Požadujeme realizaci 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, aby tak Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení.

Kontaktujte autora petice

Petice WHC UNESCO: Podepište se laskavě na Petiční arch a pošlete nám jej naskenovaný

2020-07-09 17:30:20

Vážení petenti

Chystáme Petici k předání adresátům. Prosíme Vás proto o tuto spolupráci:

Podepište se laskavě na Petiční arch a pošlete nám jej naskenovaný na soip.praha4@seznam.cz nebo v písemné podobě na SOIP Praha 4, spolek, Bartákova 1108/38, 140 00 Praha 4 - Krč.

Pro více podpisů Petice, nechte laskavě Petiční arch podepsat ve svém okolí.

Plný text Petice naleznete v příloze e-mailu nebo na https://www.petice.com/doporuceni-unesco-praha.Podpisový_arch_k_PETICI_na_podporu_20_doporučení_ze_Zprávy_mise_WHC_UNESCO_a_ICOMOS_pro_Prahu_v1.1_-_List_1_002_001_1.jpg

Příspěvek na organizace Petice shromažďujeme na běžném účtu 2401296921/2010, transparentním účtu 2801772894/2010, Fio banky, variabilní symbol 200709, do textové zprávy uveďte jméno, adresu.

Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc!

Za Petiční výbor

Administrátor Petice SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz, +420603447140, Vít Janoušek


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Petice WHC UNESCO: pozvánka na Facebookové stránky a k podpisu souvisejících peticí, informace o interpelaci v úterý 12.05.2020 během Zasedání MČ Prahy 1 v souvislosti s podpisem smlouvy

2020-05-24 17:14:09

Vážení petenti

Vzhledem k tomu, že doporučení D 08 se týká oblasti Masarykova nádraží, projektu Masaryk Centre 1 (Central Business District), podali jsme v úterý 12.05.2020 během Zasedání MČ Prahy 1 v souvislosti s podpisem smlouvy starostou Hejmou s CBD na základě usnesení Rady MČ Prahy 1 interpelaci ohledně nepřijatelných podmínek smlouvy

Naši interpelaci naleznete ZDE: https://drive.google.com/drive/folders/1Rts5tvnAXSPdEL5_bHbhSXs7RUYRInT_?usp=sharing

Podklady pro zasedání Zastupitelstva k tomuto bodu naleznete ZDE: https://drive.google.com/drive/folders/1nf1_4KvwEtOwrRkHYeOHSIRo8vWnnkG5?usp=sharing

Zveme Vás k podpisu peticí a navštivte a zaregistrujte se na stránkách pro ochranu památek Prahy:

* Podpořte 20 doporučení WHC UNESCO pro ochranu památek Prahy

https://www.petice.com/doporuceni-unesco-praha

https://www.facebook.com/Doporučení-WHC-Unesco-pro-Prahu-117702249954018/

* Změňte projekt Masaryk Centre (Central Business District)

https://e-petice.cz/petitions/zastavte-komercni-projekt-central-business-district-podle-zahy-hadid.html

https://www.facebook.com/groups/241408906516928/

* Změňte projekt Rezidence Park Kavčí Hory

https://www.petice.com/petice_proti_rpkh_1

https://www.petice.com/petice_proti_rpkh_2

https://www.facebook.com/groups/1372588176251472/

* Prohlédněte si "Přehled peticí prokazujících veřejný zájem na realizaci 20 doporučení spojené reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOS v Praze v březnu 2019 aktuálně mají v součtu 13230 podpisů (k 23.05.2020)":

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTA3h0rAka89h40AX2HjFTHsMEH4DTEtUQnyhfShGpAGjFqxF8rPjRBtCn-bsRnnvy_6M9A9zsbNpwt/pubhtml?gid=0&single=true

a podepište podle svého zájmu další související petice

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv souvisejících dotazů.

Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci!

