za dodržování světového míru , ukončení války na Ukrajině.

Petice Radě bezpečnosti OSN

za dodržování světového míru , řádné prošetření vzniku války a zajištění ukončení zabíjení nevinných lidí na Ukrajině.

My občané České republiky, zásadně nesouhlasíme s uměle vyvolanou válkou a vraždění nevinných dětí, seniorů a žen na Ukrajině. Protestujeme proti rozhodnutí členských států EU včetně České republiky, kteří podepsali sankce proti Rusku. Toto rozhodnutí je v přímém rozporu s mezinárodním paktem OSN o občanských a politických právech podepsaným v New Yorku dne 19.12.1966.

Neboť: Rusko svou aktivitou ani silou nevměšovalo do vnitropolitické situace Ukrajiny.

Dne 11. května se v Doněcké oblasti, navzdory nesouhlasu kyjevské vlády, uskutečnilo lidové referendum o tom, zda by region měl zůstat součástí Ukrajiny, anebo být samostatný. Přes 90 procent lidí se vyslovilo pro samostatnost. Hlasovalo se také v Luhanské oblasti. Proč, způsob a na jakém základě kyjevská vláda referendum neuznává a stejně tak i Západ je proti lidskosti .

Dne 24. května podepsali nově zvolení zástupci Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky dohodu o spojení a vytvoření státního útvaru "Nové Rusko". Dne 14. září 2014 by měly v oblasti Doněcké republiky proběhnout volby. Zamezování svobodné vůle obyvatel v této oblasti vměšováním se cizích států , kterých se lidovým referendem vyhlášené nové podmínky občanské a politické svobody netýká, je důsledek nastalé situace zabíjení a vraždění nevinných lidí, kteří pouze vyjádřili svůj osobní názor.

Protože je tento celosvětově uznávaný dokument OSN neustále porušován zejména vládou Spojených států amerických potažmo hrstky nejbohatších lidí planety zapojených v budování Nového světového řádu, žádáme všechny členské země OSN, které nechtějí ztratit svou identitu o neodkladné jednání o nápravě. Rovněž tak žádáme o podporu legitimně vzniklé Luhanské a Doněcké republiky s ukončením zabíjení nevinných lidí na Ukrajině.

Zamezí se tím i další válečný konflikt, který může vyvolat 3.světovou válku.

Na základě různých důkazů a poznámek zapojených vědců a pracovníků do Bilderbergového hnutí již víme, že mezi nástroje pro nastolení the New World Order a jeho cílů, včetně plošného snížení lidské populace, patří války i různé biologické zbraně jako je virus Ebola, AIDS a další.

Nenecháme se v manipulovat tam, kam chce svět dostat pár desítek elit Bilderberg group, toužících po moci a otrocích. Zastavte válku na Ukrajině.

Žádáme dodržování zabezpečení celoplošného míru na planetě.


Holešovská výzva    Kontaktujte autora petice