Výzva na svolání mimořádné Valné hromady ARAS

Vážení,
 
je zřejmé, že Rada ARAS naprosto ignoruje naše podněty, ignoruje Vaše písemné reakce, které jste jí v poslední době zaslali, viz Mirek Adamec, Petr Kaňka, Marek Dobeš, Jitka Němcová, Olga Dabrowská, Anna Vovsová. Bojujeme proti producentskému násilí, které se rozmáhá dokonce ve vlastních řadách tím, že dopustíme, aby člen ARAS (Šmídmajer) byl současně i člen APA; aby další člen ARAS (Slunečka) na VH ilegálně filmoval svého kolegu (mě) a to se souhlasem Rady a tento materiál, jehož získání se kvalifikuje jako trestný čin, podstoupil ke zneužití třetím; Rada ignoruje, že naše smlouvy kolují mezi členy APA; Rada dopustí, že nevyvážené smlouvy v náš neprospěch dělá advokát, který je v kolosálním střetu zájmů, k tomu ještě propojený s některými radními ARAS, a ti, či TEN, mu podstoupí naší interní korespondenci, atd. To je naprosté dno a toto není možné dále tolerovat. Chceme nadále k tomuto bezpráví mlčky přihlížet? Chceme, aby Rada tímto způsobem nekomunikace s námi jednala? 
 
JE NEJVYŠŠÍ ČAS POVSTAT A DŮRAZNĚ SE OZVAT, POKUD CHCEME, ABY SE ARAS NADÁLE UDRŽEL PŘI ŽIVOTĚ A REPREZENTOVAL NAŠE SPOLEČNÉ ZÁJMY!
 
Proto navrhuji svolání mimořádné VH.
 
S pozdravem
 
Ivan Fíla
 
PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ARAS
 
  1. Změna stanov, která umožní distanční zasedání Rady pomocí jiných technických prostředků (IP, mobil ap.).
  2. Rozšíření stanov o vznik Rozhodčí komise (ve znění Občanského zákoníku) tak, aby byla podpořena demokratická dělba moci ve spolku - zákonodárná (VH s pomocí Kontrolní komise), výkonná (VH + Rada ARAS) a soudní (VH s pomocí Rozhodčí komise).
  3. Změna stanov, která zavede přímou volbu předsedy ARAS. Ten by tak měl silnější a nezpochybnitelný mandát.
  4. Rozšíření Jednacího a podpisového řádu o povinnost vyloučit možný střet zájmů Radních (podle bodu 2.2) pomocí čestého prohlášení.
  5. Netransparentní jednání Rady (nereagování na výzvy členů, nekompletní nebo chybějící zápisy ze schůzí, absence podkladů pro jednání ap.) Vyvození osobní zodpovědnosti a reorganizace Rady.
  6. Stanovisko členů ARAS k pokračování sporu Ivan Fíla (scenárista, režisér) vs. Miloslav Šmídmajer (producent) - eskalující producentské násilí je doplněno fraškou okolo smluvních pokut a graduje tak negativní obraz tvůrčího profesního prostředí před veřejností.
  7. Různé.  

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji PV MVH ARAS, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...