Obnovu Tyršových sadů ano, ale šetrně k přírodě a bez plýtvání

P E T I C E

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Já, níže podepsaný/podepsaná, protestuji proti tomu, že radnice nechala vykácet v Tyršových sadech v Pardubicích desítky zdravých stromů a keřů a plánuje vykácet přes dvě stě dalších.

Nesouhlasím s tím, že v době všeobecných úspor a ekonomické krize mají být v Tyršových sadech plýtvány peníze z evropských fondů na zbytečné kácení stromů, betonování či budování umělé řeky.

Požaduji, aby zastupitelstvo města Pardubic celý projekt co nejdříve znovu projednalo, dříve, než dojde k nevratným škodám. Požaduji, aby se zastupitelstvo postavilo proti dalšímu zbytečnému kácení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petiční výbor:

RNDr. Helena Svobodová, Dašická 1770, 53003 Pardubice (kontaktní osoba, zastupující petiční výbor při jednání)

RNDr. Vladimír Lemberk, Bulharská 1459, Pardubice

MUDr. Miroslav Seiner, Dašická 425, 53003 Pardubice

Poznámky:

Vyplňujte prosím celou adresu včetně ulice a č.p., jinak nemou být vaše hlasy použity

Petici mohou vzhledem k jejímu odlišnému obsahu podepisovat i občané, kteří se v minulém roce podepsali pod některou z předchozích petic proti postupu radnice v Tyršových sadech v Pardubicích. Prosím podepsiujte tuto petici pouze, pokud jste nepodepsali v době od března 2012 její klasickou listinnou podobu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato petiční akce v elektronické formě byla zahájena 2. 4. 2012.  Další informace na www.tyrsaky.cz , e-mail: tyrsaky@seznam.cz


Miroslav Seiner    Kontaktujte autora petice