VÝZVA ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL ČESKÉ KONFERENCI REKTORŮ PROTI JAKÉMUKOLIV NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ

prolib_logo_male.pngsmis_logo_male.png

VÝZVA ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL ČESKÉ KONFERENCI REKTORŮ  

Dne 6. srpna 2021 jste na webových stránkách České konference rektorů zveřejnili výzvu studentům vysokých škol, ve které je nabádáte, „aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru...“, a tím „přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje“.

Posláním vysokých škol je podporovat rozvoj kritického myšlení, schopnost sbírat a analyzovat data a na jejich základě se správně rozhodovat. Jsme přesvědčeni, že nemáte v rukou dostatek evidence o zdravotním přínosu očkování ve věkové kohortě studentů převyšujícím zdravotní rizika spojená s očkováním, a proto Vás vyzýváme  ke:

  • zveřejnění odborných informací, na jejichž základě jste v rámci prezentace hodnot a principů akademické činnosti, v níž reprezentujete i nás, došli k závěru, že je vhodné předmětnou výzvu učinit nebo
  • zveřejnění informace, že svou shora uvedenou výzvu berete zpět.

Vyzýváme Vás, abyste i nadále reprezentovali hodnoty spojené s povinnostmi, odpovídajícími Vaší funkci – tedy být nestrannými zástupci akademické sféry a vědeckého bádání, být v našem zastoupení reprezentanty nezávislosti vědy, a podporovali hodnoty, jako jsou kritická interpretace a prezentace založená na datech.  

Dne 8. srpna 2021  

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda  

 

SMIS - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., předsedkyně


Tomáš Nielsen    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Tomáš Nielsen bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...