Petice za zřízení Městského útulku pro kočky ve Valašském Meziříčí.

243.JPGDůvodem je nikdy městem neřešená situace s opuštěnými a toulavými kočičkami v ulicích, které zde žijí prakticky po celém městě a sdružují se v několika koloniích. Žijí, trpí zimou, hladem, různými nemocemi a umírají především pod koly aut.

10.09.2018 Zdenka Bartozelová, referentka Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí informuje, že "Odbor komunálních služeb MěÚ byl pověřen přípravou podkladů o možnosti zřízení (kočičího) útulku v našem městě." 

06.12.2018 David Černoch vedoucí Odboru komunálních služeb informuje o tom, že "materiály byly projednány s vedením města" a zástupci dalších organizací.
Krátce po tomto jednání zastupitel Marek Irgl odepisuje na kritické ohlasy na jeho článek v Obelisku a sděluje občanům, že "se v této souvislosti hovořilo o nákladech ve výši 10.000.000 korun".

15.01.2019 Když ale občané požadují zveřejnění této studie, která vypočítala náklady zřízení útulku na fantasmagorických deset milionů korun (!!!), tak začíná město dělat obstrukce a hledá důvody, proč neodpovědět. Samozřejmě, mají zákonný nárok na to, požadovat datum narození žadatele v jeho žádosti. I když všechny ostatní žádosti o informace na základě Zákona 106 o svobodném přístupu k informacím do té doby data narození neobsahovaly a město je vyřizovalo.

24.01.2019 se už ale dozvídáme, že "V současné době není vypracována studie na kočičí útulek".

KDYŽ NENÍ VYPRACOVÁNA ŽÁDNÁ STUDIE NA KOČIČÍ ÚTULEK, TAK JAKÉ PODKLADY ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYPRACOVAL A JAKÉ MATERIÁLY CELOU DOBU VEDENÍ MĚSTA PROJEDNÁVALO? Proč starosta a členové Vedení města lžou občanům a snaží se je přesvědčit, že "situaci dlouhodobě řeší"?

Od začátku roku 2019 přistoupila radnice k represivním opatřením. Článkem ve Zpravodaji zakázala krmit venkovní kočičky na ulicích a také se začaly ničit jejich zateplené boudičky - což je pro spoustu opuštěných koček bez domova jejich jediná šance na přežití zimy. Cíl radnice je jednoznačný: nechat zemřít co nejvíce toulavých koček ve městě, aby naši konšelé nemuseli nic řešit.

Represe, zákazy a hrozby pokutami za přestupky, to je jediné, co radnice ve Valašském Meziříčí v kauze kočičího útulku zatím podnikla.

Na oficiální FB stránce města Valašské Meziříčí zveřejňují starostovi příznivci a členové ANO své výzvy ke střílení opuštěných koček a psů přímo v ulicích města. Jsou tam zcela beztrestně zveřejňovány komentáře o tom, že "kočky patří do kung-paa v asijských bistrech" nebo aby se po 48h přímo likvidovali. A členové ANO, jejichž kamarádi tyto komentáře píšou, ještě napadají milovníky zvířat, kteří tyto výroky kritizují, že porušují zákony tím, jak odmítají respektovat svobodu projevu na svobodném internetu. Už se objevily i výhrůžky žalobami. Ale i svoboda projevu má své meze.

A tohle všechno jsou doložitelná fakta. Vedení města dál tvrdí, že se na sociálních sítích zveřejňují nepravdivé informace o jejich "aktivitách". Všechno, nad čím ale uživatelé sociálních sítí diskutují, jsou pouze protichůdné a lživé informace pocházející ze samotné radnice, které mnohdy balancují na hraně zákona a často ji překračují. Jsou to jejich vlastní slova, které občané města srovnávají s realitou.

Odbor bezpečnostní politiky MINISTERSTVA VNITRA nesouhlasí s postupem města.
V souvislosti s problematikou opuštěných a toulavých koček ve městě, toho lidé jako starosta Stržínek (ANO), ředitel Městské policie Camfrla, místostarostka Odstrčilová (KDU-ČSL) nebo vedoucí Odboru komunálních služeb Černoch, nalhali už dost. Jedním z jejich do nebe volajících drzých podvodů je doslova fantasmagorický výklad zákona, že strážník MP nesmí vzít kočku z ulice a umístit ji do jakéhokoli zařízení. Tímto účelovým výkladem zákona se už dokonce zabývalo i MINISTERSTVO VNITRA. A MV jasně ve svém právním stanovisku Č. j. MV- 65881-2/OBP-2019 konstatuje: "Živé zvíře není věcí". Tím definitivně padla jedna ze lží MěÚ Valašské Meziříčí, že kočka je věc. Odbor bezpečnostní politiky MINISTERSTVA VNITRA dále uvádí, že "Ze všech výše uvedených důvodů tak nelze souhlasit s vyjádřením města Valašské Meziříčí ze dne 20.2.2019, podle nějž strážník nemůže kočku z ulice vzít a umístit ji do záchranného či jiného obdobného zařízení."

