Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by poškodil životní prostředí a zdraví obyvatel Pankráce i panorama Prahy

2. Petice proti realizaci projektu OS "Rezidence Park Kavčí Hory"

Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by poškodil životní prostředí a zdraví obyvatel Pankráce i panorama Prahy

(navazuje na 1. Petici proti "Rezidenci Park Kavčí Hory" s 3.272 podpisy)

Důvody PROČ PODEPSAT: stručně, podrobně, sousedů kteří již podepsali, co jsme zařídili a co je nového

Rezidence_Park_Kavčí_hory_-_snímek_3D_modelu.jpg

Komentář k vizualizaci není součástí petičních požadavků:

a) Ano, ten malý čtverec uprostřed dole skutečně je naše oblíbené "Café Na půl cesty", vedle kterého se má tyčit 68 metrová věž RPKH. Nelíbí se Vám to? Podepište tuto petici !

b) Fotogalerie dalších úžasných vizualizací RPKH a zákresů do fotografií.

 

Petiční požadavky:

Žádáme Radu hl.m. Prahy, Zastupitelstvo Prahy, Radu MČ Praha 4, Zastupitelstvo MČ Praha 4 a další adresáty Petice podle rozdělovníku:

1. Aby odmítlo projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory a 8 paneláků = 13 objektů rezidenčního resortu (Central Group, arch. Josef Pleskot) v Praze 4 na Pankráci, Kvačích Horách, protože by poškodil životní prostředí, zdraví obyvatel Pankráce a znehodnotil unikátní panorama Prahy - památky zapsané na seznam přírodního a kulturního světového dědictví (WHC UNESCO).

2. Zásadně nesouhlasíme s navýšením kódu míry využití území "G" o DVA STUPNĚ na kód "I" (podnět ke změně ÚPn P108/2017), naopak žádáme o návrat k předchozí verzi "ležatých" housenek (projekt Hochtiefu).

3. Žádáme Radu a Zastupitelstvo Prahy, aby neschválilo navýšení kódu míry využití území ani na "I", ani na "H", dokud nebude známo rozhodnutí COM WHC UNESCO na základě závěrů mise, která byla v Praze v březnu 2019.

4. Požadujeme zpracovat posouzení EIA pro obě etapy projektu RPKH společně - ve smyslu stanoviska Veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky Šabatové), resp. jejího zástupce JUDr. Křečka viz ESO 482/2017/VOP. (příloha 4)

5. Žádáme Radu a hl.m. Prahu, aby poctivě respektovala podmínky Úmluvy o ochraně světového přírodního a kulturního bohatství, které sama přijala žádostí o zápis Prahy na seznam památek světového dědictví WHC UNESCO.

6. Žádáme Radu a představitele hl.m. Prahy, aby objektivně a poctivě informovali o závěrech jednání se členy společné reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOSu, kteří v březnu 2019 přijeli do Prahy.

7. Požadujeme zpracovat posouzení projektu RPKH metodikou HIA (Heritage Impact Assessment) ICOMOS pro posouzení vlivu na památku světového dědictví (příloha 5).

8. Požadujeme zapracovat do projektu RPKH související připomínky Stanoviska ČNK (Českého národního komitétu) ICOMOS k Metropolitnímu plánu Prahy prof. Ing. arch. Akad. arch. Václava Girsy, prezidenta ČNK, vedoucího Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT Praha (příloha 6).

9. Požadujeme zapracovat do projektu RPKH Návrhy pro misi WHC UNESCO k projektu RPKH (příloha 7) na základě Závěrů konzultace s prof. Ing. arch. Karlem Maierem, CSc. (CV na webu ČVUT)vedoucího Ateliéru Maier ("Make Pankrác great again"), vedoucího Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT Praha (Ústav na webu ČVUT), podrobnosti *)

10. Požadujeme revokovat usnesení Rady MČ Praha 4 ve věci podmínek výstavby Rezidence Park Kavčí Hory (návrh revokace příloha 2) - doplnit tyto body:

- doplnit bod 7.​​ snížit ​​vlivy ​​celého ​​projektu ​Rezidence ​​Park ​​Kavčí ​​Hory ​​na ​​okolí ​​minimálně​​ o ​​polovinu.

- doplnit bod 8. projekt realizovat v půdorysu nového projektu Rezidence Park Kavčí Hory a při tom omezit výšku ​​staveb ​​na ​​úroveň ​​původního ​​záměru ​​Obytný ​​soubor ​​Kavčí ​​Hory (Hochtief) ​​tj. maximálně ​​7​​-​​8 ​​podlaží.

- doplnit bod 9.​​ projekt ​​realizovat ​​tak, ​​aby​ ​Praze ​​zůstal ​​zápis ​​v seznamu památek světového dědictví WHC ​​UNESCO.

