Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Vakcína Pfizer

2021-10-30 16:40:44

Lékař a výzkumník Richard M. Fleming, PhD, MD, JD a neurobiolog v Japonska Kevin W. McCairn, PhD pod mikroskopem zanalyzovali k čemu dojde pokud se k lidské krvi přidá vakcína od Pfizeru

Výsledek jejich pozorování:

 • vakcína obsahuje značné množství nečistot, které porušují akceptovatelné standardy odpovědnosti za produkt a zcela určitě nesplňují očekávanou bezpečnost produktu schváleného FDA pro aplikaci lidem nehledě na to, zda jde o schválení pro nouzové použití (EUA) nebo úplné schválení.
 • potom co, byly červené krvinky vystaveny vakcíně:
        - ztratily schopnost vázat kyslík
        - již po 1 minutě se začaly shlukovat/srážet (začátek trombotické zánětlivé reakce)
 • vakcína neobsahuje: grafén, mikročipy ani neznámé formy života.

Na konci vyzývají FDA a další vědce, aby replikovali tento experiment a požadují pozastavení očkovacího programu a stažení vakcín z trhu, dokud se neprokáže, že tyto 3 problémy byly odstraněny.

Richard M. Fleming: "Je povinnost FDA je ochránit veřejnost, což se nestalo - selhali v tom. Poskytli dokumentaci pro EUA a přitom tento dokument ukazoval, že tato vakcína statisticky neposkytuje žádné výhody co se týče počtu případů nebo úmrtí."

Přednáška s video ukázkami: https://www.flemingmethod.com/the-pfizer-vaccine-blood


David Petrásek

Kontrolovaný experiment s maskami z Bangladéže

2021-10-29 17:43:29

Sledoval se vliv masek na výskyt protilátek proti COVIDu-19 u lidí, jenž zaznamenali příznaky COVIDU-19.
Bylo zjištěno, že chirurgické masky nošené lidmi v populaci měly vliv až 35% na snížení přítomnosti příznaků u lidí s protilátkami starších 60 let. U věkové skupiny 50 - 60 let šlo o snížení o 23% a ve skupině pod 50 let nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl.
Celkem nosilo masky 42% lidí v testované populaci a autoři studie se domnívají, že pokud by téměř všichni v populaci nosili masky, výsledný účinek masek by byl ještě několikrát vyšší.

Dále uvádí, že: "Zadruhé, protože je mnohem pravděpodobnější, že lidé s příznaky budou séropozitivní, dosažení výsledku vyžadovalo provést řádově méně nákladných krevních testů."

(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9069, https://www.poverty-action.org/publication/impact-community-masking-covid-19-cluster-randomized-trial-bangladesh)


David Petrásek

Dr. Peter McCullough o vakcínách

2021-10-27 16:29:53

"Témeř 16 tisíc Američanů zemřelo poté, co si vzali vakcínu. [data z 24. září 2021] To je astronomické číslo - to se nikdy od počátku moderního dohledu nad léčivy nestalo."
"Máme téměř 21 tisíc Američanů, kteří jsou nadosmrti postižení - to nám říká CDC."
"50% všech úmrtí nastává během 48 hodin po aplikaci a k 80% všech úmrtí se odehraje během jednoho týdne po aplikaci. Není to rozstříštěné v průběhu času, toto velice dobře časově souvisí s vakcínou a zahrnuje to i některá úmrtí, ke kterým dochází přímo ve vakcinačním centru."
"Podle analýzy z Londýna od týmu McLachlanové v 86% všech případů neexistovalo jiné vysvětlení úmrtí, než úmrtí způsobené vakcínou."
(https://www.researchgate.net/publication/352837543_Analysis_of_COVID-19_vaccine_death_reports_from_the_Vaccine_Adverse_Events_Reporting_System_VAERS_Database_Interim_Results_and_Analysis)
"Vakcíny mohou poškodit srdce dětí, jde o myokarditidu a v tato studie byla publikována Univerzitou v Kalifornii a tato studie používá několik zdrojů dat a je to velice dobrá analýza myokarditidy a co zjistila, bylo, že v 86% všech případů, když je srdce poškozeno, a již bylo zaznamenáno takových 6000 případů, tak tito mladí lidé v 86% všech případů vyžadují hospitalizaci. Mají silné bolesti na hrudi, odchylky EKG, zvýšený troponin, sníženou schopnost srdce pumpovat krev a někdy i předčasné srdeční selhání ... a dále zjistila, že tyto vakcínou vyvolané myokarditidy, které vyžadovaly hospitalizaci, se u mladých lidí objevují mnohem častěji než hospitalizace s COVIDem-19."

