Zachovejme komořanským linky autobusů 165 a 139 ve stávající podobě

V souvislosti s prodloužením tramvajové trati na Libuš má dojít k výrazným změnám v autobusové dopravě v oblasti Prahy 12, zejména ke zrušení autobusové linky č. 165 a k prodloužení autobusové linky č. 139 na Zbraslav. Tyto změny významně zhorší dopravní obslužnost Komořan a okolí, a také stav dopravní infrastruktury a komfort zdejších obyvatel, aniž by měli prospěch ze zprovozněné tramvajové tratě na Libuš.

Pro Komořany a okolní oblasti je autobusová doprava naprosto klíčová, neboť zde chybí většina infrastruktury. Není zde ani škola, ani zdravotní středisko. Plánované změny tedy nejvíce dopadnou na děti a seniory.

Zrušením autobusové linky č. 165, která spojuje Zbraslav a Komořany s Kunraticemi a jižním městem, se ztíží dopravní dostupnost škol na její trase (Angelovova, Rakovského, Na Beránku, Meteorologická a školy v Kunraticích), a také se sníží dostupnost zdravotního střediska pro seniory. Obyvatelé Komořan, kteří nyní mohou využívat linku č. 165, budou muset nově využít jeden nebo dva přestupy. Prodloužení trasy autobusové linky č. 139 na Zbraslav s sebou nutně přinese přetížení této linky v době odjezdu dětí do škol, které nyní hojně využívaly i linku č. 165, a častější zpožďování linek od Zbraslavi z důvodu přetížené dopravy. Nově budou navíc muset obyvatelé horní části Komořan, zejména děti cestou z modřanských škol (a ty využívají vzhledem k chybějící škole v Komořanech téměř všechny komořanské děti školou povinné) přecházet v dopravních špičkách rušnou Komořanskou ulici, přičemž dosud bylo možné vystoupit v Komořanech vždy jak na západní stranu silnice (zastávka Komořany), tak i nad silnicí, do východní části (Komořany, konečná zastávka) u ul. Kyslíková.

Změny v autobusové dopravě, které byly podmínkou stavebního povolení tramvajové linky na Libuš, by tedy měly být spíše navázány na zprovoznění tramvajové linky do Komořan.

Plánované změny totiž již teď ne zcela vyhovující dopravní obslužnost Komořan dále zhoršují.


Žádáme proto o zachování stávající dopravní obslužnosti Komořan, tedy o zachování autobusové linky č. 165 a ukončení linky č. 139 v Komořanech, a to alespoň do té doby, než bude zprovozněna tramvajová trať do Komořan.

V Praze, 15.5.2023.

Petiční výbor, který petici podává:

Ing. arch. Eva Rybníčková, Revoluce 2054/38, Praha 4, která je zároveň zastupující osobou petičního výboru pro kontakt s úřady

Mgr. Olga Majerová, Boženy Jandlové 2086/1, Praha 4

Klára Petráčková, Na Komořsku 2174/1b, Praha 4

Ing. Petra Jiránková, Na Komořsku 436/2, Praha 4

Adresát petice:

ROPID, Rytířská 406/10, Praha 1

Na vědomí: MČ Praha 12, MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha – Libuš, MHMP


Ing. arch. Eva Rybníčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. arch. Eva Rybníčková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...