Vít Janoušek, SOIP Praha 4, spolek

Administrátor Petice, soip.praha4@seznam.cz, +420603447140

Tuto informaci naleznete ZDE: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQXJYz2bXZ1ugdZE8pamvyc7pTPnE9URQCFADr523SNyY6Dqis6exiHFyEpuQbnFW1tp9mn9d6t-Euh/pub


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Výzva především pro petenty - občany Prahy 1: Přijďte si poslechnout o čem se bude zítra 19.05.2020 jednat na Zastupitelstvu Prahy 1 - ohledně Masaryk Centre 1 (Central Business District). Pomozte nám podat interpelaci a Petici!

2020-05-18 12:53:55

Dobrý den, vážení petenti 

Tato výzva platí především pro občany Prahy 1 - viz podmínky účasti veřejnosti na Zastupitelstvu Prahy 1.

Zítra na Zastupitelstvu Prahy 1 (https://www.praha1.cz/zastupitelstvo-mc-praha-1/ - svolání) bude přednesena v bodě 13 informace o: https://www.praha1.cz/masaryk-centre-praha-1-schvalila-dohodu-s-prague-cbd-s-rozsirenymi-zavazky-investora/ - této dohodě o "rozšířených" závazcích investora Masaryk Centre 1 (Central Business District):

Dohoda obsahuje další rozšíření závazků investora – společnosti Prague CBD:

 • Garance prostupnosti území a propojení s Prahou 8.
 • Podíl až 50 % bytové plochy v objektech další etapy projektu Masaryk Centre na území MČ Praha 1, včetně snahy o vytvoření dalších parkovacích stání v objektu pro rezidenty MČ Praha 1.
 • Zajištění služeb občanské vybavenosti (1. NP a část 2. NP), přístupných veřejnosti.
 • Minimalizace dopadu výstavby na okolí (podrobný plán organizace výstavby).
 • Podíl na revitalizaci ulic Havlíčkovy, V celnici a Hybernské (projektová příprava).
 • Přímý finanční podíl na revitalizaci ulice V celnici (10 mil. Kč).
 • Příspěvek 40 mil. Kč na realizaci platformy přestřešení Masarykova nádraží a vytvoření nové parkové plochy přístupné veřejnosti, a to s garancí, že tato částka v případě nerealizace platformy přestřešení připadne MČ Praha 1 a může být následně investována do revitalizace oblasti okolo Masarykova nádraží. 

Od nefunkčně absurdního návrhu objektu (tzv. "bílého psa", kterého si snad nepřál ani investor) se po "usilovném" vyjednávání návrh dostal do podoby základní funkční náplně běžného komerčního objektu v centru Prahy, vnější podoby sotva kosmeticky upravené, pro historické centrum nadále nepřijatelné a k závazkům, které jsou ve skutečnosti samozřejmou technickou a finanční součástí projektu (dost možná jen v objemu úprav okolí podle potřeb investora) a navíc jsou formulovány tak vágně, že výsledek vlastně ani není fixován. Je to tristní výsledek

Prosíme Vás (občany Prahy 1 především) proto o účast, pomoc a spolupráci na zítřejším Zastupitelstvu Prahy 1, kde budeme s kolegy podávat interpelaci a předávat Petice s požadavky na skutečnou úpravu a změnu objektu, aby Zastupitelstvo Prahy 1 a Rady Prahy 1 získaly podněty odpovídající Vaší účasti v Petici. 

Kontaktujte nás laskavě na tel. +420603447140 nebo odpovězte e-mailem, zda s Vaší účastí a podporou můžeme zítra v úterý 19.05.2020 během Zastupitelstva Prahy 1 počítat.

 

Děkuji Vám, Vít Janoušek,

SOIP Praha 4, spolek, +4206003447140

Administrátor Petice 

 

V odkazu (kliknout):

Dvě usnesení Rady MČ Praha 1 o doplnění podmínek smlouvy

Usnesení Rady HMP s Pentou - dohoda o spolupráci

Program Zastupitelstva Prahy 1

Podmínky aktivní účasti veřejnosti na Zastupitelstvu Prahy 1

Vydané Územní rozhodnutí


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

200517 Prosíme o pomoc a podporu pro získání více podpisů pod Peticí na podporu realizace 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, aby tak Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví

2020-05-17 12:05:32

Vážení petenti

Na podzim roku 2019 jste podepsali Petici na podporu realizace 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, aby tak Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení. V rámci 20 doporučení jsou zmíněny sporné projekty ke kterým veřejnost podepisuje  související Petice. Dohledali jsme již 10 peticí pro 8 doporučení z 20, které mají v součtu 13200 podpisů - jejich přehledný seznam je ZDE.

