Výzva vládě k relokaci rodin s dětmi z tábora Moria do ČR

Obracíme se s pozváním a výzvou na vládu České Republiky. Jak víte, 8. a 9. září kompletně vyhořel uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos. Tábor měl oficiální kapacitu 3 500 lidí, ale už několik let v něm bylo nuceno přebývat několikanásobně větší množství migrantů a uprchlíků. V době požáru to bylo kolem 13 tisíc lidských bytostí (z toho asi 4 000 nezletilých dětí). Tento požár způsobil, že všichni tito lidé přišli o zbytky svého majetku, přístřeší a základní životní potřeby. Řadu dní trpí podél silnic (téměř biblický obraz!) bez přístupu k jídlu, pitné vodě nebo lékařské pomoci. 

Chceme vás tímto dopisem pozvat k pomoci a to na více úrovních. Pomoc totiž potřebuje i Řecko. Řecké úřady a především obyvatelé ostrova Lesbos již 4 roky trpí pod náporem velkého množství migrantů a uprchlíků, kteří ale na ostrově být nechtějí. Pomozme tedy Řecku jako našemu partnerovi v Evropské unii. Pomoc ale v první řadě potřebují právě uprchlické rodiny s dětmi, které nemají vůbec nic. Nemají zázemí, nemají perspektivu pro své děti, nemají naději na život, který my považujeme za samozřejmý. A nakonec - pomozme i sobě. Čím více a čím déle lidé bezdůvodně trpí a strádají, tím více se propadají do beznaděje. A tak, jak se zachováme my k nim, tak se oni možná později budou chovat k nám.

Lidé v táboře Moria se nijak nezasloužili o svoje utrpení, utíkají před válkou, násilím, pronásledováním a dalšími útrapami. A ne všichni dokáží porozumět českému postoji pouze materiální pomoci bez opravdové solidarity, bez toho, že bychom se jako sebevědomá republika dokázali postarat na svém území alespoň o některé potřebné.

Vyzýváme vás tedy k tomu, abyste nabídli řecké vládě, že Česká republika je schopná, ochotná a sebevědomá země, která chce pomoci některým rodinám, které se snaží přežít v katastrofálních podmínkách teď již bývalého uprchlického tábora na ostrově Lesbos. Pro tyto lidi by naše nabídka byla jako dar z nebe, šance na nový začátek. Relokujte do České republiky rodiny s dětmi, které touží po normálním životě a chtějí zajistit budoucnost svým dětem. Víme, že Česká republika a její obyvatelé toho jsou schopni a dokáží to.

Dalimil Petrilák, analytik, Pomáháme lidem na útěku

Mgr. Milan Votypka, koordinátor, Pomáháme lidem na útěku

PhDr. Helena Šuranská, Gombík - Obrázky na útěku

MUDr. Hanka Pospíšilová, Pomoc dětem na útěku

Kateřina Lusk Poslední, Pomoc dětem na útěku

Magdalena Pospíchalová, Pomoc dětem na útěku

Ing. Tomáš Trantina, Pomoc dětem na útěku

MUDr. Iva Trantinová, Pomoc dětem na útěku

RNDr. Karel Šuranský, Gombík - Obrázky na útěku

Ing. Mgr. Eva Krchová, Gombík - Obrázky na útěku

Lenka Honnerová, Pomoc dětem na útěku

Ing. Kristýna Zelienková, Nadační fond Z


Pomoc dětem na útěku, z.s., Obrázky na útěku    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pomoc dětem na útěku, z.s., Obrázky na útěku svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...