Zachraňme Třešňovku v Teplicích

Město Teplice hledá za účelem výstavby nového atletického stadionu v Teplicích vhodnou lokalitu, přičemž jednou z možností je výstavba stadionu v oblasti pod hotelem Panorama, nazývaném „Třešňovka“.  

Schválením této lokality za účelem výstavby by muselo dojít k vykácení historického ovocného sadu včetně zdravých stromů a keřů. Současně by došlo k významné redukci přírodní zeleně, která je využívána k procházkám, rekreačnímu sportu i oddychu.  

Ačkoliv jsme si vědomi toho, že atletický stadion v Teplicích chybí, nesouhlasíme s tím, aby město vyhladilo zeleň, která je ve městě tolik vzácná. Jistě je možné využít jiné pozemky, které by výstavbou stadionu naopak získaly na atraktivitě a užitku, např. areál Hvězdy v Trnovanech, příp. pozemek parc. č. 4118/1 v katastrálním území Teplice).   

Vyzýváme tak zejména občany Teplic, kterým není lhostejný osud TŘEŠŇOVKY, aby podpořili zachování stávajícího ovocného sadu a přilehlé zeleně hojně využívané nejen lidmi, ale i zvěří, která zde žije včetně včel a ptactva.

My, níže podepsaní, požadujeme zachování ovocného sadu a zeleně zejména na následujících parcelách:

-        parcely označené jako ovocný sad (parcely č. 1980/1, 1989/1, 1982,1975/1),

-        parcely ostatní plochy (parcely č. 1981, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992/1),

-        parcely orná půda (parcela č. 1987/2),

-        parcely zahrada (parcely č. 1975/2, 1987/1),

-        parcela trvalého travního porostu č. 1971/1.

Požadujeme proto, aby město Teplice zabránilo zničení zde se nacházejícího přírodního biotopu, zabránilo krokům směřujícím k developerskému zneužití tohoto území a naopak učinilo kroky k vymezení tohoto území v územním plánu města Teplice jako plocha přírodní se stávajícím využitím (ovocný sad a přilehlá zeleň). Každý kus přírody musíme chránit.

(Aby se Váš hlas počítal, je potřeba kliknout na odkaz v emailu a potvrdit tak Váš email) 


Jana Lišková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jana Lišková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )