Veřejná omluva Milana Kubka

Výzva prezidentovi České lékařské komory.    

Tímto Vás, pane Kubku, vyzýváme k veřejné omluvě za Vaše prohlášení, které zaznělo v reportáži CNN Prima NEWS, dne 21.11.2020. V reportáži jste se vyjádřil o lidech nesouhlasících s vládními opatřeními jako o arogantních ignorantech, kteří by Vám nevadili, kdyby se zavřeli do nějakých rezervací.

To, že někdo nesouhlasí s vládními nařízeními, z něho ještě nedělá arogantního ignoranta. Většina občanů naší republiky, která s nařízeními a restrikcemi nesouhlasí, má důvod proč s nimi nesouhlasit. V tomto případě nejde o ignoraci a už vůbec ne o nějakou aroganci. Svobodný názor je základem demokratického státu, a Vám nepřísluší tyto názory hodnotit, natož „posílat lidi do rezervací“.

To, co v reportáži z Vašich úst zaznělo, je srovnatelné s tím, co se jeden nejmenovaný nacistický politik pokusil zrealizovat. Na takovéto soudy nemáte, pane Kubku, v žádném případě právo. Vaším hlavním úkolem, který rozhodně neděláte, by mělo být sdělování relevantních informací o vážnosti situace, a to na základě skutečných dat, čísel a statistik. Tyto jsou právě mnohdy zkreslovány a upravovány na základě potřeb státu, zdravotních pojišťoven a lobbistů v oblasti zdravotnictví. Nemůžete se tedy divit, že důvěra v jakákoli opatření u občanů slábne. Každý, kdo je schopen a ochoten si udělat vlastní názor na současnou situaci, není rozhodně ignorant. I vzhledem k několika zveřejněným studiím věnujících se negativním dopadům na zdraví v souvislosti s nošením roušek, je zcela logické, že ten, komu není zdraví jeho a jeho blízkých lhostejné, začne o těchto nařízeních pochybovat. A Vy byste, pane Kubku, měl především zveřejnit svou studii, která všem, co pochybují zaručí, že žádné negativní dopady to v budoucnu na jejich zdraví mít nebude. Taková studie samozřejmě není, pochybuji, že kdy bude, a kdyby někdo něco takového sepsal, nevěřím že by se pod to někdo z Vás, nebo Vám podobný, podepsal. Zodpovědnost, která by měla ležet na Vašich bedrech, přenášíte na ostatní. V případě nesouhlasu napadáte a urážíte.

Svým vyjádřením jste dal přímo najevo, že nestojíte o nikoho, kdo smýšlí jinak než Vy. Ten, kdo je jiného názoru, měl by být podle Vás izolován.

Vaše slova bereme jako velmi diskriminační, je to něco, co do demokratické společnosti rozhodně nepatří a omluva by měla být, z Vaší strany pane Kubku, nejen samozřejmostí ale i nutností.

Zároveň chceme vyjádřit lítost a soucit se všemi, kteří v souvislosti s nemocí Covid-19, přišli o své blízké, nebo je samotné jakkoli nemoc poškodila na zdraví. Naším cílem není rozhodně bojkotovat nařízení vlády a tím vědomě poškozovat zdraví našich spoluobčanů. Jde nám o to, aby vládní nařízení měla smysl, byla podložená aktuálními daty, nebyla nařizována chaoticky bez jakékoli logiky a hlavně, že nebudou mít negativní vliv na naše zdraví v budoucnu.   

20.11.2020  

„arogantní ignoranti“ Českého demokratického státu


Tomáš Rout    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Rout svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...