Urgentní výzva ministrům ČR_incoming zahraničních studentů a vědců

Urgentní výzva ministrům ČR  

K rukám:
Babiš Andrej, Ministerský předseda ČR
Hamáček Jan, Ministr vnitra ČR
Petříček Tomáš, Ministr zahraničních věcí ČR
Plaga Robert, Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vojtěch Adam, Ministr zdravotnictví ČR

V Praze dne 16. dubna 2020

Vážení pánové,

obracíme se na vás společnou výzvou v situaci, kdy je v ČR ohrožena zásadní část vzdělávacího systému vysokých škol, jazykových příprav a segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení na vzdělávací systém navázaných.

Jedná se o skupinu více jak 50 000 zahraničních studentů, doktorandů a vědeckých pracovníků, jejichž příjezd do ČR a pobyt za účelem vzdělání je už v tuto chvíli zásadně zkomplikován, znemožněn. Jen mezi vysokoškoláky hovoříme minimálně o 16 % studentů.

Již dnes je zjevné, že pokud příslušná ministerstva nepřijmou speciální, krizová opatření, vzájemně koordinovaná mezi MV, MZV, MŠMT a MZ, tak je nereálné od září 2020 zahájit vzdělávací proces ve standardním rozsahu. Zkrátka proto, že studenti a vědci nezískají pobytová víza a do republiky se nedostanou. Už dnes se díky uzavřeným zastupitelským úřadům vytváří ohromný dluh v administraci žádostí, které český aparát v budoucnu nezvládne vyřídit. V důsledku toho dojde k dramatickému zásahu do vzdělávacího systému v ČR, řada poskytovatelů vzdělávacích a návazných služeb tento dopad ekonomicky nepřežije a důsledky ponese republika řadu let. Roky budovaný systém studentského incomingu se rozpadne.

I pro UK, největší universitu v zemi, znamená zastavený incoming 18% výpadek studentů, pro jiné školy je to až 100 % příjmů!

Vyzýváme proto k bezodkladnému ustavení meziresortní komise, která bude navrhovat a koordinovat postupy tak, aby to vedlo k řízenému otevření hranic pro studenty a vědce, dále k efektivnímu, zrychlenému vyřizování víz a dostatečné publicitě těchto postupů v ČR i zahraničí.

Dále žádáme, aby taková komise své závěry a návrhy konzultovala se zástupci vysokých škol, jazykových škol, poskytovatelů návazných služeb typu ubytovatelů, a to dříve než se tyto uplatní v praxi. Jenom takto máme naději, že společně minimalizujeme ztráty a fatální dopady na české školství. Nechceme dopustit ztracený rok či ztracené roky následné. Voláme o pomoc! Studenti jsou budoucností našeho národa i světa.

Dále připojujeme 6 návrhů na zjednodušení a zrychlení studentského incomingu do ČR. Jedná se o pracovní materiál k diskuzi. Zůstáváme plně k dispozici a v očekávání odpovědi.  

Níže podepsané instituce a subjekty pracujících pro české školství a jeho zahraniční studenty a vědce.

 


Ing. Richard Unruh, provozovatel studentských kolejí, +420 777 786 784, richard@unruh.cz, Interreto Invest s.r.o.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. Richard Unruh, provozovatel studentských kolejí, +420 777 786 784, richard@unruh.cz, Interreto Invest s.r.o., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.