- doplnit bod 10. zvýšit odstup záměru od hranice Centrálního parku tak, aby při výstavbě projektu nedošlo k narušení klidové zóny Centrálního parku stavebním hlukem a prachem a aby po zahájení provozu záměru nebyli jeho obyvatelé rušeni tradičními oblíbenými akcemi pořádanými mnoha subjekty a zůstal tak zachován jeho relaxační, sportovní a kulturní ráz.

11. Podporujeme Společné vyjádření do řízení (příloha 3) vedeného OST MČ Prahy 4 ve věci změny správních rozhodnutí pro předchozí projekt Obytný soubor Kavčí Hory (Hochtief) na rozhodnutí pro Rezidenci Park Kavčí Hory (Central Group) sp.zn.: P4/010687/19/OST/ FATU.

12. Požadujeme realizovat doporučení D 11 a D 12 ze Zprávy společné reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOS v Praze, březnu 2019 (příloha 8):

Výňatek:

"V souvislosti s rozvojem výškových budov na Pankrácké pláni v panoramatu z Pražského hradu:

- D 11: V souladu s doporučením z roku 2008 by nové nebo náhradní budovy uvnitř tzv. pentagonu neměly přesáhnout výšku 60–70 m.

- D 12: Mimo tzv. pentagon by na Pankrácké pláni neměla být povolena výstavba budov vyšších než je obecně výška budov v okolí a výškové omezení by mělo být příslušným způsobem upraveno i ve vznikajícím návrhu pražského metropolitního plánu. Stát by měl také podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí hory nebude pokračovat."

13. Požadavky 1. Petice proti OS Rezidence Park Kavčí Hory (příloha 9) považujeme za nevypořádané, a proto na nich trváme.

14. Přehledný souhrn petičních požadavků:

Požadujeme zapracovat Požadavky na změnu projektu v souhrnném seznamu (příloha 1).

Přílohy - podrobněji - pro přehlednost, srozumitelnost a určitost (formou odkazu pro jejich zobrazení):

Příloha 1 Souhrnný seznam petičních požadavků

Příloha 2 Návrh revokace usnesení Rady MČ Prahy 4

Příloha 3 Společné vyjádření do řízení

Příloha 4 Stanovisko Veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky Šabatové), resp. jejího zástupce JUDr. Křečka viz ESO 482/2017/VOP

Příloha 5 Metodika HIA (Heritage Impact Assessment) ICOMOS pro posouzení vlivu na památku světového dědictví

Příloha 6 Stanovisko ČNK (Českého národního komitétu) ICOMOS k Metropolitnímu plánu Prahy prof. Ing. arch. Akad. arch. Václava Girsy, prezidenta ČNK, vedoucího Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT Praha

Příloha 7 Návrhy pro misi WHC UNESCO k projektu RPKH

Příloha 8 Zpráva společné reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOS v Praze, březen 2019

Příloha 9 1. Petice proti OS Rezidence Park Kavčí Hory

(Poznámka: Formu dokumentu s přílohami a výměnnými listy používá Central Group v rámci smluvní dokumentace při prodeji bytů klientům, je tedy zjevně dostatečně přehledná, srozumitelná a určitá.)

--------------

Petiční výbor 2. Petice proti RPKH:

Ing. Vít Janoušek, pověřený člen petičního výboru 1. a 2. petice proti realizaci projektu OS RPKH, místopředseda Rady SOIP Praha 4, spolek, Praha 4 - Pankrác

Alena Drápalová, Praha 4 - Pankrác, předsedkyně petičního výboru 1. petice proti realizaci projektu OS RPKH, členka petičního výboru 2. petice proti realizaci projektu OS RPKH

Ilona Skořepová, členka petičního výboru 1. a 2. petice proti realizaci projektu OS RPKH

---------------

PROSÍME -> POTVRĎTE SVŮJ PODPIS V E-MAILU, KTERÝ VÁM PŘIJDE -> možná bude doručen jako "HROMADNÝ MAIL" nebo "SPAM" -> zkontrolujte je!

---------------

ZDE >>> prosíme PŘISPĚJTE Na Zdar 2. PETICE proti RPKH <<< ZDE

Prosíme Vás o příspěvek 200,- Kč na tisk, distribuci, propagaci a organizaci 2. Petice proti RPKH na účet Fio banky, č.ú.: 2401296921 / 2010, variabilní symbol 01.

QR_Platba_01_200_Kč_2._Petice_.png

ZDE >>> prosíme PŘISPĚJTE Na Zdar 2. PETICE proti RPKH <<< ZDE

---------------

*) Podrobnosti ke 2. petici na: https://sites.google.com/view/pankracka-plan/projekty/01-rpkh/druha-petice, v Oznámeních a Komentářích. Telefonické dotazy: +420603447140 (Po-Ne v denní době).

Oznámení o elektronické a písemné verzi této petice: https://www.petice24.com/a/223090?u=2613028


Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek    Kontaktujte autora petice