Výzva a otevřený dopis občana: Zastavme to, ještě je čas!

My, níže podepsaní občané České republiky - neočkovaní i očkovaní, "proevropští" i "protievropští", levicově i pravicově smýšlející, staří i mladí, rodiče i děti - nechceme již dále přihlížet naprostému rozvratu společnosti a státu a ztrátě zbytků svobody a důvěry lidí v demokratické zřízení a právní stát. Nechceme již nadále nečinně přihlížet nastupující fašizaci, segregaci, cenzuře a manipulacím. Proto se svým podpisem připojujeme k následujícím výzvám a důrazně říkáme: Zastavme to, ještě je čas!

Vyzýváme politiky odcházející i nastupující

 • Aby si po téměř dvou letech přiznali, že nelze politickými prostředky bojovat s viry, epidemií či pandemií. Dnes je již zjevné, že kromě škod apokalyptických rozměrů, nejen v oblasti ekonomiky, ale zejména zdraví, vzdělanosti a lidské soudržnosti, nedosáhli ničeho pozitivního, ničeho nedosáhnou, protože toho dosáhnout nelze.
 • Aby přestali zneužívat zdraví a utrpení občanů k dosažení svých politických a ekonomických cílů.
 • Aby zahájili proces vedoucí k odpolitizování zdravotnictví a protěžování jedné diagnózy nad jiné.
 • Aby okamžitě přehodnotili či zrušili převážnou část nesmyslných opatření v oblasti "boje s virem a pandemií" - respirátory, orientační testy, COVID pasy, tečky, průkazy bezinfekčnosti, aplikace… a neprodleně ukončili jejich financování.
 • Aby rozpustili zprofanované a nekompetentní poradní orgány.
 • Aby okamžitě zrušili pandemickou pohotovost a novelizovali pandemický zákon dle dnešní, zcela odlišné situace.
 • Aby přestali úkolovat a odborně řídit hygienické stanice, ale pouze vytvářeli podmínky pro jejich nezávislou činnost.
 • Aby začali vracet občanské svobody, které si ve jménu COVIDu uzurpovali a o dalších omezeních ani neuvažovali.
 • Aby nerozdělovali občany na základě domnělé bezinfekčnosti.
 • Aby se nevydávali cestou Rakouska, Německa, Itálie… Myslíme si, že nemají být naším vzorem.
 • Aby ani na okamžik nepřemýšleli o dalším politickém zneužívání nouzového stavu.
 • Aby své úsilí v oblasti zdravotnictví zaměřili jen na systémová pravidla a změny např. v oblasti financování, v oblasti personální, v nákupu a schvalování léčiv, seznamu výkonů, sdíleného záznamu pacienta…
 • Aby zajistili, že se činnost zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií vrátí do zákonného rámce, aby se mohla začít obnovovat, již zcela ztracená, důvěra koncesionářů.

Vyzýváme lékaře, zdravotníky a ředitele nemocnic

 • Aby se zaměřili na nemocné a ne na zdravé, aby je začali léčit, a to dříve než skončí v nemocnici.
 • Aby se dále nepodíleli na manipulování pacientů a snahách "léčit" je proti jejich vůli.
 • Aby se zásadně postavili silným snahám obětovat některé skupiny zdravých lidí a zejména pak dětí ve jménu bludu, že takto bojují proti viru a pandemii.
 • Aby se zamysleli nad činností své profesní komory. Pokud se domnívají, že komora již nezastává a neprezentuje jejich názory, aby se zasadili o okamžité odvolání jejího vedení a tím se pokusili zachránit důvěryhodnost své profese, která je naprosto zásadní.

Vyzýváme učitele a ředitele škol

 • Aby se okamžitě přestali podílet na zneužívání a obětování dětí ve jménu COVIDového šílenství a nenutili je dodržovat zdraví poškozující opatření.
 • Aby se nepodíleli na segregaci dětí a to ani v případě, že je "shora" nařízená a "právně" podložená.
 • Aby se jasně a veřejně postavili proti ministru školství a žádali jeho okamžité odstoupení, byť je vláda již v demisi.

