Výstavba skateparku v Novém Strašecí

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní, prostřednictvím této elektronické petice žádáme o výstavbu skateparku v Novém Strašecí. Parametry a vybavení navrhujeme podobné již vystavěnému skateparku v Kladně (betonový povrch, druhy překážek, občerstvení apod.), konkrétní podobu bychom rádí projednali se zastupiteli města.

Tento skatepark by měl být přístupný široké veřejnosti, vybaven lavičkami, kamerovým systémem a stát se jednou z dalších možností aktivního odpočinku.

 

Děkujeme.


Ondřej Bartoš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ondřej Bartoš svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...