Za regulaci parkování sdílených aut v Praze

Bez_názvu_–_11.pngMy níže podepsaní, žádáme Magistrát hlavního města Prahy o regulaci parkování sdílených vozidel na území městských částí Prahy.

Stalo se Vám, že jste přijeli domů a na místě, kde obvykle parkujete, stálo ne jedno, ale hned několik aut carsharingových firem? A zůstala tam stát i několik dalších dnů? Taky jste si říkali, proč zrovna z Vaší ulice je najednou "depo" pro sdílená auta a co s tím?

Sdílená vozidla ve stále větší míře blokují parkovací místa nejen v centru, ale i v okrajových částech Prahy, a to i přestože v reálném provozu je potkáte minimálně. Postupné zaplnění Prahy sdílenými vozy je možné i proto, protože firmám, které tuto službu provozují nyní Magistrát vychází nebývale vstříc. Tato vozidla mohou parkovat i na modrých a fialových zónách. A zatímco běžný občan za takové parkování platí ročně za jedno auto 1200 Kč a za druhé a další již 12 000 Kč, carsharingové firmy platí za každé auto jen 100 Kč! A to přestože tyto firmy zde sdílená vozidla parkují za účelem podnikání a výdělku, tedy aby si je někdo pronajal!!! Jakákoli jiná firma, která by si chtěla zabrat veřejné prostranství k tomu, aby zde podnikala, by tím buď porušila zákon a nebo by musela platit tržní pronájem. Tak jako pronájem plochy musí platit i standardní autopůjčovny.

Z jakého titulu poskytuje Magistrát právě těmto firmám takové výhody a neposkytuje je jiným podnikatelům, a dokonce ani svým občanům??? 

Odpověď se sama nabízí. Sdílená ekonomika je moderní a v kurzu, prostě in. A Praha je přeplněná auty. Vidina odlehčení dopravy díky sdílní aut je líbivá. Líbivá, ale zcela utopistická. Proč? Protože:

  • nelze předpokládat, že někdo, kdo má k dispozici služební auto, je vrátí, aby dál jezdil ve sdíleném autě (služební auta přitom v Praze tvoří podstatnou část všech vozidel),
  • nelze předpokládat, že rodiny denně používající auta a závislá na nich, je vymění za sdílená a dobrovolně si tak zvýší náklady na dopravu,
  • a nelze předpokládat, že, auta smysluplně v jeden den bude sdílet více osob - drtivá většina majitelů aut je používá především k raní cestě do práce (školy) a z práce, viz dopravní špička a ve zbylých časech je pak poptávka po autech minimální.

Smysluplné sdílení předpokládá asynchronicitu potřeby. Pokud ji mají všichni zhruba ve stejný čas, nefunguje to. Navíc většina uživatelů sdílených aut jsou lidé, kteří nyní auto nemají. Používají je jako alternativu k hromadné dopravě, ve výjimečných a konkrétních situacích, kdy hromadná doprava není praktická (vezu těžký květináč nebo televizi), jako alternativu k taxislužbě a nebo prostě jen proto, protože to je cool, snadné a snadno dostupné a bez závazků (nemusím šetřit na své auto ani platit leasing).

Caresharing tedy dopravě ve skutečnosti neulevuje, ale naopak ji ještě posiluje. Aktuálně v Praze již jezdí a parkuje tisíce sdílených aut. Tedy spíše parkuje, než jezdí. Protože sdílená auta využívají jen občasní uživatelé a ve zbylém čase tyto vozy stojí a blokují parkovací místa i několik dnů, než si je zase někdo půjčí anebo je provozovatel posune na atraktivnější lokalitu.

Ruku v ruce s tím jde i reklamní kampaň těchto firem, které říkají (doslova převzato z Facebooku): "...autobus nepotřebujete... parkování zadáčo... auta máte na každém rohu". Tyto firmy vlastně narovinu a veřejně říkají, že brzy zaplaví celé město. Navíc si povšimněme, že dokonce vyzývají k tomu, abyste jejich vozy používali místo autobusu, tedy místo MHD.

To je tedy něco, co má mít podporu Magistrátu???

Díky nízkým nákladům (neplatí za parkování, resp. jen 100,- ročně, neplatí za pronájem plochy, na které provozují svou živnost) se těmto firmám daří, expandují a dokonce sami prezentují, že jejich cílem je být na každém rohu. Smyslem existence těchto firem je podnikat, vytvářet zisk. Zisk pro jejich vlastníky. Ne zisk pro Pražany nebo pro Prahu. Není to altruistický počin, který má zachránit budoucnost dopravy v Praze.

A především je to velmi zásadní krok zpět v kontextu plánů Prahy v budoucnu výrazně stavět 1) na využívání hromadné dopravy a 2) podpoře a rozvoji elektromobility. Jenže flotily těchto firem jsou tvořeny de facto téměř výhradně auty s benzinovými spalovacími motory. Tedy, i když rádi používají zelenou barvu ve svém logu či reklamách, ve skutečnosti už zas tak moc „zelení“ nejsou.

S ohledem na vše výše řečené tedy žádáme Magistrát hlavního města Prahy, aby:

  1. stanovil jasná pravidla, regulace a podmínky za jakých mohou carsharingové firmy provozovat svou činnost, aniž by to bylo jednostranně výhodné,
  2. stanovil férové ceny, které nebudou zvýhodňovat jeden druh podnikání nad jinými nebo nad potřebami občanů města
  3. vytvořil koncepci parkování, která zohlední potřeby rezidentů a neomezí jejich práva a pohodlí ve prospěch carsharingových firem
  4. vyvíjel maximální tlak na povinnost, aby byla minimálně část, ne-li 100% sdílených aut na eklektrický či jiný alternativní, tedy ekologický pohon, a podpořil tak řešení, které bude koncepční, udržitelné a v souladu s dlouhodobou strategií pro dopravu v Praze.  

Barbora Daňková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Barbora Daňková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...