Za ponechání údaje o hlavním městě Izraele ve školním atlase

 

 

Vážená paní ministryně školství a představitelé nakladatelství Shocart.

Jelikož bylo po nátlaku ze strany zastoupení „palestinského velvyslance“ na ministerstvo školství rozhodnuto, že ve školních atlasech musí být uvedeno v rozporu se skutečností jako hlavní město státu Izrael- Tel Aviv, žádáme Vás, aby toto politovánihodné rozhodnutí bylo zrušeno. V opačném případě budeme nuceni nejen vyjádřit svůj občanský nesouhlas, ale nenecháme své děti atlas převzít a atlas, ze kterého má být vyučována lež ve prospěch teroristické organizace na úkor spojeneckého státu vrátíme a neumožníme výuku z politicky deformované pomůcky. Tímto jasným krokem chceme podpořit ministerstvo školství před nepřípustným nátlakem ze strany představitele neexistujícího státu aby si nemuselo nechat diktovat rozhodnutí v naší svobodné zemi cizími nedemokratickými organizacemi.

S díky a úctou níže podepsaní.

 

 


Jicchak Seifert    Kontaktujte autora petice