Přímo ze studie: "U chlapců ve věku 12–15 let bez zdravotních komorbidit, kteří dostali druhou očkovací dávku mRNA, je riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (CAE) 3.7 až 6.1krát vyšší než riziko toho, že budou během dalších 120dnů hospitalizováni v souvislosti s COVIDem-19 a 2.6–4.3krát vyšší riziko hospitalizace během dalších 7 dnů."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1)

"Říkám vám, že očkovaní mohou mít v ústech i v nose stejné množství viru jako neočkovaní...takže ta představa, že někdo by se měl naočkovat, aby ochránil druhé, je v této chvíli zcela mylná a není nic, co by tu představu podpořilo."
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v2.full-text, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v5.full-text)

Celá přednáška:

https://odysee.com/@walt3k:4/-McCullough-at-Brartlesville-Community-Center:c
https://www.bitchute.com/video/o1v4SIiW0kgn/


David Petrásek

Účinnost testů

2021-10-21 11:48:41

Analýza výsledků testů 162 457 osob v německém městě Münster:
"Asymptomatičtí jedinci s pozitivními výsledky RT-PCR testu mají vyšší hodnoty Ct a nižší pravděpodobnost, že budou infekční než symptomatičtí jedinci s pozitivními výsledky."
"Na základě našich zjištění je nepravděpodobné, že by více než polovina jedinců s pozitivními výsledky testů PCR byla infekční, pozitivita testu RT-PCR by neměla být považována za přesný ukazatel výskytu infekce SARS-CoV-2."
"Pouze 40,6% pozitivních testů vykazovalo hodnoty Ct nižší než 25, což naznačuje pravděpodobnost, že byla osoba infekční (Tabulka 1). V malé skupině jedinců, pro které byly k dispozici klinické informace, měli symptomatičtí jedinci výrazně nižší průměrnou hodnotu Ct 25,5 ve srovnání s asymptomatickými jedinci, kteří vykazovali průměrnou hodnotu Ct 29,6."
(https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00265-6/fulltext#tbl0001)

"To naznačuje, že v 50 - 75% všech případů, kdy je jedinec PCR pozitivní, je pravděpodobné, že nebude infekční."
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext)

Ve vyhodnocení celoplošného antigenního testování v Liverpoolu se odhaduje, že díky tomu došlo k malému, ale nevýznamnému snížení hospitalizací.
(https://www.gov.uk/government/publications/liverpool-coronavirus-covid-19-community-testing-pilot-full-evaluation-report-summary/liverpool-coronavirus-covid-19-community-testing-pilot-full-evaluation-report-summary)


David Petrásek

Nárůsty případů COVID-19 nesouvisejí s proočkovaností v 68 zemích a 2947 krajích ve Spojených státech (korespondenční článek)

2021-10-07 17:38:36

"Na úrovni států se zdá, že neexistuje žádný rozpoznatelný vztah mezi procentem plně naočkované populace a mezi novými případy COVIDu-19 za posledních 7 dní (obr. 1). Trend ve skutečnosti naznačuje okrajově pozitivní asociaci tak, že země s vyšším procentem plně proočkované populace mají vyšší počet případů COVID-19 na 1 milion lidí. Zejména Izrael s více než 60% naočkované populace měl nejvyšší počet případů COVID-19 na 1 milion lidí za posledních 7 dní. Nedostatek smysluplné souvislosti mezi procenty plně naočkované populace a novými případy COVID-19 je dále doložen například srovnáním Islandu a Portugalska. Obě země mají své populace více než ze 75% plně pročkované a mají více případů COVID-19 na 1 milion lidí než země jako Vietnam a Jižní Afrika, kde je přibližně 10% jejich populace plně proočkováno."

(https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7)


David Petrásek

pan profesor Konvalinka se pokusil obhájit testování bezpříznakových lidí na Covid-19

2021-10-04 20:40:29

https://manipulatori.cz/poznamka-k-bezpriznakovym-pozitivnim-testum/

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.: "Rutinně se testuje proti hepatitidě typu C, což je další choroba, probíhající u většiny lidí takřka bez příznaků"