Požadavky peticí v přehledu souvisí s jednotlivými doporučeními mise. Součet podpisů prokazuje, že doporučení mise mají významnou podporou petentů, prokazující veřejný zájem na jejich realizaci. Doporučení mise vznikly na základě detailní znalosti lokální situace získané během oficiálních jednání mise v Praze v březnu 2019. Těchto oficiálních jednání mise se účastnilo za českou stranu přes 50 účastníků uvedených v seznamu účastníků v závěru zprávy mise.

Dnes v neděli 17.05.2020 končí nouzová situace. V této době developeři nemají na stavbách zahraniční dělníky a věnují se přípravě a projednávání staveb - vzniklo tak například Memorandum Nákladové nádraží Žižkov, bylo vydáno územní rozhodnutí Masaryk Centre (Central Business District). Očekáváme souběžné rychlé projednání dalších záměrů.

Považujeme proto za aktuální předat Petici, kterou jste podepsali, jejím adresátům. Nyní má 332 podpisů. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: "Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo ..." "... c) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou hlavního města Prahy nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občanů hlavního města Prahy, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, ..."

Na čvrtek 21.05.2020 je svoláno zasedání Zastupitelstva Prahy. Prosíme Vás proto o pomoc a podporu, abychom získali do čtvrtka 21.05.2020 1000 podpisů!

Prosíme proto navrhněte svým přátelům a známým na sociálních sítích a e-mailu, aby se k Petici připojli svým podpisem na adrese https://www.petice.com/doporuceni-unesco-praha.

Prosíme přispějte také na propagaci, prezentaci a administrativu předání Petice na běžný účet 2401296921/2010 nebo transparentní účet 2801772894/2010, variabilní symbol 0104 částkou kolem 300,- Kč.

Písemná verze petice s podpisovým archem ke stažení ve formátu .pdf souboru - je ZDE. Podepsaný arch předejte místnímu organizátorovi nebo adresujte administrátorovi petice: soip.praha4@seznam.cz, SOIP Praha 4, spolek, Bartákova 1108/38, 140 00 Praha 4 - Krč, +420603447140.

Děkujeme Vám za pomoc a podporu, aby památky Prahy byly ochráněny a Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení.

S přáním klidných a spokojených dní,
Vít Janoušek, SOIP Praha 4, spolek,
soip.praha4@seznam.cz,+420603447140
administrátor Petice


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

200304 Svazek Petic UNESCO prokazujících veřejný zájem na realizaci 20 doporučení spojené reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOS v Praze v březnu 2019 - má nyní již 6881 podpisů. (Od konce ledna přibylo kolem 700 podpisů.) Podepište Petice ve Sva

2020-03-05 08:54:42
Vážení petenti

200304 "Přehled Petic UNESCO" prokazujících veřejný zájem na realizaci 20 doporučení spojené reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOS v Praze v březnu 2019 - má nyní již 6881 podpisů.

(Od konce ledna přibylo kolem 700 podpisů.)

Podepište Petice v Přehledu. Tabulku Přehledu najdete ZDE (kliknout) a ZDE:

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTA3h0rAka89h40AX2HjFTHsMEH4DTEtUQnyhfShGpAGjFqxF8rPjRBtCn-bsRnnvy_6M9A9zsbNpwt/pubhtml?gid=0&single=true)

*** Podepište tyto petice, abychom naše přírodní bohatství a kulturní dědictví předali budoucím generacím ***

Přispějte na monitoring a prezentaci "Přehledu Petic UNESCO" drobnou částkou 100,- - 200,- Kč na běžný účet Fio Banky: 2401296921/2010 nebo transparentní účet Fio Banky: 2801772894/2010, variabilní symbol 0104

