Zachraňme Třešňovku v Teplicích

Město Teplice hledá za účelem výstavby nového atletického stadionu v Teplicích vhodnou lokalitu, přičemž jednou z možností je výstavba stadionu v oblasti pod hotelem Panorama, nazývaném „Třešňovka“.  

Schválením této lokality za účelem výstavby by muselo dojít k vykácení historického ovocného sadu včetně zdravých stromů a keřů. Současně by došlo k významné redukci přírodní zeleně, která je využívána k procházkám, rekreačnímu sportu i oddychu.  

Ačkoliv jsme si vědomi toho, že atletický stadion v Teplicích chybí, nesouhlasíme s tím, aby město vyhladilo zeleň, která je ve městě tolik vzácná. Jistě je možné využít jiné pozemky, které by výstavbou stadionu naopak získaly na atraktivitě a užitku, např. areál Hvězdy v Trnovanech, příp. pozemek parc. č. 4118/1 v katastrálním území Teplice).   

Vyzýváme tak zejména občany Teplic, kterým není lhostejný osud TŘEŠŇOVKY, aby podpořili zachování stávajícího ovocného sadu a přilehlé zeleně hojně využívané nejen lidmi, ale i zvěří, která zde žije včetně včel a ptactva.

My, níže podepsaní, požadujeme zachování ovocného sadu a zeleně zejména na následujících parcelách:

-        parcely označené jako ovocný sad (parcely č. 1980/1, 1989/1, 1982,1975/1),

-        parcely ostatní plochy (parcely č. 1981, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992/1),

-        parcely orná půda (parcela č. 1987/2),

-        parcely zahrada (parcely č. 1975/2, 1987/1),

-        parcela trvalého travního porostu č. 1971/1.

Požadujeme proto, aby město Teplice zabránilo zničení zde se nacházejícího přírodního biotopu, zabránilo krokům směřujícím k developerskému zneužití tohoto území a naopak učinilo kroky k vymezení tohoto území v územním plánu města Teplice jako plocha přírodní se stávajícím využitím (ovocný sad a přilehlá zeleň). Každý kus přírody musíme chránit.

(Aby se Váš hlas počítal, je potřeba kliknout na odkaz v emailu a potvrdit tak Váš email) 


Jana Lišková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Lišková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...