zlepšení průjezdnosti z komunikace III/1043 na most Závodu míru

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 – Staré Město

Vrané nad Vltavou, 25.8.2020

Vážení, na základě petičního zákona č. 85/1990 Sb. se na vás obracíme jako občané obce, která je a hlavně bude dotčena významnými dopravními komplikacemi a omezeními vyplývajícími z plánované rekonstrukce Barrandovského mostu. Již dnes se potýkáme s obtížemi při výjezdu z komunikace III/1043 na hlavní komunikaci vedoucí přes most Závodu míru na Zbraslavi a spojující pravý a levý břeh Vltavy. Množství automobilů, které se zde pohybují, takřka znemožňuje nájezd od Vraného nad Vltavou, a to hlavně ve špičkách. Navíc některé, byť dobře míněné snahy řidičů na hlavním směru poskytnout volný průjezd autům od Vraného, vytvářejí často nebezpečné situace, které by mohly skončit i nehodou. Protože očekáváme další nárůst provozu v souvislosti s plánovanými opravami komunikace na Barrandovském mostě, jsme přesvědčeni, že je třeba situaci řešit úpravou provozu, ideálně instalací dočasného SSZ (přenosné semafory). Věříme, že naši situaci pochopíte a v rámci příprav prací na rekonstrukci Barrandovského mostu dopravní obslužnost obce Vrané nad Vltavou zohledníte.


ing. Karel Mündel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji ing. Karel Mündel, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...