Děkujeme Vám,

za administraci Přehledu Petic

SOIP Praha 4, spolek, Vít Janoušek

+420603447140


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Pozvánka na přednášku a diskuzi ing. arch. Anny Vinklárkové: "Ochrana vs. rozvoj možné přístupy územního plánování k památkovým rezervacím a zónám"

2020-02-17 14:56:46

Dobrý den, vážení petenti

Přijměte pozvánku na přednášku ing. arch. Anny Vinklárkové, členky Domácí Rady Klubu Za Starou Prahu dne 17.02.2020 od 18 hodin.

Mimo Anninu přednášku můžeme v diskuzi krátce pohovořit o "Svazku Petic" prokazujících veřejný zájem obyvatel Prahy na realizaci 20 doporučení WHC UNESCO a ICOMOSu z března 2019.

Abchom mohli pro Vás administrovat a prezentovat petice, shromáždit podpisy v elektronické a písemné podobě a petice projednat s vedením Prahy prosíme Vás o příspěvek 200,- Kč na č.ú. 2401296921/2010, variabilní symbol 200217.

Děkujeme Vám, s pozdravem, Vít Janoušek, SOIP Praha 4, spolek - administrátor Petice

-----

84189333_491942064697564_1495127516451438592_n.jpg


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Vážení petenti, přijměte prosím pozvánku na debatu s ministryní Maláčovou a ekonomy Šatavou a Pavelkou na téma "Máme se bát o důchody", které jsme doplnili s Peticí souvisejícími dotazy

2020-02-06 15:50:40

Pozvánka ZDE: https://sites.google.com/view/pankracka-plan/v-vitejte-na-nasem-webu#h.p_MCd3MvGKn8jD

Naše otázky:
1) Zúčastníte se debaty 06.02.2020?
2) Bude stačit důchod na život v Praze?
3) Vystěhuje výstavba "Pankráckých horizontů" v "investičním trojúhelníku" na Pankráci, Olbrachtově a Budějovické místní "důchodce" z Prahy?

Vyplňte webový on-line formulář: https://forms.gle/HarsFfRnZbugXRPp7

 

Pozvánka_ČSSD_Maláčová_83710695_3179096645451988_6319134586026590208_o.jpg


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Vážení petenti přijměte, prosím, oznámení o změně termínu veřejné besedy s ministrem kultury Zaorálkem na nadcházející středu 11.12.2019, od 18 hodin, Hvězdova 19, Praha 4 - Pankrác

2019-12-06 16:22:33

Vážení petenti

přijměte, prosím, oznámení o změně termínu veřejné besedy s ministrem kultury Zaorálkem na nadcházející středu 11.12.2019, od 18 hodin, Hvězdova 19, Praha 4 - Pankrác

191204 POZVÁNKA pro sousedy ze všech 25 plánovaných míst hladin věží mrakodrapů v Praze (viz tabulka z MPP) NA VEŘEJNOU DEBATU: "POTŘEBUJEME V PRAZE MRAKODRAPY?" S MINISTREM ZAORÁLKEM, NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA HLAVÁČKEM, GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU NPÚ GORYCZKOVOU -> PŘÍŠTÍ STŘEDU 11.12.2019 OD 18 HODIN, PRAHA 4, PANKRÁC, HVĚZDOVA 19.

Prosíme, sdílejte pozvánku, komu by ho to zajímalo a přijde.

Za Petiční výbor

Ing. Vít Janoušek, administrátor Petice, SOIP Praha 4, spolek

mda_mrakodrapy_a4_web.jpgPZ_7_Tabulková_část_-_224___Místa_hladin_věží_-_zvýrazněno_001.jpg191205_Leták_VD_s_min_Zaorálkem_001.jpg


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Pozvánka na besedu s ministrem kultury Zaorálkem ve středu 20.11.2019, 17 hodin, na Pankráci

2019-11-20 06:25:55

Vážení petenti Petice na podporu 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu

Přijměte v příloze pozvánku na besedu s ministrem kultury Zaorálkem ve středu 20.11.2019, po 17 hodině, na Pankráci o krocích k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí Hory nebude pokračovat.ve smyslu doporučení WHC UNESCO a ICOMOSu:
 
V souvislosti s rozvojem výškových budov na Pankrácké pláni v panoramatu z Pražského hradu:

D 11: V souladu s doporučením z roku 2008 by nové nebo náhradní budovy uvnitř tzv. pentagonu neměly přesáhnout výšku 60–70 m.