Vyzýváme bezpečnostní složky státu a správní orgány

 • Aby se okamžitě přestaly podílet na realizaci nezákonných a sporných represivních opatření.
 • Aby v následujícím, bojíme se těžkém, období jednaly zdrženlivě a uvážlivě a kromě příkazů se řídily zejména rozumem.
 • Aby nikdy nedopustily, že budou zneužity proti vlastním občanům.

Vyzýváme justici a ústavní soud

 • Aby posuzovali a rozhodovali ve věcech souvisejících s COVIDem a omezováním práv a svobod sice nestranně a nezávisle, ale důkladně a rychle, a to i na úkor jiných kauz, je-li to možné.

Vyzýváme zaměstnavatele, podnikatele a živnostníky

 • Aby se distancovali od sporných vládních opatření a nezabývali se zdravotním stavem zaměstnanců.
 • Aby nenutili své zaměstnance dodržovat zdraví poškozující opatření.
 • Aby se nepodíleli na segregaci zaměstnanců, bez ohledu na kritéria této segregace.

Vyzýváme zaměstnance

 • Aby si uvědomili, že jejich zdraví není věc veřejná a nenechali se vmanipulovat zaměstnavatelem do pozice, že zdravotní stav patří do pracovně právních vztahů.

Vyzýváme média, jejich představitele a majitele

 • Aby přestala strašit a polarizovat společnost a jednostranně informovat o vakcinaci.
 • Aby se přestala podílet a profitovat na propagandě a neetických odporných kampaních státu a vakcinační lobby.
 • Aby okamžitě a rázně ukončila manipulace a již zcela otevřenou cenzuru.
 • Aby se známí a ještě důvěryhodní novináři, moderátoři a komentátoři nesnažili ovlivňovat své diváky, posluchače a čtenáře ve věcech, kterým, jak sami mnohdy tvrdí, nerozumí a nechali na nich, jak se postaví ke svému zdraví a zdraví svých dětí.
 • Aby dávali prostor širokému názorovému spektru a ne jen subjektivně vybraným odborníkům a expertům.
 • Aby se zdrželi rozdmýchávání nenávisti šířením útoků na skupiny spoluobčanů, např. na neočkované a nabádání k jejich segregaci, neléčení či smrti.


Vyzýváme veřejně známé osobnosti a umělce

 • Aby se okamžitě přestali podílet na manipulativních a mnohdy odporných kampaních státu.
 • Aby si uvědomili, že krátkodobý zisk jim nestojí za doživotní ostudu a opovržení.

Vyzýváme skupiny a spolky formující se k odporu a jejich sympatizanty

 • Aby posečkali s organizováním akcí občanského odporu a boje za svobodu do okamžiku ustavení nové vlády a jejího prvního oficiálního výstupu v oblasti COVIDu a to přesto, že začíná být zcela zjevné, že slibovanou ZMĚNU k lepšímu nelze očekávat.
 • Aby tento čas aktivně využily k formování svých příznivců a sympatizantů a vzájemně se spojily. Obáváme se, že jejich čas, bohužel, přijde.

A kdo jsem, že si troufám vyzývat své spoluobčany a dokonce elity, skutečné i domnělé, experty i "experty" a politiky všech stran a hnutí k něčemu? Jsem občan, nic víc. Kdo mě platí, kdo za mnou stojí? Bohužel nikdo. Kdo mě dohnal k této výzvě? Všichni výše jmenovaní. A nejsem snad ve střetu zájmů? Přiznávám se, jsem. Mám zájem na tom, jak strávím svůj zbytek života. Ano, a mám obrovský zájem na tom, aby katastrofa, do které se řítíme nenastala, a mé děti a vnoučata nežily ve světě, jehož chmurné kontury se už velice znatelně rýsují.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám. Neprosím o podpis, žádám pouze, aby jste se zamysleli. Podepište, případně sdílejte jen v případě, že s výše uvedenou výzvou zcela či z velké části souhlasíte. Děkuji Vám za přečtení a to i pokud máte názor jiný a podpis nepřipojíte.

Ing. Ladislav Kubeš


Ing. Ladislav Kubeš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Ladislav Kubeš svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...