Petice proti rozhodnutí rady města Ústí nad Labem, nerespektovat výsledky výběrového řízení a vybrat jako ředitele ZOO Ústí nad Labem paní doktorku Pšenkovou

 
 
 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním„Petice proti rozhodnutí rady města Ústí nad Labem, nerespektovat výsledky výběrového řízení a vybrat jako ředitele ZOO Ústí nad Labem paní doktorku Pšenkovou“

Vážený pane primátore, Vážení zastupitele města, současný výsledek výběrového řízení nás přiměl k podpisu této petice. A to zejména z těchto důvodů:

  1.  Rada nerespektovala výsledky transparentního výběrového řízení.                                 
  2. Rada uvedla důvody, které se časově neslučují s dalšími kroky viz. veřejná debata. Lze je tedy považovat za účelové.                                                                               
  3.  Na základě prezentace obou kandidátů na zastupitelstvu lze předpokládat, že větší podporu v zastupitelstvu měl pan Fejk.                                                                 
  4. Město připravilo veřejnou debatu na internetu a z té jasně vyplynulo, že se veřejnost ztotožňuje s koncepcí pana Fejka.                                                                
  5. Ústecká ZOO je dlouhodobě v neudržitelném stavu a již těží jen ze své minulosti, kdy Ústí nad Labem bylo bohaté město a mohlo ji hojně dotovat. Pokud do zoo nepřijde zkušený manažer nelze úpadek zastavit.
               Za petiční výbor:                                                                                          Ing. Jakub Štráchal, nar. 9. 10. 1984     
Richard Vlček nar. 21.12.1969  
 
 Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)                          

Jakub ŠTRÁCHAL    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jakub ŠTRÁCHAL svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...