Udělení úřední maturity všem maturantům roku 2021 na základě dosavadních studijních výsledků!

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„Udělení úřední maturity všem maturantům roku 2021 na základě dosavadních studijních výsledků!"

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme pana ministra Roberta Plagu a další kompetentní osoby, k přehodnocení současného stanoviska týkajícího se konání maturit v roce 2021.

Tato žádost je založena na základě vzniklých omezení, které studentům posledních ročníků neumožňují řádnou přípravu k maturitním zkouškám. Kdy se tato příprava stává nedostatečnou.

Dne 13.3.2020 (do 30.6.2020) byla přerušena kontaktní výuka, díky níž přišli letošní maturanti o možnost důležitého probrání látky ve třetím ročníku, kdy tato látka je součástí maturitní zkoušky!

Od 1.9.2020 (do 4.10.2020) byla opět povolena prezenční výuka na středních školách, ale netrvalo to dlouho a přišla další opatření...

Od 5.10.2020 byla opět přerušena prezenční výuka a došlo k distanční výuce. Musíme podotknout, že na většině středních školách distanční výuka neprobíhá adekvátně, tak aby bylo možné vykonat maturitní zkoušku. Také musíme uznat, že probírané učivo se musí studenti naučit sami, bez jakéhokoliv výkladu!

Upozorňujeme, že díky vzniklým opatřením přišla většina studentů nejen o řádnou výuku, ale také o možnost doučování, které jim mělo pomoci k úspěšnému vykonání maturitních zkoušek.

Letošní maturanti tedy přišli bez mála o polovinu třetího ročníku a nyní jim bude i scházet čtvrtý ročník! Jsme si vědomi, že tato mimořádná opatření vzniklá na základě mimořádné situace. Tímto Vás ovšem žádáme o zohlednění všech dopadů na studenty maturitních ročníků 2021 a prosíme Vás o mimořádné řešení. Udělení úřední maturity všem maturantům roku 2021 na základě jejich dosavadních studijních výsledků.

Roman Černý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Roman Černý, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...