Zastavte odstřely hradišť z doby bronzové Leskoun v Olbramovicích a Tepenec s jediným hradem, který na Moravě stavěl pozdější císař Karel IV. v Jívové

OLBRAMOVICE

V současné době probíhá se souhlasem ministerstva kultury desítky let odstřel tří pravěkých hradišť - od 60. let 20. století je soustavně ničeno hradiště z doby bronzové na kopci Leskoun v městečku Olbramovicích (okres Znojmo), z hradiště zůstaly jen nepatrné zbytky, přibližně 10 % jeho rozlohy je sice ještě chráněno jako památka, ale není to tak dlouho, co stát povolil zničení další části areálu. Chtěli bychom zachovat alespoň to málo, co z tohoto hradiště zbylo, než zmizí úplně.

JÍVOVÁ

Další hradiště z doby bronzové je se souhlasem ministerstva kultury od sedmdesátých let mizí kvůli těžbě kamene na štěrk na hoře Tepenec v Jívové (okres Olomouc). Ve 14. století valy jednoho z největších pravěkých hradišť na Moravě využil pozdější římský císař Karel IV. ke stavbě hradu, jediného hradu, který dal kdy stavět tento "Největší Čech" na Moravě. Jádro hradu bez pravěkých nálezů už zcela zničil kamenolom, z pravěkého hradiště, které se později stalo jeho předhradím, ale zůstalo malebné místo se zbytky středověkých hradeb a mohutným, ve skále lámaným příkopem. Okraj areálu je přístupný po upravené rovinaté cestě i pro vozíčkáře. Je šílené, že stát toleruje ničení hradu kvůli štěrku, který by přestěhovaný kamenolom mohl těžit na kterémkoli jiném kopci. V letošním roce se v seznamu míst, kde by stát mohl v blízké době začít budovat přehrady, objevila i "uvažovaná vodní nádrž Bělkovice", která by celý kamenolom zcela zatopila. Takže jak je vidět, stát se bez štěrku z hradu dokáže obejít. Paradoxně by rychlá výstavba přehrady mohla zachránit to, co z hradu zbylo. Protože ale výstavba přehrad u nás je dnes narozdíl od socialismu zdlouhavá, pravědodobně by k výstavbě přehrady došlo až po úplném zničení hradu v jinak malebné lesnaté krajině.

Třetím ničeným místem je hradiště na vrchu Kotouč ve Štramberku. Polovina kopce, na kterém dříve stálo i několik barokních kostelů, je už zničená, těžní jáma se prohlubuje, druhá polovina kopce je ale chráněná jako přírodní rezervace. Narozdíl od kulturního dědictví je ale přírodní rezervace nedotknutelná.


Robert Keprt    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Robert Keprt, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...