D 12: Mimo tzv. pentagon by na Pankrácké pláni neměla být povolena výstavba budov vyšších než je obecně výška budov v okolí a výškové omezení by mělo být příslušným způsobem upraveno i ve vznikajícím návrhu pražského metropolitního plánu. Stát by měl také podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí hory nebude pokračovat.

Další dotazy: Jak bude realizováno všech 20 doporučení? Jaký dopad budou mít na návrh Metropolitního plánu Prahy, Stavební zákon, pražskou stavební legislativu?

Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. 

Prosíme Vás, abyste pozvánku laskavě vyvěsili ve Vašem domě nebo roznesli do schránek!

Prosíme, potvrďte nám účast e-mailem!

Na místě budeme podepisovat písemné verze Petic, připojení k interpelacím a dopis ministrovi, pokud by nedorazil.
 
Besedu organizuje ZO ČSSD Prahy 4 ve svém sídle na Pankráci.
 
Děkujeme Vám a těšíme se na setkání s Vámi
Vít Janoušek, administrátor Petice
 
191117_POZVÁNKA_na_20.11_.2019_001_malá_.jpg

Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz

Dvě občanské interpelace a dvě Petice na podporu 20 doporučení WHC UNESCO a ICOMOSu z toho 2. ohledně výstavby na Pankrácké pláni

2019-11-16 14:34:49

Vážení petenti

Aby Vaše podpisy pod Peticí byly co nejúčelnější a nejúčinnější, podali jsme do pořadu 11. zasedání Zastupitelstva Prahy ve čtvrtek 14.11.2019 dvě občanské interpelace obsahující konkrétní požadavky na zapracování doporučení a zaujetí stanoviska ke každému ze 20 doporučení a na revokaci (změnu) usnesení Výborů a Komisí ohledně RPKH podle těchto 2 doporučení z 20:

V souvislosti s rozvojem výškových budov na Pankrácké pláni v panoramatu z Pražského hradu:

D 11: V souladu s doporučením z roku 2008 by nové nebo náhradní budovy uvnitř tzv. pentagonu neměly přesáhnout výšku 60–70 m.

D 12: Mimo tzv. pentagon by na Pankrácké pláni neměla být povolena výstavba budov vyšších než je obecně výška budov v okolí a výškové omezení by mělo být příslušným způsobem upraveno i ve vznikajícím návrhu pražského metropolitního plánu. Stát by měl také podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí hory nebude pokračovat.

Podpisy pod oběma Peticemi jsou tedy prostřednictvím obou občanských interpelací promítnuty do konkrétních požadavků pro realizaci petičních požadavků:

1. Petice na podporu realizace 20 doporučení WHC UNESCO a ICOMOSu - přečíst ZDEhttps://www.petice.com/doporuceni-unesco-praha

1. Občanská interpelace s požadavkem zaujmout stanovisko ke každému doporučení jednotlivě - přečíst ZDE

2. Petice proti realizaci záměru RPKH - přečíst ZDEhttps://www.petice.com/petice_proti_rpkh_2

2. Občanská interpelace s požadavkem zapracovat 2 z 20 doporučení týkajících se výškových budov na Pankrácké pláni - přečíst ZDE

Prosíme: Požádejte svoje kolegy, přátele a známé o podpis obou Petic - děláme vše pro to, aby Vaše podpisy měly efektivní účinek.

Děkujeme Vám, za Petiční výbor

Vít Janoušek, pověřený člen Petičního výboru, administrátor Petice

Místopředseda Rady SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz, +420603447140


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.czSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

 • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
 • Spojte se s přáteli
  1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
  2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
  3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...