Zachraňme Zvonařku

Vážení radní městské části Praha 2,

 

na jednom z nadcházejících zasedání rady městské části Praha 2 budete jednat o předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení na parcele č. 1180, k. ú. Vinohrady. My, níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou bytového domu o 35 bytech, 42 garážích a užitné ploše 2400 m2 v zahradě domu Vinohrady č.p. 1746 v ulici Pod Zvonařkou 7 ("Roubenka"). Výstavbou dojde k nevratnému zhoršení našeho životního prostředí, zejména:

- vykácením 36 stromů

- zvýšením intenzity dopravy (vjezd do ulice je možný jen průjezdem domu v ul. Bělehradská)

- zničením genia loci této lokality.

 

 

Vyzýváme radu městské části Praha 2, aby výstavbu odmítla a držela se svých předchozích stanovisek v této věci:

a) výstavba je v rozporu s platným územním plánem - lokalita se nachází v ploše celoměstského systému zeleně a leží ve stabilizovaném území, kde se nepředpokládá významný nárůst míry využití území a kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti

b) výstavba je v rozporu s památkovou ochranou - předmětem památkové ochrany je jak stávající vila č.p. 1746, tak celá zahrada.

c) výstavba zhorší životní prostředí a dopravní poměry v lokalitě.   Vyzýváme radní, aby nedávali přednost krátkodobým a parciálním zájmům a nevyměnili naše společné dědictví, příjemné prostředí, za mísu šošovice v podobě rádoby prospěšného využití roubenky pro potřeby městské části

 


Zelená pro Prahu 2    Kontaktujte autora petice