Reakce:
>> DOBROVOLNOST
Mimo dobrovolné dárce krve není k preventivnímu testování na HCV nikdo nucen a pokud ho odmítne, tak není diskriminován:
Ministerstvo záležitostí veteránů USA (VA): "Testování na hepatitidu C se doporučuje u všech dospělých 18-79. Testování je dobrovolné. Je to rozhodnutí, které Vy a váš poskytovatel můžete udělat společně. Odmítnutí testu na hepatitidu C Vám nezabrání získat další lékařskou péči ve VA."
Ministerstvo zdravotnictví státu New York: "Zákon nařizuje pouze nabídku možnosti screeningového testování na hepatitidu C, nikoli samotné testování. Pokud však osoba nabídku přijme, ..."
Proto americká CDC pouze "doporučuje screening na hepatitidu C alespoň jednou za život u všech dospělých ve věku 18 let a starších, s výjimkou oblastí, kde je výskyt infekce HCV nižší než 0.1%." Stanovení výskytu (prevalence) podle CDC: "Při neexistenci existujících údajů o prevalenci hepatitidy C by měli poskytovatelé zdravotní péče zahájit univerzální screening na hepatitidu C, dokud nezjistí, že prevalence pozitivity HCV RNA v jejich populaci je nižší než 0.1%, v tomto okamžiku již univerzální screening není výslovně doporučován, ale může k němu dojít po uvážení poskytovatele."

>> EXISTENCE OHROŽENÉ SKUPINY
Jedinci náchylní na HCV jsou hlavně lidé, kteří si v minulosti píchali drogy a sdíleli jehly a stříkačky. Pravidelné testování narkomanů doporučuje WHO.
Publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost uvádí, že: "Účinné strategie EU v oblasti veřejného zdraví v boji proti HCV infekci a její dlouhodobé důsledky musí být primárně zaměřeny na lidi, kteří injekčně užívají drogy a ty kteří získali HCV injekcí."


prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.: "Možná by bylo dobré si vzpomenout, že k dnešnímu dni zemřelo na celém světě kolem třiceti milionů lidí na nemoc známou pod zkratkou AIDS, kterou způsobuje retrovirus pojmenovaný HIV. Ti lidé mnoho měsíců, někdy i několik let nemají vůbec žádné příznaky, ale jsou infekční a mohou tu smrtelnou chorobu dál šířit."

Reakce:
Možná by bylo dobré si připomenout, že tyto miliony lidí zemřeli převážně proto, že se jednalo o drogově závislé, tedy o lidi, kteří mnoho měsíců, někdy i několik let, si aplikací toxických látek zdevastovali imunitu a potom umírali na oportunní infekce. To do hloubky zachycuje dokumentární film Stephena Allena - 'HIV=AIDS - Fakt nebo podvod?' z roku 1996 (https://www.bitchute.com/video/jlOYVDKb5Edm/). Film obsahuje výpovědi vědců, kteří došli k závěru, že to, co se nazývá jako "AIDS", bylo výsledkem užívání drog (např. heroinu) a také výsledkem vedlejších účinků retrovirotika zidovudinu (AZT).
Prof. Luc Montagnier (objevitel viru HIV): "... všichni můžeme být mnohokrát vystaveni viru HIV, bez toho aniž bysme zažili chronickou infekci. Náš imunitní systém se dokáže zbavit viru během několika týdnů, pokud je imunitní systém v dobrém stavu.
(https://www.youtube.com/watch?v=XSSpoFq7uhM)

Zdroje:
https://www.hepatitis.va.gov/products/hepatitisC-factsheets.asp
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/hepatitis/hepatitis_c/rapid_antibody_testing/faqs.htm
https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/guidelinesc.htm
https://www.wikiskripta.eu/w/Hepatitida_C
https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-020-00306-1
https://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/hepatitis-c-among-drug-users-in-europe_en


David Petrásek

Povinné nošení masek a jejich účinnost při potlačení COVIDu-19 v USA

2021-10-02 22:06:20

(předtisk studie z 25. května 2021, nyní aktualizovaný k datu 7. srpna 2021)

"Závěry: Nezaznamenali jsme souvislost mezi mandáty masek nebo používáním masek a sníženým šířením COVIDu-19 v USA."

"Výsledky: Mandáty masek, které byly zavedeny dříve, nebyly spojeny s celkově nižším počtem případů nebo s nižší maximální rychlostí růstu případů."

"Existuje inferenční [vzniklý usuzováním či odvozováním], ale nikoli demostrovatelný důkaz toho, že masky snižují přenos SARS-CoV-2. Zvířecí modely (29), malé případové studie (6) a růstové křivky pro státy pouze s mandátem (16) naznačují, že účinnost masky se s použitím masky zvyšuje (11). My jsme však nezaznamenali nižší míry růstu v rozsahu dodržování při maximálním růstu v období podzim-zima (45–83% mezi Jižní Dakotou a Massachusetts během maxim) (17), když byly míry růstu vysoké."

