Za lepší život v Ústí - Chceme přiměřené jízdné!

  My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby byla nově zvoleným Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, zvoleným ve dnech 23. a 24. září 2022, projednána otázka:  

   Bezodkladného snížení ceny jízdného v dopravních prostředcích města Ústí nad Labem, neboť:

   - dosud účtovaná částka 3 990,- Kč za rok se nám zdá v hrubém nepoměru k běžně účtovaným cenám v jiných a dokonce nesrovnatelně větších městech, než je Ústí nad Labem (např. v Praze při současném provozování tramvajových linek a lanové dráhy je 3 650,- Kč),

   - za do nebe volající troufalost pak považujeme skutečnost, že děti v Praze do 15 let jezdí zdarma a malí Ústečané již od 6 let věku platí podle přepravních podmínek za jednotlivou jízdu 7 – 10 korun.

   Cílem této petice je snížení ekonomické zátěže občanů ve všech případech, které přímo nepřispívají ke zvýšení kvality služeb a odstranění zjevné diskriminace s cestujícími v jiných městech.  

Děkujeme.

Za petiční výbor: PhDr. Jan Beer, kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 31                           Daniel Konečný, předseda hnutí TVUJ KANDIDÁT


Jan Beer, Tvůj kandidát, volby do Senátu 23. a 24. září 2022    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Beer, Tvůj kandidát, volby do Senátu 23. a 24. září 2022 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...