Za práva NEVOLIČŮ na vystoupení ze systému

My, nevoliči, tedy lidé,  kteří nechodí k parlamentním volbám a tak se neúčastní aktu delegování svého hlasu, potažmo svobod, práv a majetku do rukou jiného člověka, máme nejen morální, ale rádi bychom měli i faktické - legislativní právo nebýt vázaní výsledkem těchto dohod o delegování u jiných osob.

Člověk má morální právo vládnout pouze tomu, kdo ho tímto dobrovolně pověřil.
Plně respektujeme, že má-li někdo přání, aby mu jiný vládl, má na to právo, ale stejně tak máme my právo na svobodný život.
Každý má bytostné morální právo žít podle svých a nikoliv politikových představ.
A už vůbec je neakceptovatelné, aby se za nesplnění cizího diktátu dostal třeba do vězení.

Navrhujeme přejít z dnešní společnosti založené na násilí na společnost založenou na dobrovolnosti a svobodě.

Proto žádáme, abychom byli vyjmuti z financování a užívání státních služeb.  Alespoň z těch, kde lze lehce jednotlivce z jejich užívání vyčlenit

Žádáme, aby nám byli ponechány finanční prostředky ve výši odpovídající výdajům/podílu průměrného občana ČR na státním rozpočtu dle jednotlivých oblastí (viz níže) a to formou úpravy daní (viz níže).
Dále, aby byl zrušen monopol státu v těchto službách,  umožnit konkurenci, aby mohli vznikat svobodné školy, lékaři, nemocnice, zdravotní pojišťovny atd., zcela nezávislé na vůli politiků/státu. 

VZDĚLÁVÁNÍ : 2.000.000 Kč (tolik na daních stojí průměrného občana ČR školství "zdarma") 
Naše děti mají právo na kvalitní vzdělávání. Dnešní monopolní školství tak jako každý monopol může zaručit pouze mizerné a drahé služby. A jediný kdo jim může zajistit levné a kvalitní služby/vzdělávání je konkurence.

ZDRAVOTNICTVÍ : 4.000.000 Kč (tolik na daních stojí průměrného občana ČR zdravotnictví "zdarma")
Žádáme abychom byli pro příště vyjmutí z diletantského způsobu řešení zdravotních problémů včetně infekčních pandemií - tedy z parodie jakou předvádí politici a odborníci nezainteresovaní na výsledku svého konání.
Pro příště si toto chceme řešit s odborníky svých volnotržních zdravotních pojišťoven přímo zainteresovaných na finančních a zdravotních zájmech svých platících zákazníků.

DŮCHOD - ZABEZPEČENÍ STÁŘÍ: 4.000.000 Kč (tolik na daních stojí průměrného občana ČR státní důchod)
Každý člověk má bytostné základní morální právo řešit si svůj důchod tak jak chce on a nikoliv politik, kterého nevolil.
A také nechceme, aby si za naše peníze kupoval politik hlasy ve volbách podplácením důchodců.

SVOBODNÁ, POLITIKY NECENZUROVANÁ MÉDIA A INTERNET
Máme právo na svobodný, nijak politiky (které jsme k tomu nijak nepověřili) ovlivňovaný/cenzurovaný internet a média - ať už pokutami či zákony. Jakékoliv informační médium vlastněné Registrovaným nevoličem nebude podléhat státní cenzuře (a to včetně "nenávistných komentářů" a "fake news"). Jsme dospělí a svéprávní, nepotřebujeme, aby nám nějaký "chytrý" politik filtroval informace.

ŽÁDNÉ VÝJIMKY V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POLITIKY/STÁT
Protože nebudeme užívat těch státních služeb jejichž údajnou optimalizací se omlouvá bezprecedentní porušení ochrany osobních údajů zvané Sčítání lidu, žádáme, abychom byli z tohoto sčítání vyjmuti.
V neposlední řadě také proto, aby budoucí diktátor, který bude vládnout na tomto území neměl ideálně vůbec žádné nebo alespoň co nejméně informací o nás.

NÁVRH PRAKTICKÉHO PROVEDENÍ

1. Občan se bude písemnou, jmenovitou formou registrovat u státu (třeba u volební komise) jako Registrovaný nevolič (a zároveň tím se vzdá svého práva volit a být volen).

2. Dojde k úpravě daní aby :
2a. Veškeré státní služby kde nemožno jednotlivce vyloučit z užívání (armáda, policie, soudy, diplomacie...) byly hrazeny výhradně z nepřímých daní.
2b. Ostatní státní služby byly hrazeny výhradně z přímých daní všech občanů kromě Registrovaných nevoličů (ti by tyto daně neplatili)

 


Stanislav Kunc    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stanislav Kunc svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...