Pro zachování ochrany hranic ČR i po skončení pandemie

My, signatáři této petice, požadujeme, aby byla naše státní hranice hlídána i po skončení nouzového stavu způsobeného koronavirovou nákazou.

Nechceme novou železnou oponu; žádáme pouze, aby byl průchod na území ČR umožněn pouze na hraničním přechodu a s platným dokladem - tedy tak, jak to bylo před vstupem ČR do Schengenského prostoru.

Po vstupu do Schengenu jsme ztratili kontrolu nad tím, kdo vstupuje na území ČR. Zejména vzhledem k tomu, že za našimi hranicemi (především v Německu) roste počet krimigrantů, považujeme za nutné, abychom mohli opět rozhodovat, koho na své území pustíme a koho ne.

Koronavirus nám ukázal, že hranice uzavřít jde, ač mnozí tvrdili opak. Využijme toho, a až nouzový stav skončí, zachovejme naše hranice chráněné.

Petiční výbor:
Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie
Bc. Jan Sedláček, místopředseda ND
Ing. Ivan Cícha, člen vedení ND


Národní demokracie    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Národní demokracie svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...