Dalším prošetřováním tohoto tvrzení MěÚ se zjistilo, že jde o cílený podvod. Právě strážníci MP jsou jediní, kteří celou dobu mají všechna potřebná povolení od MěÚ a KVS Zlín k odchytu zvířat (tedy i koček) v našem městě.

Místostarostka Odstrčilová už dokonce vypracovala aktualizaci městské Vyhlášky, na základě které chtěla utýrat hladem upuštěné kočky bez domova. Aby nikoho nenechali na pochybách o co jim skutečně jde, tak ředitel Městské policie Camfrla dal této zrůdnosti název "bod mňau".

16.10.2019 V součinnosti MěÚ, MP a KVS Zlín vyvrcholily perzekuce vůči občanům Valašského Meziříčí tím, že  byla KVS Zlín udělena dvěma lidem pokuta v celkové výši 5.000 kč za snahu pomoci zachránit život zraněné a zubožené kočičce bez domova. KVS nemá žádné možnosti, jak přimět město k dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zato má neomezené možnosti v represích proti občanům, kteří pomáhají opuštěným kočkám bez domova na své vlastní náklady.

Listopad 2019: V současné době Vedení města připravuje aktivitu, která by mohla od 1.1.2020 aspoň částečně řešit situaci opuštěných koček bez domova v našem městě. O zřízení útulku se ale zatím neuvažuje. Pod všemi aktivitami na pomoc opuštěným kočkám bez domova figuruje jméno jediného zastupitele: místostarostky Zdislavy Odstrčilové (KDU-ČSL).

Leden 2020: Celorepublikovou ostudou skončila mediální šaškárna Vedení města, které se čtvrt roku vychloubalo nikdy nepodepsanou smlouvou na nikdy neuskutečněný odchyt toulavých koček, který měl začít 1.1.2020. Už od roku 2018 slyšíme pouze samé lži, podvody a výmluvy. Jedinou dobrou věcí, kterou Rada města schválila, je kastrační program pro kočky, který teď Vedení města skloňuje ve všech pádech a o jeho účelu šíří značné dezinformace. Znovu upozorňuji, že tento kastrační program je zaměřen výhradně na majitele koček. Absolutně se netýká opuštěných koček bez domova. Pokud byste chtěli odchytit zuboženou opuštěnou kočku bez majitele, na vlastní náklady ji vyléčit, vykastrovat a najít nový domov, tak se stanete terčem represí ze strany KVS Zlín, která vás bude pokutovat už za snahu takovémuto zvířeti zachránit život. To je realita Valašského Meziříčí, bez ohledu na to, co všechno nalžou podvodníci, kteří tyto skutečnosti popírají a zatajují.

Pokud se chcete o skutečné situaci ve Valašském Meziříčí dozvědět více, občané založili na Facebooku skupinu s názvem VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ mňouká o pomoc.

Chci poděkovat za podporu všem dobrovolníkům, drobným dárcům a organizacím, kterým není osud opuštěných a toulavých kočiček ve Valašském Meziříčí lhostejný a snaží se jim pomoci přežít na ulicích našeho města. Děkuji všem, kteří si některou z těchto opuštěných a toulavých kočiček vzali do dočasné péče anebo jim přímo dali nový domov. 

AKTUALIZACE: 22.10.2020 předložila místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL) zastupitelům materiál plný lživých a zmanipulovaných informací. Z vymýšlení lživých výkladů zákona o tom, co všechno zákon městům neumožňuje a zakazuje, usvědčilo Odstrčilovou i Ministerstvo zemědělství.

Zdislava Odstrčilová se ve své snaze zabránit zřízení městského útulku pro kočky snažila presentovat činnost kočičích útulků jako něco, co funguje za hranicemi zákona. Nezastavila se ani před pomluvami útulků v Rožnově pod Radhoštěm a v Přerově. Na základě jejího tvrzení provedla KVS Olomouc kontrolu v Přerovském útulku a jednoznačně potvrdila, že nic z porušování zákonů v tomto útulku, jak tvrdila Odstrčilová, není pravda.

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ve Zlíně "doporučuje, aby město zvážilo realizaci útulku i pro kočky, anebo mělo tuto péči smluvně zajištěnu tak, aby za každých okolností mohlo dostát povinnosti vyplývající z Občanského zákoníku". Zdislava Odstrčilová ale ve svém fanatickém boji proti dodržování zákonů na ochranu zvířat a plnění zákonných povinností města dokonce vydala tiskovou zprávu ve které tvrdí, že obce nemají povinnost se postarat o opuštěná zvířata.

Aby Rada města zabránila vzniku městského útulku pro kočky ve Valašském Meziříčí, tak použila i takovýto fantasmagorický argument: „protože desátý rok od zřízení útulku by v něm bylo 6,9 miliardy koček, lidí na planetě je 7,8 takže každý vyfasuje jednu, to by ještě šlo, ale co bude jedenáctý rok, fakt nevím.“

Bohdan Grygařík

 


Bohdan Grygařík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Bohdan Grygařík svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...