN ukazují rozdíl 5605 mezi dubnem a červnem 2019 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020.11"
(https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3543)
--> 18. března 2021: "Role škol na přenos SARS-CoV-2 a vliv zavírání škol na prevalenci zůstávají nejisté... Během první vlny pandemie ve Velké Británii nebyl život s dětmi v jakémkoli věku spojen se zvýšeným rizikem závažných důsledků covid-19 ve srovnání s životem bez dětí.
Absolutní zvýšení rizika infekce SARS-CoV-2 a hospitalizace související s covid-19 u dospělých žijících s dětmi bylo ve druhé vlně malé."
(https://www.bmj.com/content/372/bmj.n628)

3. tvrzení v MO: "Významný přínos screeningu (testování dvakrát týdně při týdenních rotacích) potvrzuje i studie modelující provoz školy z USA.1"

Studie v 3. tvrzení MO (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.22.21250282v2.full-text) opět nic nepotvrzuje, jedná se o modelovou studii: "Náš model NAZNAČUJE, že rozdělení studentů na kohorty, které navštěvují školu osobně podle střídavých rozvrhů, může být účinnou strategií pro zmírnění rizika... Účelem tohoto modelu je poskytnout nástroj pro simulaci scénářů, který při společném použití s dalšími důvěryhodnými zdroji informací a dat může pomoci při rozhodování o zásadách pro znovu otevření školy... Stejně jako všechny epidemiologické modely i náš představuje zjednodušení složitého, vysoce proměnlivého světa. Náš model je postaven na řadě předpokladů a parametrů; Do té míry, že přesně neodráží skutečný svět, model bude neúčinný dokonce při předpovídání rozsahu možných výsledků."

Další studie:
"Přísnost opatření uspořádaných k boji s pandemií, včetně uzávěrek, se nezdála být spojena s mírou úmrtí... Vrozené faktory předurčily úmrtnost Covidu-19: jejich pochopení může zlepšit preventivní strategie zvýšením odolnosti populace prostřednictvím lepší fyzické zdatnosti a imunity."
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full)
"A konečně, vládní akce, jako je uzavírání hranic, nejtvrdší opatření a vysoká míra testování na COVID-19, nebyly spojeny se statisticky významným snížením počtu kritických případů nebo celkové úmrtnosti."
(https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/1.-LANCET-LOCKDOWN-NO-MORTALITY-BENEFIT-A-country-level-analysis-measuring-the-impact-of-government-actions.pdf)
"Ukazuje se, že podobný vzorec - prudký nárůst infekcí, který dosahuje vrcholu v šestém týdnu a klesá od osmého týdne - je společný pro všechny země, ve kterých byla nemoc objevena, bez ohledu na jejich následná opatření..."
(https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/11/6.-PREPRINT-LOCKDOWN-ADDED-LITTLE-OR-NOTHING-PROF-BEN-ISRAEL.pdf)
"Ukazujeme také, že sousední země uplatňující méně přísná omezení pohybu (na rozdíl od policejně kontrolovaného pobytu ve svém domově) měly velmi podobný časový vývoj epidemie."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1.full-text)
19. července 2008: "Snížení rizika vystavení každého člena komunity patogenu má doprovodný účinek, který spočívá ve zvýšení průměrného věku, ve kterém se infekce vyskytují. U patogenů, které způsobují vyšší morbiditu ve vyšším věku, opatření, která snižují, ale nevylučují expozici, mohou paradoxně zvýšit počet případů závažného onemocnění přesunutím zátěže infekce na starší jedince."
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652751/)
"Srovnání týdenní úmrtnosti ve 24 evropských zemích v tomto dokumentu naznačují, že přísnější opatření nebyla spojena s nižší úmrtností. Jinými slovy, uzávěrky nefungovaly podle plánu."
(https://academic.oup.com/cesifo/advance-article/doi/10.1093/cesifo/ifab003/6199605)
29. července 2020: "I ty nejhorší z rozvojových zemí - skupina zemí v rovníkové Latinské Americe - zaznamenaly nízkou celkovou úmrtnost oproti rozvojovým zemím."
(https://pandata.org/wp-content/uploads/2020/07/Exploring-inter-country-variation.pdf)
"Grafika neodhaluje žádný vztah na úrovni přísnosti vzhledem k úmrtnosti, ale nachází jasný vztah mezi přísností a nezaměstnaností."
(https://wallethub.com/edu/states-coronavirus-restrictions/73818)
"Tchaj-wan nezavedl uzávěrku. Široce tam netestovali. A přesto měli nejnižší počet úmrtí na milion ze všech zalidněných zemí na světě. Měli 0.3 úmrtí na milion a jsou na 189. místě na světě."
(https://www.aier.org/article/the-mystery-of-taiwan/)
"Uzávěrky nesnižují počet úmrtí Covid-19."
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00779954.2020.1844786)
"Zatímco všední moudrost doposud spočívala v tom, že uzávěrky byly úspěšné (mírně až velkolepě), my nenacházíme jedinný důkaz podporující toto tvrzení."
(http://ssbhalla.org/wp-content/uploads/2020/10/Lockdowns-Closures-vs.-COVID19-Covid-Wins-Nov-4.pdf)
"S našimi výsledky jsme v ~ 98% všech srovnání po epidemiologických týdnech 9 až 34 nebyli schopni vysvětlit, zda je úmrtnost COVIDu-19 snížena pobytem doma."
(https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1)