"Vyhodnocovali jsme, zda mandáty masek a dodržování těchto mandátů v USA předpovídají celostátní nárůst COVIDu-19 během druhé a třetí vlny infekce (1. června 2020 - 1. března 2021). Při kontrole načasování infekční vlny pomocí logaritmických a lineárních modelů relativního růstu jsme zjistili omezenou souvislost mezi růstem případů COVIDu-19 a mandáty masek nebo jejich používáním před 1. říjnem 2020 a žádnou souvislost během následující a největší třetí vlny. Tato zjištění nepodporují hypotézu, že celostátní mandáty a hojnější používání masek zpomalují šíření COVIDu-19."

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.18.21257385v2.full-text)


David Petrásek

Mimořádné opatření z 30. července 2021

2021-08-01 20:26:04

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf

Tvrzení v MO: "...za kritickou úroveň proočkovanosti považuje minimálně 80 % u pracovníků v sociálních službách a minimálně 90% u klientů/residentů zařízení poskytovatelů sociálních služeb..."

--> Ministr zapomněl dodat, že vládní článek Spojeného království uvádí, že tyto údaje pochází z modelové analýzy, která tedy pouze jen odhaduje. Dále článek uvádí, že: "Vakcína sama o sobě není řešením, ..." (https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/social-care-working-group-consensus-statement-march-2021)

Toto MO stále obsahuje neozdrojované tvrzení z předešlého MO: "V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu... " (rozebráno v předešlém oznámení zde v petici ze dne 8. července 2021)

Tvrzení v MO: "Po zvážení různých odhadů dospěli k závěru, že 20 dní po zavedení povinné ochrany dýchacích cest se počet nových infekcí snížil přibližně o 45 %."

--> Jde o studii z Německa z roku 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768737/), která použila takzvanou "umělou kontrolní metodu", která se používá k získání odhadu, co by se stalo s léčenou skupinou, kdyby tato skupina nebyla léčena. Ministr ani autoři studie nezmínili, že počet případů začal v Německu klesat již 2. dubna (https://ourworldindata.org/coronavirus/country/germany) - tedy 4 dny před zavedením povinného nošení masek v prvním regionu Německa.

Tvrzení v MO: "Na základě variability v zavedení povinné ochrany autoři zjistili, že povinnost použití ochrany je spojena s 22% týdenním snížením počtu nových případů covid-19 ve srovnání s obdobím absence této povinnosti."

--> Ministr a autoři studie také zapoměli dodat, že počet případů v Ontariu začal klesat již v polovině dubna a povinnost masek ve vnitřních prostorách byla zavedena až 12. června 2020. Navzdory zavádění těchto opatření začal počet případů v Ontariu opět nárůstat ještě na začátku srpna 2020 - tedy ještě v době, kdy se opatření zaváděla a tento nárůst potom následně nabíral na tempu. Autoři studie i ministr by měli doplnit, že následný nárůst případů také souvisel s opatřeními.
ontario.png(https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=trends)


David Petrásek

Databáze sledující vliv opatření na výskyt infekce mezi studenty a zaměstnanci škol v USA

2021-07-15 22:36:18

Data se začala shromažďovat v srpnu 2020 a nerozlišovalo se, zda daní jedinci nabyli infekci ve škole nebo mimo školu a školy mohly zavést více opatření současně. Tato data naznačují, že opatření ve školách měla opačný efekt, než se od nich očekávalo:

--> masky - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když byly masky vyžadovány, nehledě na četnost výskytu infekce v komunitě (nízký, častý, vysoký)

--> rozestupy - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když byly rozestupy vyžadovány (pouze s vyjímkou zaměstnanců školy při vysovém výskytu infekce v komunitě, kdy rozestup 3 stop znamenal více infekce než žádný rozestup a rozestup 6 stop se pohyboval mezi těmito dvěma stavy)

--> větrání - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když docházelo k větší výměně vzduchu, nehledě na četnost výskytu infekce v komunitě

--> distanční výuka - výskyt infekce byl vždy vyšší u studentů i zaměstnanců, když méně osob bylo fyzicky přítomno při výuce (pouze s vyjímkou zaměstnanců školy při nízkém výskytu infekce v komunitě, kdy ve stavu úplné distanční výuky bylo evidováno o jeden případ na 100 000 obyvatel méně než během úplné fyzické docházky)

(https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_ffb4dc52-5543-46b2-8126-2b7229fd1b17)


David Petrásek

V USA bylo během jednoho týdne evidováno více úmrtí po vakcíně než úmrtí na COVID-19

2021-07-14 12:01:58

David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...