Petice proti předimenzované výstavbě Výhledy Herálecká

PETICE PROTI PŘEDIMENZOVANÉ VÝSTAVBĚ VÝHLEDY HERÁLECKÁ

Zastupitelstvu hlavní města Prahy, Radě hlavního města Prahy, Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP, Zastupitelstvo MČ Praha 4, UNESCO  

Nesouhlasíme s opakovanými předimenzovanými záměry výstavby objektu Výhledy Herálecká. Žádáme HMP, aby pozemek vykoupilo. Požadujeme, aby výstavba respektovala charakter a hodnoty stabilizovaného území sídliště Herálecká/Zelená liška, tj. max. počet nadzemních podlaží 5, nepřevyšující zástavbu okolního sídliště, kód využití území C, zachování hřiště v plném rozsahu, řešení dopravy (pořízení dopravní studie, neomezovat parkování rezidentů), zajištění průchodnosti územízachování hodnotné zeleně, obáváme se narušení statiky okolních objektů stavbou.  

Petiční výbor:

  • Ing. Přemysl Bahenský, Herálecká I 1577/6, 140 00, Praha 4, 
  • Milena Linhová, Herálecká II 955/2, Praha 4, 140 00                          
  • Marko Lucina, Herálecká I 1587, 140 00 Praha 4
  • Ing. Yvona Matějková, Za Zelenou liškou 967/2b, Praha 4
  • Ing. Jiří Vraný, CSc., Herálecká III 956/2 , 140 00 Praha 4
  • Ivo Kleňha, Za Zelenou liškou 1586/2a, 140 00 Praha  4                        
  • Jiří Matoušek, Olbrachtova 1048, 140 00 Praha 4                 
  • Mgr. Bc. Petra Rejchrtová, Hurbanova 30, 142 00 Praha 4, 4-obcanska@seznam.cz, 4-občanská, z. s.                
  • Ing. Vít Janoušek, Bartákova 1108, 140 00 Praha 4, soip.praha4@seznam.cz, SOIP Praha 4, spolek              

Příjemci petičních archů: Ivo Kleňha, Za Zelenou liškou 1586/2a (e-shop), Marko Lucina, Herálecká I 1587.

Jménem petičního výboru je oprávněna jednat Petra Rejchrtová, Vít Janoušek, Přemysl Bahenský, Marko Lucina


Vít Janoušek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vít Janoušek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.




Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...