Zastavování EN 456/457 v Ústí n.L.

Správa železnic uveřejnila v červnu na adrese https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2024 návrh jízdního řádu železniční dopravy pro rok 2024. Jeho součástí je i pár vlaků EN 456/457 Nightjet spojující Berlin s Grazem (a přímými vozy do Budapešti). Tento vlak není nový, v minulosti už po názve Metropol jezdíval z Berlína do Vídně, po dobu rekonstrukce trati Děčín-Dresden měl ale trasu přes Polsko a Ostravu.

V navrhované podobě NEMÁ tento pár vlaků zastavovat v krajském městě Ústí n.L., naopak má zastavovat v Děčíně a ve směru do Německa zde má dokonce i plánovaný téměř hodinový pobyt ve stanici. Navrhovaná trasa:

Ve směru z Německa má vlak přijet do Děčína v taktu s ostatními EC vlaky ve 22:52 (odjezd z Dresden 22:10, Berlin cca 20:00) a pokračovat z Děčína ve 23:02. Ústím by měl projíždět v cca 23:19. V Praze má být v 0:18 a bez zajíždění na hlavní nádraží má pokračovat směrem na východ. V Pardubicích má zastavit v 1:35, Brno 3:05 3:08, Břeclav příjezd 3:38 a delší pobyt do 5:49 (předpokládám, že se tady bude posunovat s přímými vozy z Varšavy a do Budepěšti jako doposud). Příjezd do Vídně lze odhadnout na 6:45, Graz bude cca 9:15.
Obráceně je plánovaný příjezd z Rakouska do Břeclavi ve 23:04 (z čehož lze odvodit odjezd z Vídně kolem 22:00 a z Grazu kolem 19,30). Dále pokračuje z Břeclavi ve 23:55, Brno 0:26 0:29, Pardubice 1:58, Holešovice 2:55 3:05, plánovaný průjezd Ústím n.L. kolem 4:05, Děčín 4:18, ale odjezd až 5:07, Dresden 5:57, Berlin cca 8:00.

V minulosti byla z Ústí nad Labem daleko širší nabídka nočních spojů s ubytovacími vozy včetně původního vlaku Metropol, postupně byla tato spojení utlumena jak směrem na západ, tak směrem na východ. Většina původních vlaků při tom jezdí, jen se musí přestupovat v Praze, popř. v Německu. Ústí n.L. i celý Ústecký kraj se při tom rozvíjí a k tomu patří i rozvoj dopravního spojení.

My, níže podepsaní, žádáme zastavování tohoto vlaku v krajském a univerzitním městě Ústí nad Labem, popř. úpravu jeho trasy zejména ve směru do Německa (přesunutí delšího čekání z Děčína do Prahy). Hlavní důvody:

1. Ústí n.L. je krajské město a také univerzitní město, srovnatelné počtem obyvatel např. s Pardubicemi, kde vlak zastavovat má. Dálková ubytovací spojení zde byla využívána jak pro cesty místních obyvatel tak pro návštěvníky města a kraje.

2. Specificky by tohoto spojení využívali zaměstnanci, studenti a návštěvníci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která spolupracuje s řadou univerzit v Rakousku, Maďarsku nebo na Slovensku, kam by tak vzniklo nové kvalitní spojení veřejnou dopravou.

3. Ústecký kraj patří mezi strukturálně postižené regiony, což se vláda i EU snaží dorovnat nejrůznějšími dotačními nástroji. K vyspělosti kraje nicméně přispívá výrazně i dopravní spojení a to by se zastavením EN 456/457 výrazně zlepšilo.

4. Nezastavení vlaku v krajském městě nemá u nás precedens, což je nakonec vidět i na plánovaném zastavení vlaku v Pardubicích v takovou noční hodinu (1:35 resp. 1:58), kdy lze už těžko čekat cestující do ubytovacích vozů (na rozdíl od Ústí n.L., kde by vlak zastavil v čase vhodném pro celonoční cestu na lůžku nebo lehátku).

5. Zastavením by vznikl i nový ranní spoj z Ústí n.L. do Drážďan a Berlína (a večerní zpět), který nyní velmi chybí (pro srovnání odjezdy prvních dálkových vlaků dnes: do Prahy ve 4:42, do Liberce v 5:27, do Karlových Varů ve 4:40, do Kolína ve 4:40, do Drážďan nicméně až v 7:39 s příjezdem v 8:52, příjezd do Berlína až 10:59, což je pro jednodenní cesty pozdě).

6. Zastavením by vznikl i nový večerní spoj z Ústí n.L. do Prahy s odjezdem koelm 23:19, který by srovnal možnosti cestování do Ústí n.L. za kulturními, sportovními a dalšími akcemi veřejnou dopravou. Poslední vlak do Prahy jede z Ústí n.L. ve 22:04, což je např. pro divadelní představení, koncerty nebo sportovní zápasy příliš brzy. Obráceně při tom cestovat do Prahy za těmito účely lze, protože poslední vlak z Prahy jede ve 23:25 s přípoji do většiny kraje. Zastavením by se tedy srovnala jistá "provinčnost" krajského města a umožnila jeho další kulturní rozvoj.


Josef Trögl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Josef Trögl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...