Nejsme vaše "Pankrácké horizonty" jsme lidé, kteří tu žijí, bydlí a pracují

Nejsme vaše "Pankrácké horizonty", jsme lidé, kteří na Pankráci, Budějovické, Olbrachtově žijí, bydlí a pracují!

Toto je grafické znázornění "Pankráckých horizontů" v návrhu Metropolitního Plánu Prahy - 4 pankrácké horizonty vyznačují průmětem na panoramatu navržené výšky budov na Pankráci, Kavčích horách, Budějovické, Olbrachtově:

64314395_353697522005391_7319971058163908608_n.jpg

Nesouhlasíme se záměrem výstavby "Pankráckých horizontů"!

Záměr výstavby "Pankráckých horizontů" v neschváleném návrhu Metropolitního Plánu Prahy po odchodu jeho autora Prof. ing. arch. Romana Kouckého z funkce vedoucího Kanceláře MPP IPR Praha je nezbytné jako nerozumný ZRUŠIT.
 
Ilustrace kontroverzních záměrů, které koncept "Pankráckých horizontů" přivedl k nedůvodným výškám a závažným negativním vlivům na okolí (viz závěry jejich posouzení v EIA): Rezidence Park Kavčí Hory, V-Tower, City Tower, City Empiria, ING Green Fox, AC Budějovická, BAS Výhledy Herálecká, Projekt rozvoje metra Budějovická, Rezidence Rozhledna Olbrachtova, ...
 
Záměr výstavby "Pankráckých horizontů" v neschváleném návrhu Metropolitního plánu Prahy vzbuzuje v investorech (developerech) nedůvodná očekávání, která nejsou v souladu s Územním plánem Prahy (ÚPn) a vedou k jejich tlaku na navyšování výstavby nad platné územní (Územní plán Prahy - ÚPn, Územní Analytické Podklady - ÚAP) a stavebně technické limity (například disponibilní dopravní kapacity v pohybu a v klidu včetně limitní kapacity MHD).
 
224 / Místa hladin věží v Metropolitním plánu Prahy:
 
XIV. Pankrác, podíl věží 50%, maximální výška 100 m, 058 / Horní Pankrác
XV. Třetí pankrácký horizont, podíl věží 50%, max. výška 70 m, 057 / Kavčí Hory
XVI. Čtvrtý pankrácký horizont, podíl věží 50%, max. výška 100 m, 060 / Budějovická
Podnět_6._KŽP_Příloha_2a_-_PZ_7_Tabulková_část_-_224___Místa_hladin_věží_-_zvýrazněno_001_1.jpg
To vede k nedůvodnému
  • zhoršování kvality životního prostředí,
  • kvality bydlení a
  • hodnoty investic místních obyvatel (domů, bytů).
Veškeré vyvolané externality nesou místní obyvatelé, Městská část Praha 4 a Hlavní město Praha na svůj úkor. Tento nerozumný záměr je proto nezbytné ZRUŠIT.
 

V území již nelze rozumným způsobem zajistit vyvolanou dopravní obslužnost v pohybu a v klidu. Jednotlivé záměry si konkurují s infrastrukturními záměry Prahy a s opatřeními Zastupitelstvem schváleného

  • Programu udržitelné mobility Prahy a okolí,
  • schválené Krajské koncepce zlepšování kvality ozduší,
  • programu snižování Akustické zátěže Prahy a
  • programu reakce Prahy na klimatickou změnu. 

Záměr tedy odporuje schváleným koncepčním dokumentům Prahy.

Žádáme proto vedení Prahy a vedení Prahy 4 ZRUŠIT záměr výstavby "Pankráckých horizontů" jako nedůvodný, nadlimitní, způsobující mimořádné náklady externalit. Záměr odporuje schváleným koncepčním dokumentům Prahy.
 Podnět_6._KŽP_Příloha_2c_13227374_1197171683679255_4142533127888092943_o_.jpg

Nejsme vaše "Pankrácké horizonty", jsme lidé, kteří na Pankráci, Budějovické, Olbrachtově žijí, bydlí a pracují!

Administrátor el. verze Petice: SOIP Praha 4, spolek; +420603447140; petice@soip-praha4.cz, IČ 72572572; IDDS kdkretb

---------------

Přispějte na zdar Petice na B.ú.: 2401296921/2010 nebo Transparentní ú.: 2801772894/2010. Abychom Vám mohli vystavit potvrzení pro daňový odpočet, uveďte do textové zprávy pro příjemce platby Vaše jméno a adresu, abychom Vaši platbu mohli identifikovat.

---------------

PROSÍME -> POTVRĎTE SVŮJ PODPIS V E-MAILU, KTERÝ VÁM PŘIJDE -> možná bude doručen jako "HROMADNÝ MAIL" nebo "SPAM" -> zkontrolujte je!

---------------


Vít Janoušek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vít Janoušek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...