Za zachování tradičního farmářského tržiště Náplavka v prosinci 2023

My, níže podepsaní občané, zejména stálí účastníci pravidelného sobotního farmářského trhu, nesouhlasíme s krokem Správy náplavek, při kterém bez náhrady vypověděla na prosinec tradičnímu farmářskému trhu všechny 4 soboty s úmyslem nahradit ho vánočním trhem, a žádáme zachování farmářského trhu i v prosinci na jeho místě.

Důvody nesouhlasu:

1.   Považujeme to za nešťastný krok, protože náš sobotní farmářský trh poskytuje také v prosinci veřejnosti už 14 sezon mnoho tradičních i originálních potravin i vánočního sortimentu, na které jsou Pražané zvyklí. S několika tisíci zákazníky z řad pražské veřejnosti jsme si vytvořili pevné vztahy, a o možnost koupit tyto naše tradiční i originální potraviny nebo výrobky nyní veřejnost v prosinci přijde.

2.   Jako přímí výrobci se nebudeme a nemůžeme vánočního trhu účastnit. Jsme v drtivé většině malé rodinné farmy a výrobny, celý náš rodinný a pracovní harmonogram je nastavený na účast na sobotním trhu od 8 do 14:00, a ve všední dny naplno pracujeme na výrobě, pěstování nebo chovu (vejce, drůbež, mléčné a pekařské výrobky, masné výrobky, zelenina, ovoce, květiny, med, mošty, marmelády, jmelí, svíčky, ...). Není proto možné, abychom zároveň pracovní dny v prosinci trávili od 10 do 22:00 na Náplavce na vánočním trhu, mimo naše provozovny.

3.   Pokud Magistrát Hl. Města Prahy nám, farmářům a veřejnosti, neposkytne odbytová místa, která jsme tady vytvářeli a fungují 14 let, poškozuje to nejen naše zákazníky, ale také naši schopnost nadále provozovat své živnosti. Protože ne každý z nás dokáže nahradit tuto ztrátu, zvláště když následují zimní měsíce, kdy se trhy nekonají, nebo vzhledem k počasí pouze v omezeném režimu. Zatím nám právě prosincový prodej umožňoval ekonomicky přežít tříměsíční zimu a takový výpadek tržeb znamená vážné ohrožení všech účastníků trhu a všech prodejců na Náplavce do budoucna. Je to škoda, protože náš farmářský trh Náplavka je dlouhodobě na 16. místě mezi atrakcemi celé Prahy v hodnocení platformy Trip Advisor.

 Petiční výbor za farmáře z Náplavky: Radka Šťastná (pěstitelka zeleniny, salátů a bylin), Jan Mrkvica (pěstitel květin a florista) a David Kolman (mlékař, sýrař)

Petiční výbor zastupuje Radka Šťastná


Radka Šťastná    Kontaktujte autora petice