David Petrásek

Rozhodnutí okresního soudu ve Weimaru

2021-04-14 19:59:57

I. Ředitelům a učitelům škol dětí A, narozených dne ... a B, narozených ..., jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení škol se zakazuje nařídit nebo předepsat těmto a všem ostatním dětem a žákům vyučovaným na těchto školách následující:
1. nosit obličejové masky všeho druhu ve třídě a v prostorách školy a to zejména ty, které zakrývají ústa a nos; tedy chirurgická maska a maska FFP2 nebo jiné.
2. udržovat minimální vzdálenost mezi sebou navzájem nebo k jiným osobám, která přesahuje to, co bylo obvyklé před rokem 2020.
3. účastnit se rychlotestů k určení viru SARS-CoV-2.
II. Ředitelům a učitelům škol pro děti A, narozené dne ... a B, narozené ..., jmenovitě státní školy X, Weimar a státní základní školy Y, Weimar, stejně jako nadřízeným vedení těchto škol se nařizuje aby pokračovala výuka těchto dvou a i všech ostatních dětí a žáků, kteří jsou na těchto školách vyučováni.
III. Od soudních nákladů se upouští. Zúčastněné děti nenesou žádné náklady. Zúčastněné strany nesou své mimosoudní náklady samy.
IV. Je nařízena okamžitá účinnost rozhodnutí.

(https://www.docdroid.net/NClmHr3/amtsgericht-weimar-9-f-148-21-eao-beschluss-anonym-2021-04-08-pdf, https://www.facebook.com/petrrobejsek/posts/305783834249974 )


David Petrásek

Texas

2021-04-07 17:13:34

Guvernér Greg Abbot 2. března 2021 vydal výkonné nařízení platné pro okresy, které se nenachází v oblasti s vysokým počtem hospitalizací s tím, že ani jeden časový záznam z vládního webu během posledních týdnů neukazoval žádné oblasti s vysokým počtem hospitalizací.
Toto nařízení zrušilo veškeré provozní limity související s COVIDem-19 a to pro všechny podniky či zařízení. Zároveň s tím byla zrušena povinnost nosit obličejové masky.
Od 2. března tam také klesá počet nových případů a úmrtí:
deaths.png
cases.png
(https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://web.archive.org/web/20210310055631/https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://web.archive.org/web/20210311041340/https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://web.archive.org/web/20210316015412/https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://web.archive.org/web/20210327143535/https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://web.archive.org/web/20210403041353/https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://web.archive.org/web/20210405184615/https://www.dshs.texas.gov/GA34/, https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/texas/)


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...